Kategorie

Przenoszenie i awans urzędników

Jarosław Żarowski
Przenoszenie i awans urzędników./ Fot. Fotolia
Fotolia
Osoby będące samorządowymi urzędnikami mogą zostać przeniesione na inne stanowisko urzędnicze z pominięciem konkursowego naboru. Jednak aby to zrobić, trzeba spełnić określone warunki.

Przenoszenie i awans urzędników

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze) jest otwarty i konkurencyjny (art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: u.p.s.). Choć w u.p.s. nie zdefiniowano pojęć „nabór otwarty” i „nabór konkurencyjny”, to należy przyjąć, że otwartość oznacza, iż każdy zainteresowany powinien mieć możliwość przystąpienia do rekrutacji na wolne stanowisko, zaś konkurencyjność – że pracę powinni dostawać kandydaci najlepiej spełniający stawiane wymagania. Konsekwencją zasady otwartego i konkursowego naboru są wymogi:

● umieszczania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór,

● wyłaniania przez komisję prowadzącą nabór nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, którzy powinni być przedstawieni kierownikowi jednostki w celu zatrudnienia wybranego z nich,

● sporządzania protokołu z przeprowadzonego naboru,

● publikowania informacji o wynikach naboru w BIP oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony był nabór

– art. 13–15 u.p.s.

Zobacz również: Zatrudnianie członków rodziny w urzędzie

Reklama

Nie oznacza to jednak, że obsadzanie stanowisk urzędniczych w samorządach zawsze musi odbywać się na zasadzie otwartego i konkurencyjnego naboru. Wymóg przeprowadzania takiego naboru dotyczy bowiem tylko wolnych stanowisk urzędniczych. Wolnym stanowiskiem urzędniczym (w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym) jest zaś stanowisko, na które:

● zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym), posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub

● nie został przeprowadzony nabór albo

● mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik

– art. 12 ust. 1 u.p.s.

Dopuszczalne jest więc obsadzenie stanowiska urzędniczego z pominięciem procedury naboru poprzez przeniesienie osoby, która jest już pracownikiem samorządowym zatrudnionym na innym stanowisku urzędniczym.

Możliwości przenoszenia

W u.p.s. (art. 20–23) przewidziano kilka sytuacji, w których dopuszczalne jest przenoszenie samorządowych urzędników:

1) awans wewnętrzny – przeniesienie na wyższe stanowisko (w tej samej jednostce) pracownika, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki;

2) czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, jeżeli:

● wymagają tego potrzeby danej jednostki (pracodawcy),

● okres wykonywania innej pracy nie przekroczy trzech miesięcy w roku kalendarzowym,

● powierzona praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika,

● pracownik otrzyma wynagrodzenie stosowne do tej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego;

3) przeniesienie do innej jednostki samorządowej (pracodawcy samorządowego), pod warunkiem że:

● odbędzie się na wniosek lub za zgodą pracownika,

● nie naruszy ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika,

● przemawiają za nim ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej;

4) przeniesienie w przypadku reorganizacji jednostki na inne stanowisko (w tej samej jednostce), jeżeli:

● nastąpiła likwidacja stanowiska zajmowanego przez pracownika,

● nowe stanowisko odpowiada jego kwalifikacjom,

● pracownik będzie otrzymywał dotychczasowe wynagrodzenie przez sześć miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony – w przypadku, gdy jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku.

Polecamy serwis: Pracownicy

Wymagane kwalifikacje

Reklama

W świetle przytoczonej już definicji wolnego stanowiska urzędniczego, obsadzenie stanowiska urzędniczego w drodze przeniesienia, bez przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru, nie zwalnia z konieczności posiadania przez obejmującego go pracownika kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Problem nie powinien wystąpić w zakresie podstawowych wymagań, określonych w art. 6 ust. 3 u.p.s. dla pracowników samorządowych na wszystkich stanowiskach urzędniczych, skoro z przywileju przeniesienia mogą skorzystać tylko osoby zatrudnione już na stanowiskach zaliczanych do urzędniczych. Istotniejsze mogą być w tym względzie dodatkowe wymagania:

● dla kierowniczych stanowisk urzędniczych, określone w art. 6 ust. 4 u.p.s. (co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym),

● dla poszczególnych stanowisk zaliczanych do urzędniczych (bądź kierowniczych urzędniczych) w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych i stażu pracy, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

● dla niektórych stanowisk, określone w odrębnych przepisach,

● określone w regulaminie wynagradzania obowiązującym u danego pracodawcy – jeżeli zostały ustalone.

PRZYKŁAD

W urzędzie miasta jest do obsadzenia stanowisko specjalisty w wydziale organizacyjnym. Czy burmistrz może przenieść na nie, w drodze awansu wewnętrznego, osobę, która obecnie pracuje w urzędzie na stanowisku archiwisty?

Nie. Stanowisko specjalisty należy do stanowisk urzędniczych, zaś archiwisty – do pomocniczych i obsługi. Wykaz stanowisk, na których mogą być zatrudniani pracownicy samorządowi wraz z określeniem, do jakiej kategorii są zaliczane, znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Obsadzenie stanowiska urzędniczego z pominięciem otwartego i konkurencyjnego naboru, przez przeniesienie osoby, będącej już pracownikiem samorządowym, jest zaś możliwe tylko, gdy taka osoba była dotąd zatrudniona na stanowisku zaliczanym do urzędniczych. Jedynie przy takim przenoszeniu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.s., nie ma wolnego stanowiska urzędniczego, a w konsekwencji nie trzeba przeprowadzać konkursowego naboru. W przypadku awansu wewnętrznego potwierdza to też art. 20 ust. 2 u.p.s., stanowiący, że awans wewnętrzny może być dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3 u.p.s., tj.:

● urzędniczych,

● doradców i asystentów,

● pomocniczych i obsługi.

Przepisy art. 12 i 20 u.p.s., w brzmieniu obowiązującym do końca sierpnia 2013 r., dopuszczały przeniesienie (awansowanie) na stanowisko urzędnicze osoby zatrudnionej u tego samego pracodawcy samorządowego na stanowisku niezaliczanym do urzędniczych. Jednak zmiany w art. 12 i 20 u.p.s., wprowadzone przez ustawę z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw, wyeliminowały taką możliwość.

Kiedy jeszcze nie ma konkursu

W samorządach, nie tylko przy obsadzaniu stanowiska w drodze przeniesienia, ustanowiona w u.p.s. zasada otwartego i konkurencyjnego naboru nie znajduje zastosowania.

Taki nabór dotyczy tylko pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych) na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje zatem pracowników samorządowych zatrudnianych na:

● podstawie wyboru (tj. będących w samorządowych władzach wykonawczych),

● podstawie powołania (zastępców wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, skarbników gmin, powiatów i województw),

● stanowiskach doradców i asystentów,

● stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Nie wymaga też przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego (art. 12 ust. 2 u.p.s.).

Podstawy prawne

● Ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 645)

● Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645)

● Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1050; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1218)

Zobacz również: Praca w służbie cywilnej - wymagania

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?