| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela

Kiedy nauczycielowi przysługuję ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy regulacja Karty Nauczyciela znacznie różni się w tym aspekcie od unormowań Kodeksu pracy?

Ekwiwalent tylko w ściśle określonych przypadkach

KN określa przypadki, w których nauczycielowi przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Prawo do ekwiwalentu powstaje w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego jedynie wówczas, gdy przed wystąpieniem wyżej wymienionych przyczyn nauczyciel nie wykorzystał 8 tygodni urlopu bądź 35 dni roboczych urlopu jeżeli w szkole nie są przewidziane ferie. Co ważne, regulacja ta rozciąga się też poprzez odpowiednie stosowanie k.p. na niewykorzystany urlop uzupełniający, co potwierdził w wyroku z dnia 6 października 2005 r. sygn. II PK 72/05) Sąd Najwyższy uznając, że "ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje również za niewykorzystany przez nauczyciela urlop uzupełniający.

Należy również podkreślić, że urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym niezbywalnym,nie ma zatem żadnej możliwości, by nauczyciel pozostający w stosunku pracy mógł uzyskać za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy też urlop uzupełniający ekwiwalent pieniężny. Za naruszenie, niezgodność z prawem i celem jakiemu ma służyć urlop wypoczynkowy należałoby uznać wszelkie porozumienia czy też wnioski nauczyciela kierowane do dyrektora szkoły mające na celu uzyskanie sum pieniężnych w zamian na niewykorzystany urlop.

Wysokość ekwiwalentu przysługującego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Podstawę wymiaru ekwiwalentu stanowi wynagrodzenie przysługujące za jeden dzień urlopu. Wysokość ekwiwalentu jest równa iloczynowi liczby dni niewykorzystanego urlopu i ekwiwalentowi za jeden dzień urlopu. Ekwiwalent przysługuje nie więcej niż za 8 tygodni, tak więc w celu ustalenia liczby dni niewykorzystanego urlopu przyjmuje się, że nauczyciel ma prawo do 56 dni urlopu w roku kalendarzowym. Kwestią na którą również warto zwrócić uwagę jest przypadek kilkakrotnego zatrudniania nauczyciela na czas określony w ciągu jednego roku szkolnego. W tej sytuacji prawo do urlopu wypoczynkowego, a więc i wymiar ekwiwalentu w razie jego niewykorzystania ustala się dla każdego stosunku pracy osobno, nie sumując okresu zatrudnienia w ramach poszczególnych umów. Jednak w zaistniałym stanie faktycznym nauczyciel z dyrektorem szkoły mogą zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu nabytego urlopu wypoczynkowego w okresie trwania nowego stosunku pracy, jeżeli został on nawiązany w tej samej szkole bezpośrednio po ustaniu uprzedniej umowy o pracę.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zobacz również: Dodatek stażowy pracowników niepedagogicznych oświaty

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »