reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 2018 - aktualny akt prawny

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 2018 - aktualny akt prawny

Publikujemy aktualny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Aktualny stan prawny: styczeń 2018 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tabelę minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli IV:

a) w części F:

– w grupie „Stanowiska kierownicze urzędnicze”:

– – lp. 2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„2

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

XIII

wyższe2)

4

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów”

 

– – dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„4

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII

według odrębnych przepisów”

 

– w grupie „Stanowiska urzędnicze”:

– – lp. 2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„2

Główny specjalista do spraw legislacji

XII

wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

informatyk urzędu,

główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor

wyższe2)

4

główny specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP,

inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów”

 

– – po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„4a

Starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XI

wyższe2)

3”

 

– – po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„5a

Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

X

wyższe2)

średnie3)

3”

 

– w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi”:

– – lp. 8 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„8

Starszy archiwista,

archiwista,

magazynier,

starszy recepcjonista,

recepcjonista,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

VII

średnie3)

–”

 

– po grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi” dodaje się grupę „Stanowiska wewnętrznej służby ochrony” w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1

Szef ochrony

X

według odrębnych przepisów”

2

Starszy wartownik-konwojent

IX

3

Wartownik-konwojent

VIII

4

Młodszy wartownik-konwojent

VII

 

b) w części H:

– w części I:

– – w grupie „Stanowiska urzędnicze”:

– – – lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„1

Główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII

wyższe2)

4

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów”

 

– – – lp. 5 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„5

Starszy specjalista,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy informatyk,

starszy specjalista-laborant,

starszy technolog

X

wyższe2)

3

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów”

 

– – – lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„9

Starszy inspektor,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, informatyk,

specjalista-laborant,

technolog

IX

wyższe2)

średnie3)

3

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

10

Specjalista, rewident zakładowy

VIII

wyższe2)

4

średnie3)

5”

 

– – w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi”:

– – – lp. 60 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„60

Sprzątaczka

III

podstawowe4)

–”

 

– – – dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„67

Starszy ratownik medyczny

XIII

według odrębnych przepisów”

68

Ratownik medyczny

XII

 

– w części III w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi”:

– – po lp. 12 dodaje się lp. 12a i 12b w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„12a

Starszy fizjoterapeuta

XIV

według odrębnych przepisów

12b

Starszy terapeuta zajęciowy

XIV

wyższe2)

5”

XII

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

 

– – po lp. 16 dodaje się lp. 16a i 16b w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„16a

Fizjoterapeuta

XIII

według odrębnych przepisów

16b

Terapeuta zajęciowy

XIII

wyższe2)

–”

XI

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

 

– – po lp. 20 dodaje się lp. 20a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„20a

Starszy dzienny opiekun

XII

według odrębnych przepisów”

 

– – po lp. 25 dodaje się lp. 25a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„25a

Dzienny opiekun

XI

według odrębnych przepisów”

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2017 r. (poz. 1621)

Załącznik nr 1

TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

I

1700

II

1720

III

1740

IV

1760

V

1780

VI

1800

VII

1820

VIII

1840

IX

1860

X

1880

XI

1900

XII

1920

XIII

1940

XIV

1960

XV

1980

XVI

2000

XVII

2100

XVIII

2200

XIX

2400

XX

2600

XXI

2800

XXII

3000

 Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA

Stawka dodatku funkcyjnego

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

440

2

660

3

880

4

1100

5

1320

6

1540

7

1760

8

2200

9

2750

 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama