| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Wpłata wpisu na rachunek bankowy inny niż należący do sądu

Wpłata wpisu na rachunek bankowy inny niż należący do sądu

Czy wpłata wpisu od skargi administracyjnej na rachunek bankowy inny niż sądu, w przypisanym terminie, skutkuje odrzuceniem skargi? Ostatecznie w/w problem rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie.

Skarga administracyjna podlega wpisowi stałemu lub stosunkowemu. Podstawą rozpatrzenia skargi jest właśnie uiszczenie właściwego wpisu od niej. Brak uiszczenia wpisu skutkuje na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucenie skargi administracyjnej przez Sąd. Jeżeli skarżący uiści wpis w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu skargi, poczytuje się, iż skarga została wniesiona w przypisanym terminie.

Jednakże w praktyce pojawia się często problem, co w przypadku, gdy skarżący w przypisanym terminie opłaci skargę administracyjną. Jednakże przez swoją nieuwagę uiści wpis od skargi na rachunek bankowy inny niż należący do Sądu. W takim przypadku bardzo często skarżący jest przekonany, iż wpłacił wpis na właściwy rachunek bankowy, zaś to Sąd się pomylił, gdyż uznał, iż brak jest wpisu. Błąd ten jest bardzo częsty, albowiem Sąd na zawiadomieniu o odrzuceniu skargi, wskazuje jedynie na brak dokonania wpisu i wzywa do jego dokonania. Wtedy zazwyczaj skarżący przedkłada ponownie dowód dokonania wpisu, będąc w przekonaniu, iż Sąd się pomylił. Co też skutkuje, zamknięciem drogi skarżącemu do rozpatrzenia sprawy, którą chciał zainicjować złożeniem skargi administracyjnej. Skarżący bowiem nie uzupełnił braków formalnych skargi administracyjnej w przypisanym terminie, tj. nie uiścił wpisu na właściwy rachunek bankowy.

Ostatecznie w/w problem rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie postanowieniem z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt: I GSK 1820/14 (LEX nr 1561137), w którym stwierdził, iż: „opłata sądowa winna być przy uiszczona gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Nie jest zatem wystarczające wykazanie, że stosowną opłatę uiszczono, ale na inny, nawet bardzo podobny numer rachunku bankowego. Okoliczności wskazujące na omyłkę, czy brak winy w uiszczeniu opłaty niewłaściwemu sądowi mogą - co do zasady - stanowić podstawę do ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu.”

Wynika z powyższego, iż skarżący nie może bronić się argumentem, iż wpis wpłacił na rachunek bankowego, zawierający podobny numer do rachunku bankowego należącego do Sądu. W takim przypadku, jeżeli Sąd odrzuci skargę z powodu nieuiszczenia wpisu od niej w przypisanym terminie, skarżący może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, uiszczając już wpis na właściwy rachunek bankowy. Jednakże mało prawdopodobne jest, aby wniosek ten okazał się rozwiązaniem skutecznym. Skarżący musiałby uprawdopodobnić, iż wpłacił wpis na inny rachunek bankowy bez swojej winy. Co jest bardzo trudne, gdyż zazwyczaj do takiej sytuacji dochodzi przez nieuwagę, czyli poprzez pomylenie cyfr, z których składa się numer rachunku bankowego Sądu. Zatem prawie zawsze Sąd będzie oddalał takie wnioski, argumentując, iż skarżący nie dochował należytej staranności przy wpisywaniu rachunku bankowego Sadu. W konsekwencji czego do błędu doszło z winy skarżącego.

Polecamy serwis: Prawo administracyjne

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »