| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Ustrój i jednostki

Dotacje

Aktualizacja: 25.01.2010

Finansowanie zadań inwestycyjnych z dotacji: »

Powstał fundusz sołecki

Aktualizacja: 13.01.2010

Fundusz sołecki tworzony jest przez radę gminy, która podejmuje uchwałę, wyrażającą zgodę, (bądź nie wyraża zgody) na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.   »

Dokonywanie zmian granic gmin i powiatów jest zgodne z konstytucją

Aktualizacja: 26.04.2010

Przyznanie rządowi kompetencji do dokonywania zmian w podziale terytorialnym kraju na zasadach określonych w ustawach samorządowych jest zgodne z konstytucją. »

Czy radni decydują o wypłacie trzynastek wójtom, starostom i marszałkom

Aktualizacja: 08.05.2010

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wydała 27 lutego 2009 r. stanowisko dotyczące uwarunkowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka od uchwały rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa. Sprawdź, jakie uprawnienia w tym zakresie mają radni. »

Jak w tym roku prawidłowo wypełnić oświadczenie majątkowe

Aktualizacja: 13.01.2010

Do 30 kwietnia 2009 r. samorządowcy muszą złożyć coroczne oświadczenia majątkowe, dlatego przypominamy o najważniejszych zasadach wypełnienia oświadczeń, uniemożliwiających popełnienie błędu. »

Udostępnianie danych radnego

Aktualizacja: 26.04.2010

Czy pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych mogą udzielać instytucjom, firmom i osobom prywatnym informacji dotyczących danych teleadresowych radnych, takich jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy radnego? Czy urzędnicy mogą pobierać opłaty za udzielanie tych informacji? »

Czy wójt musi umorzyć zobowiązanie podatkowe

Aktualizacja: 26.04.2010

Organ podatkowy może na wniosek podatnika odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć go na raty lub umorzyć w całości lub w części. »

Czy można pozwać burmistrza

Aktualizacja: 13.01.2010

Czynności w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy wykonuje burmistrz, ale nie jest on ich pracodawcą. »

Czy urzędnik powinien odpowiadać materialnie za błędne decyzje

Aktualizacja: 05.05.2010

W Sejmie znajduje się projekt ustawy wprowadzający finansową odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje. Przewiduje on kary nawet do dwunastokrotności wynagrodzenia urzędnika za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. »

Jak publikować oświadczenia majątkowe w internecie

Aktualizacja: 13.01.2010

W jakim terminie po przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych powinny zostać one opublikowane w internecie? »

Jakie są relacje między prezydentem a radą miasta

Aktualizacja: 30.04.2010

W jaki sposób prezydent miasta powinien współpracować z radnymi? Jak prezydent powinien przekonywać radnych do realizacji swojej wizji rozwoju miasta? Jak radni mogą przyczyniać się do rozwoju miasta? »

Inspektorzy sanitarni podlegli wojewodom i starostom

Aktualizacja: 13.01.2010

Na skutek zmian strukturalnych w administracji publicznej dojdzie do ponownego zespolenia na szczeblu województwa i powiatu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. »

Jak będzie powoływany skarbnik gminy

Aktualizacja: 25.05.2011

Jak zmieni się obecnie status prawny sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego? Jaka będzie obecnie pozycja skarbnika w poszczególnych samorządach? »

Dane personalne w uchwale rady miasta

Aktualizacja: 13.01.2010

Praktyka polegająca na zamieszczaniu w uchwałach rady miasta adresów zamieszkania osób nagrodzonych tytułem Pioniera Miasta nie powinna mieć miejsca. »

Jak prawidłowo przeprowadzić lokalne referendum

Aktualizacja: 28.01.2010

Udział w referendum dla wspólnoty samorządowej jest możliwością wyrażenia swojej woli w ważnych dla mieszkańców kwestiach. Jednak w Polsce referendum lokalne organizuje się najczęściej wtedy, gdy odwoływany jest wójt, burmistrz lub prezydent. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »