| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Ustrój i jednostki

Żeby zostać wojewodą trzeba mieć tytuł magistra

Aktualizacja: 26.04.2010

Wojewoda będzie mógł w drodze decyzji wstrzymać egzekucję administracyjną. »

Jakimi zadaniami mogą zająć się związki jednostek samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak gminy lub powiaty mogą określić zadania stawiane przed związkiem utworzonym przez te jednostki samorządowe? Czy w ramach związku może być np. przyjęty wspólny plan gospodarki odpadami? »

Jakie uprawnienia w gospodarowaniu nieruchomości otrzymał minister

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy przekazanie nieruchomości w zarząd ministra skarbu państwa poprawi jakość gospodarowania mieniem publicznym? Jak powinna wyglądać prawidłowa gospodarka nieruchomościami samorządowymi i skarbu państwa? »

Dyrektorzy urzędów będą podlegać ocenie

Aktualizacja: 28.01.2010

Praca wszystkich urzędników będzie oceniana przez ich bezpośrednich przełożonych. »

Czy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej może być radnym

Aktualizacja: 28.01.2010

Ochotnicza Straż Pożarna może prowadzić działalność gospodarczą jako stowarzyszenie wykorzystujące mienie gminy. Osoby na stanowisku prezesa lub członka zarządu takiego stowarzyszenia nie mogą jednocześnie pełnić funkcji radnego, w gminie, do której należy dana nieruchomość. »

Jak kształtują się prawa i odpowiedzialność w spółkach z udziałem gmin

Aktualizacja: 13.01.2010

Kiedy w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego musi być opracowany regulamin korzystania z usług publicznych? Jak odpowiada spółka za swoje zobowiązania? »

Wicestarosta może działać w imieniu starosty

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy starosta może powierzyć wicestaroście prowadzenie określonych spraw powiatu w swoim imieniu, a także upoważnić go do wykonywania swoich kompetencji kierownika jednostki (starostwa) wynikających z ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych? »

W uchwale rady gminy musi być załącznik graficzny

Aktualizacja: 09.03.2010

Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna pamiętać, że integralną częścią tej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. »

Zarządzenie wojewody nie może być podstawą wydania decyzji

Aktualizacja: 13.01.2010

Wydane na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zarządzenie wojewody, regulujące organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie ma charakteru prawa miejscowego i co za tym idzie, nie może stanowić podstawy prawnej do wydania decyzji o przyznaniu pomocy. »

Jakie skutki wiążą się z podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy potrzebna jest uchwała rady powiatu stwierdzająca wygaśnięcie mandatu przez radnego? Od kiedy radny przestaje pełnić swoje funkcje? »

Czy radny ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki zalicza się do sektora finansów publicznych. Fakt podlegania samorządów przepisom ustawy o finansach publicznych oznacza, że pracownicy tego sektora oraz osoby dysponujące środkami publicznymi mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. »

Ustanowienie użytkowania i wygaśnięcie mandatu

Aktualizacja: 13.01.2010

Nie można wygasić mandatu radnego, który zarządza spółdzielnią, gdy spółdzielni przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego. W takiej sytuacji gmina nie może swobodnie rozporządzać mieniem. »

Udostępnianie informacji o radnych

Aktualizacja: 26.05.2010

Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej, m.in. ze względu na ochronę informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej, nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji. »

Gmina decyduje, czy umorzyć wystawiony mandat

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednostki samorządu terytorialnego w wyjątkowych sytuacjach mogą umarzać, rozkładać na raty bądź odraczać płatności przypadających im należności, np. z madatu wystawionego przez straż miejską. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na podstawie uchwał rad gminy, rad powiatu i sejmików województw. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »