| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Ustrój i jednostki

Radni mogą zmieniać porządek obrad

Aktualizacja: 13.01.2010

  »

Zasada przyznawania dodatków w regulaminie

Aktualizacja: 05.05.2010

Rada miejska gminy nie ma upoważnienia do wskazywania okresów, za które nie przysługuje dodatek motywacyjny oraz dodatek funkcyjny dla nauczycieli. »

Dopuszczalne jest ustanawianie wysokich progów wyborczych

Aktualizacja: 13.01.2010

Wysoki próg wyborczy eliminuje rozczłonkowanie parlamentu i w rezultacie wzmacnia stabilność rządu. Jeśli dotyczy on wszystkich startujących w wyborach partii, to jego stosowanie jest zgodne z prawami człowieka. »

Rada gminna nie może przyznać lokalu uchwałą

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwała rady gminy, podjęta na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, nie stanowi podstawy roszczenia o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego dla osoby spełniającej kryteria przewidziane w tej uchwale. »

Czy powództwo należy wytoczyć przeciwko prezydentowi miasta

Aktualizacja: 30.04.2010

Prezydent miasta rozwiązał z kierownikiem miejskiego ośrodka kultury umowę o pracę. Ośrodek jest w całości finansowany przez miasto i nie ma osobowości prawnej. Czy w pozwie o przywrócenie do pracy pracownik powinien wskazać jako stronę pozwaną prezydenta miasta? »

Wybory do władz samorządowych

Aktualizacja: 13.01.2010

W najbliższych wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw, które odbędą się w 2011 r., nie będzie możliwości blokowania list wyborczych. »

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 30.04.2010

Inwestycje celu publicznego prowadzone są na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. Decyzje wydawane są przez organy wykonawcze gminy. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wyda decyzji w ciągu dwóch miesięcy, to wydawana jest ona przez wojewodę na koszt gminy. »

Diety radnych oraz sołtysów są zwolnione z podatku do 2280 zł miesięcznie

Aktualizacja: 13.01.2010

W jakich sytuacjach należności wypłacane pracownikom samorządowym korzystają ze zwolnienia w podatku PIT? Otóż, wolne od podatku są diety radnych w wysokości do 2280 zł miesięcznie, nawet jeżeli są wypłacane zbiorczo i przekraczają tę kwotę. Również diety wypłacane sołtysom, do wysokości 2280 zł, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. »

Gdy zmienia się zakres świadczeń, potrzebna uchwała

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeżeli zmiana organizacyjna szpitala wiąże się ze zmianą zakresu świadczeń medycznych, jej zatwierdzenie następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Jest to przekształcenie i zatwierdzenie zmiany w statucie nie jest wystarczające. »

Jak rozliczyć i opodatkować przychody radnego

Aktualizacja: 13.01.2010

W rocznym rozliczeniu podatku za 2007 r. radny nie uwzględnia kwot wykazanych w PIT-R, wolnych od podatku dochodowego z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych, do wysokości 2280 zł miesięcznie. »

Jaki jest zakres ochrony informacji poufnych

Aktualizacja: 13.01.2010

Jaki jest zakres ochrony informacji poufnych w przypadku przejęcia spółki publicznej? »

Trzeba zmienić prawo wyborcze i przepisy dotyczące zamówień

Aktualizacja: 13.01.2010

Likwidacja przepisu dotyczącego informacji o wkładzie własnym samorządó w projekty dofinansowane ze środków unijnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących dotacji rozwojowych- to tylko niektóre propozycje zmian, jakimi zamierza się zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. »

Wybory samorządowe bez blokowania list

Aktualizacja: 13.01.2010

ZMIANA PRAWA - Sejm zlikwidował możliwość tworzenia tzw. bloków list w wyborach samorządowych. Ustawa będzie stosowana w wyborach za dwa lata. »

Na jakich zasadach są publikowane oświadczenia majątkowe

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak szybko w Biuletynie Jnformacji Publicznej powinny być zamieszczone informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych? Jak długo powinny być udostępniane informacje z oświadczeń majątkowych? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »