reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Dzień wejścia w życie uchwałą podejmowanych przez gminy

Dzień wejścia w życie uchwałą podejmowanych przez gminy

Uchwały rad gmin, z wyjątkiem szczególnych przypadków, nie mogą wchodzić w życie z dniem ogłoszenia, tym bardziej z dniem jej podjęcia. Nie mogą równocześnie wychodzić poza granice upoważnienia ustawowego.


STAN FAKTYCZNY

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół niezakładanych i nieprowadzonych przez gminę. Ustalono w niej szczegóły wniosku do samorządu, procedury kontrolne oraz zasady zwrotu dotacji. Zgodnie z uchwałą gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystanej dotacji poprzez wgląd do dokumentów źródłowych dotyczących zarówno wydatków, jak i dochodów oraz ewidencji uczniów. Uchwała miała wejść w życie z dniem jej podjęcia, co przed wszystkim zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Izba orzekła nieważność podjętej uchwały wskazując, że vacatio legis aktu prawa miejscowego powinno wynosić 14 dni od opublikowania. Inne rozwiązanie byłoby istotnym naruszeniem prawa. Wątpliwości organu nadzoru wzbudził również ustalony przez gminę szeroki zakres kontroli. Zdaniem RIO badanie zasadności dotacji powinno ograniczać się jedynie do weryfikowania liczby uczniów. Na takie rozstrzygnięcie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła rada gminy.

UZASADNIENIE

Zdaniem sądu z art. 94 Konstytucji RP wynika, że organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, z tym że zasady i tryb wydawania tychże aktów określa ustawa. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, w oparciu o upoważnienia ustawowe. Zgodnie z art. 88 Konstytucji RP, warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, a zasady ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ustawa ta ustanawia również generalną zasadę, zgodnie z którą akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Ustawa przewiduje również możliwość skrócenia okresu wejścia w życie aktu normatywnego stanowiąc, że dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym, jednakże tylko wówczas, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zdaniem sądu w przedmiotowej sprawie nie zaistniały okoliczności upoważniające organ stanowiący gminy do skrócenia okresu wejścia uchwały w życie, a równocześnie żaden przepis ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych nie przewiduje możliwości wejścia w życie aktu normatywnego z dniem jego podjęcia. W konsekwencji sąd uznał, że zastrzeżenie w uchwale, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia skutkuje nieważnością nie tylko samego zapisu uchwały zawierającego taką regulację, lecz całej uchwały.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama