Kategorie

Etapy przygotowania projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Wioletta Kępka
Doświadczenia samorządów w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, choć nadal niewielkie, wskazują, że powodzenie przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od jakości przedrealizacyjnego etapu przygotowania inwestycji. A więc głównie od jakości analiz prawnych, finansowych i ekonomicznych.

Liczba realizowanych w Polsce inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP) nadal nie jest zbyt duża, choć rośnie. Według raportu firmy Investment Support rynek PPP i koncesji na roboty i usługi w tym roku znacząco przyspieszył, bowiem w I połowie 2010 r. ogłoszono niemal tyle inwestycji w PPP (38), ile w całym 2009 roku. W PPP realizowane są m.in. projekty z zakresu:

1) budownictwa komunalnego, w tym:

● szkoły (Niepołomice, Marki, Kępno),

● mieszkania komunalne (Łódź, Ruda Śląska, Gdańsk),

2) rewitalizacji (zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie, rewitalizacja domów familijnych w Łodzi, Wyspa Spichrzów w Gdańsku, rewitalizacja w Piotrkowie Trybunalskim),

3) parkingów (Kraków, Ruda Śląska, Płock, Poznań, Gdańsk, Wrocław),

4) sportu i rekreacji, w tym:

● stadiony (Szczecin, Radom, Olsztyn),

● hale widowiskowo-sportowe (Kraków oraz wspólny projekt Gdańska i Sopotu),

● parki wodne (Szczecin, Katowice, Gdańsk),

● centra kongresowe (Katowice),

5) centrów funeralnych, cmentarzy, krematoriów (Olsztyn, Kraków, Poznań).

W kolejnych latach po PPP będzie sięgało jednak coraz więcej samorządów, tym bardziej że – podobnie jak obecnie wykorzystanie środków unijnych – aktywność władz samorządowych na tym polu coraz częściej będzie podlegała ocenom wyborców. Widać to już w kończącej się kampanii wyborczej, w której po obietnice realizacji inwestycji w PPP sięgało wielu kandydatów, zwłaszcza w dużych miastach.

Czytaj także: Samorządy polubiły partnerstwo publiczno-prywatne>>

Podstawy prawne PPP

Najważniejsze, z punktu widzenia przygotowania i realizacji projektów PPP, są ustawy z:

● 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp),

● 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP),

● 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ustawa o koncesji).

Każda z tych ustaw zawiera pewne ograniczenia i wytyczne dotyczące PPP.

Reklama

Według Pzp nie ma możliwości zawiązania spółki prawa handlowego w celu realizacji zamówienia. Zamówienie publiczne definiuje ona jako odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Głównym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Tryby wyboru wykonawcy według tej ustawy to: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki oraz licytacja elektroniczna.

Natomiast wynagrodzenie to z góry określone wynagrodzenie za wykonaną pracę, składające się na wartość zamówienia.

Reklama

Ustawa o PPP to ramowy akt prawny, według którego przedmiot PPP to wspólna realizacja przedsięwzięcia połączona z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji tego przedsięwzięcia. Wynagrodzenie partnera prywatnego to prawo do pobierania pożytków lub to prawo wraz z płatnością. Natomiast tryb wyboru partnera prywatnego zależy od sposobu wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzeniem jest prawo do pobierania pożytków lub w większości to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej – to stosujemy procedurę przewidzianą w ustawie o koncesji. Jeżeli natomiast wynagrodzeniem jest w większości zapłata od podmiotu publicznego – tryb z Pzp. Ustawa o PPP przewiduje ponadto swobodę w podziale ryzyka pomiędzy podmioty współpracy, a także swobodę w gospodarowaniu nieruchomościami. Nie ma także ograniczeń w zawiązywaniu spółek handlowych.

Przepisy o koncesji to ustawa proceduralna, w której przedmiotem jest zlecenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych. Wynagrodzenie według ustawy o koncesji to prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub prawo do wykonywania usługi, w tym pobierania pożytków albo to prawo wraz z płatnością. Przy czym płatność ze strony podmiotu publicznego nie może prowadzić do odzyskania całości nakładów związanych z wykonaniem koncesji, tj. w przypadku koncesji na:

● roboty budowlane – nakładów inwestycyjnych i nakładów eksploatacyjnych,

● usługi – nakładów wyłącznie eksploatacyjnych.

Tryb wyboru koncesjonariusza według ustawy o koncesji to wyłącznie negocjacje.

Umowa koncesji na roboty budowane może być zawarta na maksymalnie 30 lat, a umowa na usługi – na maksymalnie 15 lat. W przypadku koncesji ryzyko ekonomiczne w zasadniczej części musi być przeniesione na koncesjonariusza (więcej niż 50%). Ponadto w przypadku takiej współpracy nie ma możliwości zawiązania spółki w celu realizacji zadań koncesyjnych.

Przygotowanie projektu PPP

Doświadczenia samorządów, które realizują już projekty PPP, wskazują, że sukces takiej współpracy zależy w głównej mierze od przygotowania przedsięwzięcia. Powinno ono uwzględniać następujące etapy:

1) identyfikacja celów realizacji projektu i zgromadzenie danych do późniejszego przeprowadzenia analiz,

2) przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości i metod zaspokajania potrzeb, na które odpowiedzieć ma projekt PPP, w tym diagnoza stanu posiadanych środków majątkowych i finansowych, jakie podmiot publiczny będzie mógł przeznaczyć na realizację tych potrzeb,

3) przeprowadzenie analizy dostępności nieruchomości stanowiących potencjalną lokalizację przedsięwzięcia (wypis z rejestru gruntów i budynków, księgi wieczyste, zagospodarowanie przestrzenne),

4) przeprowadzenie wielowariantowych analiz organizacyjno-prawnych, finansowych i ryzyka w kontekście wyboru najbardziej optymalnej formuły realizacji przedsięwzięcia (porównanie opłacalności realizacji inwestycji w modelach partnerskich z modelem tradycyjnym),

5) konsultacje społeczne,

6) badanie rynku potencjalnych inwestorów, w tym:

● określenie wstępnego zainteresowania partnerów prywatnych,

● przeprowadzenie analizy sposobów realizacji i finansowania podobnych inwestycji w kraju i na świecie,

● wstępny kontakt z wybranymi podmiotami w celu oceny potencjalnego zainteresowania udziałem w projekcie,

● wstępny kontakt z instytucjami finansowymi w celu oceny potencjalnej możliwości sfinansowania projektu,

7) przeprowadzenie analizy porównawczej realizacji projektu (PPP vs. metoda tradycyjna) pod względem następujących czynników: harmonogram, koszty, podział ryzyka, wartość inwestycji, ocena wpływu przedsięwzięcia na wskaźniki zadłużenia podmiotu publicznego, ocena aspektów jakościowych oraz rekomendacja.

W przypadku gdy po przeprowadzeniu wszystkich analiz i wyliczeń samorząd zdecyduje się na realizację projektu w PPP, w dalszej kolejności musi wybrać formę prawną realizacji przedsięwzięcia, czyli zdecydować, czy ma to być kontraktowe (umowa o PPP) czy zinstytucjonalizowane PPP (umowa o PPP + spółka). Następnie należy zdecydować o trybie wyboru partnera prywatnego oraz przygotować dokumentacje przetargową.

W przypadku projektów przygotowywanych na podstawie ustawy o PPP wybór partnera może być dokonany w trybie przewidzianym przez ustawę o koncesji albo Pzp.

W przypadku koncesji nie ma takiej dowolności, trzeba zastosować tryb wyboru przewidziany w ustawie o koncesji.

Następnym krokiem jest podpisanie umowy o PPP. Trzeba przy tym pamiętać, że ustawa o koncesji oraz Pzp będą miały zastosowanie nie tylko do wyboru partnera prywatnego, ale również do umowy. Dotyczy to m.in. okresu trwania umowy (ustawa o koncesji – 30 lat na roboty budowlane oraz 15 lat na usługi) oraz dopuszczalności podwykonawstwa (przewidziana w art. 131 Pzp). Podpisanie umowy o PPP kończy fazę przygotowania projektu.

Czytaj także: Nowa ustawa o PPP a ustawa o koncesjach>>

Podstawy prawne

•  Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675)

•  Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675)

•  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 161, poz. 1078)

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?