reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Współpraca > Obligacje przychodowe - aspekty prawne i pionierskie przykłady

Obligacje przychodowe - aspekty prawne i pionierskie przykłady

Możliwość emisji obligacji przychodowych w Polsce istnieje od 2000 r. Wprowadzenie tego instrumentu było przeszczepieniem rozwiązań amerykańskich na grunt polski. Poprzez emisję obligacji przychodowych, podobnie jak w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego lub leasingu następuje powiązanie potencjalnego kapitału z planowaną inwestycją

Majątkiem przedsięwzięcia z kolei będą wszystkie aktywa, których nabycie było finansowane z tych środków. Dodatkowo do tej kategorii zalicza się także rzeczy stanowiące zabezpieczenie emisji.

Zasadnym wydawałoby się również stwierdzenie, że do najważniejszych elementów konstrukcji obligacji przychodowych zalicza się ograniczenie odpowiedzialności dłużnika za zobowiązania w obligacjach wyrażone. Ustawa o obligacjach w art. 8 ust. 2 stwierdza jednak, że emitent „może” ograniczyć swoją odpowiedzialność do kwoty przychodów lub wartości majątku, co oznacza, że ograniczenie odpowiedzialności nie jest obowiązkowe, a tym samym istnieją obligacje przychodowe z ograniczoną bądź nie odpowiedzialnością emitenta. W przypadku gdy emitent nie ograniczy swojej odpowiedzialności znajdzie zastosowanie ogólny przepis art. 8 ust. 1 u.o., który wyraża zasadę odpowiedzialności całym majątkiem.

Emitent obligacji przychodowych, w związku ze szczególnym rodzajem powiązania inwestycji z emisją, nie może zbywać ani obciążać składników przedsięwzięcia a wierzytelności tworzące przychody nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia ani cesji (art. 23a ust. 7 i 8 u.o.). Co więcej, na emitenta, który przyznaje obligatariuszom prawo pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń z przychodów przedsięwzięcia, został nałożony obowiązek utworzenia oddzielnego rachunku bankowego dla gromadzenia tych środków (art. 23b ust. 1 u.o.). Ustanowiony został zakaz dokonywania wypłat z tego rachunku w celach innych niż dla zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pojawia się znaczna nadwyżka na rachunku bankowym, która gwarantuje, oprócz wypłaty kwoty przez emitenta, spełnienie świadczeń na rzecz obligatariuszy w okresie następnych 12 miesięcy (art. 23b ust. 3 u.o.).

Z punktu widzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ważną cechą obligacji przychodowych jest wyłączenie świadczeń emitenta należnych obligatariuszom w wykonaniu zobowiązań z obligacji, a także środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z limitów zadłużenia ustanowionych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Interesującym zagadnieniem jest nieuzasadniona, jak się wydaje, zmiana brzmienia przepisu art. 23b ust. 7 u.o. w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych mocą art. 24 wprowadziła od dnia 1 stycznia 2010 w przepisie art. 23b ust. 7 odwołanie do art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p. z 2009 r.), który dotyczy nowego sposobu obliczania limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie Przepisy wprowadzające w art. 121 ust. 2 przesądziły, że nowy wskaźnik długu będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014. Do tego czasu  nie traci mocy obowiązującej przepis art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej u.f.p. z 2005 r.), który określa dotychczasowy wskaźnik długu (art. 85 pkt 3 Przepisów wprowadzających).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Dramowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama