REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gminy nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Gminy wbrew prawu nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]
Gminy wbrew prawu nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Gminy odmawiają przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o dodatek węglowy dla kilku rodzin mieszkających pod jednym adresem. Takie informacje otrzymuje redakcja od Internautów.

Część pierwsza artykułu: Gminy naruszają przepisy o kilku dodatkach węglowych na jeden adres? Spory będą rozstrzygać sądy.

REKLAMA

O problemie "Dziennik Gazeta Prawna":

Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe

Wzór odwołania – dodatek węglowy

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wywiad środowiskowy u kilku rodzin spod jednego adresu

Od 3 listopada 2022 r. art. 2 ust. 3c-3d ustawy o dodatku węglowym wprowadziły takie zasady:

„Dodatek węglowy przyznaje się gospodarstwu domowemu, które zajmuje odrębny lokal, dla którego nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. W tym przypadku wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

1) zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz

2) wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania."

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową, która jest podstawowym dowodem w tym postępowaniu (prowadzonym według uproszczonych zasad).

Gmina "musi", czy tylko "może" przeprowadzić wywiad środowiskowy?

Nowe przepisy sugerują, że gmina musi przeprowadzić wywiad środowiskowy. Według gmin wcale tak nie jest. Uzależniają przeprowadzenie wywiadu środowiskowego od przedstawienia szeregu dokumentów przez wnioskodawców według zasady "najpierw dokumenty, potem wywiad środowiskowy". Chodzi o zaświadczenia wynikające z postępowań opisanych pod tym linkiem na biznes.gov.pl.

Nie ma w przepisach podstawy prawnej dla zasady "najpierw dokumenty, potem wywiad środowiskowy".

REKLAMA

Gminy przyjęły jednak interpretację, że wywiad środowiskowy wcale nie jest obligatoryjny. I przeprowadzą go jedynie wtedy, gdy dokumenty z akt sprawy wskazują na możliwość wyodrębnienia kilku adresów z jednego. Na forach internetowych przewija się więc proste "kontr-pytanie" do tej argumentacji - "Po co jest potrzebny w ustawie o dodatku węglowym wywiad środowiskowy, w sytuacji dysponowania przez gminę tymi dokumentami? Dokumenty przecież to mocniejszy dowód niż wywiad środowiskowy."

Gminy są przytłoczone liczbą wniosków o dodatek węglowy. I nie są w stanie przeprowadzić wywiadu środowiskowego u każdej rodziny, która złożyła wnioski spod jednego adresu. W takiej sytuacji należało to zapisać wprost w ustawie o dodatku węglowym poprzez np. zasadę: "Gmina przeprowadza wywiad środowiskowy po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę możliwości nadania odrębnego adresu". I wtedy obecne traktowanie przez gminy wniosków o dodatek byłoby legalne.

Poradnik dla samorządów

Gminy stosują się do "Poradnika dla samorządów dotyczącego wypłaty dodatku węglowego" oraz załączonych do tego poradnika "Pytań i odpowiedzi". Dokumenty te opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

 

Poradnik (Word)

 

 

Pytania i odpowiedzi (Word)

Trzy normy, których nie ma w ustawie

"Poradnik" i "Pytania i odpowiedzi" wprowadzają trzy normy, których nie ma w ustawie o dodatku węglowym, a które są obecnie stosowane przez gminy:

Norma nr 1. Przyznawanie kolejnego dodatku węglowego na dany adres jest możliwe, pod warunkiem podjęcia kroków formalnych, prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Norma nr 2. Gmina nie musi przeprowadzić wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi gminie wskazanych przez Ministerstwo dokumentów. W poradnikach Ministerstwa czytamy:

REKLAMA

"Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy)".

Mając tak mocne wsparcie jak przytoczony pogląd Ministerstwa, gminy uważają, że nie muszą przeprowadzać wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie wykazał dokumentami, że ma szansę na wyodrębnienie lokalu i adresu.

Norma nr 3. Ministerstwo zadecydowało jak należy rozumieć pojęcie "odrębny lokal" pomimo, że ustawa nie zawiera takiej definicji. W dokumentach Ministerstwa czytamy: 

"Przez odrębny lokal należy rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych."

Jak gminy wdrażają zasady Ministerstwa Klimatu i Środowiska?

Przykładem gminy, która wdrożyła w 100% zasady wyznaczone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest Gmina Sierakowice. 15 listopada 2022 r. opublikowała pismo znajdujące się pod tym linkiem.

Przykładem są też takie pisma jak poniżej:

pismo z gminy

 

 

Infor.pl

Wnioskodawcy są rozżaleni

Pojawiły się pierwsze osoby, które pytają, co mają zrobić bo właśnie spotkały się z odmową gminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

Kasia - Dzisiaj pani z MOPSu poinformowała mnie, że muszę dostarczyć dokument ze starostwa o możliwości rozdzielenia domu na 2 mieszkania. bez tego nie dostanę dodatku węglowego. Byłam w starostwie i dowiedziałam się, że mogę to zrobić po dostarczeniu wszystkich dokumentów związanych z planami domu, działki i wielu innych potrzebnych dokumentów. Jeśli udało by mi się je dostarczyć (te dokumenty) nawet dziś do urzędu to nie jest możliwe w drodze administracyjnej otrzymanie zgody lub odrzucenia na piśmie wydzielenia 2 lokali do końca listopada. Panie z MOPS w (…) nie przeprowadzają wywiadu i poinformowały mnie, że odrzucą mój wniosek mimo, że wszystkie media mam osobno i na to mam zgody budowlane i innych organów, płacę za śmieci. Myślę że nikt nie jest w stanie dostarczyć do urzędu dokumentów na to, że podzielił dom (zrobił dwa wejścia bez zmiany kształtu domu). Bo nie było potrzeby zawiadamiania o tym organów nadzoru budowlanego. Gdy podział następuje bez naruszania głównej konstrukcji i bez rozbudowy. Myślę, że założenia ustawy o dodatku węglowym są nie trafione lub MOPS źle interpretuje przepisy. (…) MOPS nie prowadzi wywiadów i nie sporządza notatek.

Co zrobić z odmową przyznania dodatku węglowego bez wywiadu środowiskowego?

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego dla rodzin żyjących pod jednym adresem bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (wydanej po 3 listopada 2022 r.) warto odwołać się od takiej decyzji.

I wskazać tą wadę postępowania.

Nie ma potrzeby korzystać z pomocy prawnika.

Jak wnieść odwołanie?

Jako odwołanie - po uzupełnieniu o dane osobowe, adresowe, datę, podpis, sygnaturę sprawy - wystarczy jednozdaniowe pismo o treści:

data, miejscowość

Anna Marczyńska, ul. Lipowa 23, Palinów 34-599

Sygnatura decyzji

Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …….

za pośrednictwem Burmistrza ………

Wnoszę odwołanie od decyzji z dnia ….. wydanej przez …..

Domagam się:

 1. uchylenia w całości decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego z dnia …;
 2. przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi ...... ;
 3. zobowiązania Burmistrza ….. do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w domu przy ul. Lipowa 23 Palinów 34-599.  

Uzasadnienie

Oświadczam, że zamieszkuję pod adresem ul. Lipowa 23, Palinów 34-599 w odrębnym lokalu w rozumieniu art. 2 ust 3c-3d ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236). Spełniam więc przesłanki do otrzymania dodatku węglowego. Z uwagi na nieprzeprowadzenie wywiadu środowiskowego nie jestem jednak tego w stanie udowodnić.

 

Anna Marczyńska

Zastrzegamy, że przed pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych nie wiadomo, kto ma rację w opisanym sporze. Nie wiemy, jaki efekt przyniesie takie odwołanie. Jednak jego niewniesienie zamyka drogę do sądu.

Wzór opracowano dla osób, którym gmina odmówiła przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydała decyzję odmowną.

Jest jednak możliwe, że tej decyzji nie będzie. Wnioskodawca otrzyma "Informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia".

dodatek węglowy

 

 

Infor.pl

Wtedy należy złożyć ponaglenie do SKO

 

data, miejscowość

Dane składającego ponaglenie

……………………………

                 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                            ..... dane adresowe SKO ......

                                                                              za pośrednictwem

...... dane wójta, burmistrza prezydenta miasta......

Ponaglenie

Na podstawie art. 37 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o stwierdzenie bezczynności wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w sprawie mojego wniosku z dnia ……………………….. r. o przyznanie i wypłatę dodatku węglowego.
 

Uzasadnienie

Spełniam kryteria przyznania dodatku węglowego. Potwierdzają to czynności przeprowadzone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który przystąpił do rozpoznania mojego wniosku z dnia …. o przyznanie i wypłatę dodatku węglowego. Dowodem na to jest:
 

1) żądanie ze strony MOPS/GOPS przedstawienia następujących dokumentów: …………………..

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dniu …… 
 

Wójt/burmistrz/prezydent miasta nie wydał decyzji administracyjnej (pozytywnej albo negatywnej), a informację o pozostawieniu mojego wniosku bez rozpoznania. Pomimo przeprowadzenia czynności potwierdzających moje prawo do dodatku węglowego. 
 

podpis

załącznik

"Informacja o pozostawieniu wniosku o dodatek węglowy bez rozpoznania"

 

Więcej w artykule:

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(27)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Felicjan
  2022-11-20 04:56:17
  Jak widać gminy idą na tzw. rympał. Prawo? A kto by się tym przejmował. Wnioskodawcy nie będą się kopać z koniem.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • TO JA
  2022-11-20 14:04:20
  Dziękuję za wreszcie pierwszy rzetelny artykuł . 👍 Niestety wszystko potwierdza fakt , iż ustawa jest tak przemyślana , żeby osoby y ubogie nie otrzymały owego dodatku . To jest dodatek Węglowy , jak sama nazwa sugeruje na zakup węgla .To co powinno interesować ur,ędników - To posiadanie w danej rodzinie ilości piecy , osobność prowadzenia gospodarstwa domowego i wpis w terminie źródła ogrzewania .Wszystko inne w mojej ocenie jest tworzeniem pretekstów do odmowy .Następna rzecz od lat GOPS czy MOPS były urzędami do pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej . Natomiast na skutek owej ustawy ...Ponieważ o zgrozo nie ustalono do niej kryterium dochodowego . Pieniądze,e dodatkowe 3000 zł bez problemu otrzymją niejednokrotnie wcale tego nie potrzebujące majętne osoby ale spełniające warunki ustawy czyli właściciele swojego domu . Nic oprócz kłopotów i przykrości otrzymają ubożsi obywatele , cisnący się po kilka rodzin pod jednym dachem . I nie wystarczy iż mają np .3 osobne piece I są trzy osobno utrzymujące się gospodarstwa domowe . Ich winą jest brak własnego domu . A z wymagań ustawy brak środków finansowych na kosztowne !!! i czasochłonne wyodrębnianie lokali . Ponadto opowiadano mi , iż bynajmniej tej gminie , są opóźnione wypłaty alimentów i świadczeń rodzinnych z Opieki społecznej ... Bo Gmina nie ma pieniędzy ...
  1
  pokażodpowiedzi (3)
 • Cyrk
  2022-11-21 00:53:18
  W moim mieście w urzędzie miasta jest normalnie cyrk na kółkach. Mieszkam na działce w której znajduje się dwa domy oraz dwa odrębne piece. Owe dwa domy mają jeden i ten sam nr domu ponieważ nie został zrobiony podział majątku. Wcześniej gdy obowiązywał przepis jeden dodatek na jeden adres dodatek dostał mój wuj, który złożył jako pierwszy wniosek. Teraz gdy obecna ustawa mówi że nie na jeden adres a w zależności ile jest źródeł ogrzewania nie dostałem dodatku. Urząd miasta odrzucił mój wniosek. Później powiedział że wniosku nie muszę składać. Następnie powiedzieli że środki mi się nie należą ponieważ w nowelizacji ustawy z dnia 10 listopada trzeba mieć odrębny adres. Później po 2 zadzwonili z urzędu żebym złożył ponownie wniosek. Po pierwsze nie wiem skąd wzięli sobie 10 listopada bo nowelizacja była 3 listopada. A po drugie ustawa mówi że jeśli nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada decyzje podejmuje w moim przypadku burmistrz. W moim przypadku nie jest to możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada ponieważ musi nastąpić podział majątku, a na to trzeba czekać. Najgorsze jest to że w mieszkam z niepełnosprawnym tatą który przeszedł udar pnia mózgu i musimy się martwić o to czy będzie miał się czym ogrzać.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Ja
  2022-11-20 21:51:40
  A u mnie byli zobaczyli co chcieli i na koniec pani stwierdziła że zobaczyła co chciała i wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • blaha
  2022-12-06 14:55:29
  Czy premier Morawiecki kłamał obiecując dodatek węglowy dla każdego gospodarstwa. Czy kłamał obiecując węgiel po 960 zł za tonę?
  0
 • Marek
  2022-11-20 09:37:55
  Niech wyplacane są te wnioski które powinny być bo jest zima a umnie wegla brak wniosek byl zlozony 12 wrzesniamnie na kupno niemam kasy a dodatku jeszcze nie otrzymałem
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Obywatelka
  2022-11-21 08:17:26
  Koniec z cwaniactwem. Jeden dom jeden piec i 3 dodatki węglowe - dziadkowie, rodzice i syn z żoną. Inny przykład dom w którym jest piec i kominek z rozprowadzeniem, zamieszkuje go matka z dorosłym synem - 2 dodatki dla syna na węgiel, dla matki na drewno do kominka. Cwaniactwo i tyle.
  6
  pokażodpowiedzi (1)
 • Aga
  2022-11-22 22:27:03
  Zależy od gminy. U nas wywiady środowiskowe były przeprowadzane
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Badkowo
  2023-01-04 20:48:06
  Gminy wysylaja. komisje jedno osobowa nie wchodzac do lokalu. bez protokolu i znatychmistowa odpowiedzia nie.
  0
 • Mietek
  2023-01-04 20:52:27
  Jak kazda gmina. sama. interpretuja przepisy
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

Podwyżki o 30%-33% z kłopotem dla nauczycieli. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

REKLAMA

Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

REKLAMA

Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

REKLAMA