Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gminy naruszają przepisy o kilku dodatkach węglowych na jeden adres? Spory będą rozstrzygać sądy.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Gminy naruszają przepisy o kilku dodatkach węglowych na jeden adres? Spory będą rozstrzygać sądy.
Gminy naruszają przepisy o kilku dodatkach węglowych na jeden adres? Spory będą rozstrzygać sądy.
Fotolia
Od 3 listopada 2022 r. gmina może przyznać kilka dodatków węglowych na jeden adres. Pracownik gminy przeprowadza wywiad środowiskowy. Ustala, że pod jednym adresem mieszkają osobno dwie rodziny. Sporządza z wywiadu notatkę służbową. Na tej podstawie burmistrz albo wójt wydaje decyzję o wypłacie dodatku.

Część druga artykułu: Gminy nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]

O problemie "Dziennik Gazeta Prawna":

Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe

Niektóre gminy wprowadziły dodatkowe warunki przyznania dodatku węglowego. Nie ma ich w przepisach.

Odrębny lokal i podział adresu

Jakie są warunki przyznania kilku dodatków węglowych na jeden adres od 3 listopada 2022 r.? Dwie rodziny muszą mieszkać pod "odrębnym adresem", a więc w "odrębnym lokalu", ale nie zdążą tego potwierdzić prawnie do 30 listopada 2022 r. Tu nie ma wątpliwości. Jest to zapisane w ustawie.

Gminy uważają już poza ustawą, że wnioskodawca powinien coś zrobić od strony prawnej w kierunku tego "odrębnego adresu". W odrębnych postępowaniach od dotyczącego dodatku węglowego. Musi więc wnioskodawca zdobyć i przedstawić gminie dokumenty, które to pokazują - zaświadczenia albo potwierdzenia wszczęcia odpowiednich postępowań. Takie jak:

 1. zaświadczenia o samodzielności lokalu (pod linkiem na biznes.gov.pl.) albo
 2. dokumenty potwierdzające rozpoczęcie procedury wyodrębnienia lokalu/adresu.

I zdaniem gmin dopiero po przedstawieniu tych dokumentów gmina rozważy, czy przeprowadzić wywiad środowiskowy, czy nie.

Internauci o kilku dodatkach węglowych na jeden adres

O kłopotach z nową praktyką interpretacyjną gmin, poinformowali nas Internauci:

Emeryt - Niektóre gminy żądają, aby przedstawić zaświadczenie, że złożyło się wniosek o wyodrębnienie lokalu. Jest to żądanie bezprawne bo nigdzie w ustawie nie ma takiego przepisu Jest to działanie celowe, aby nie wypłacić tego dodatku. Procedura wyodrębnienia lokalu nie jest prosta, jest kosztowna i nie służy do ustalenia dodatku węglowego.

mieszkaniec wlkp – „U mnie dokładnie taka sama interpretacja w OPS (…), trzeba złożyć wniosek o wyodrębnienie lokalu do starostwa, a potem dołączyć potwierdzenia złożenia takiego wniosku, bo ich prawnik w gminie, tak zinterpretował ustawę. Mimo wszystko złoże wniosek bez składania wniosku dot. wyodrębnienia lokalu.

Krzysztof – „I tak należy postąpić. W razie odmowy żądać decyzji na piśmie z uzasadnieniem i odwoływać się. Taka sprawa jest do wygrania.”

Klara –Gdzie się odwoływać w przypadku odmowy wypłaty dodatku? Bo o ile przyjmą mi wniosek to na pewno go nie przyznają. Bo na wyodrębnienie lokalu mnie zwyczajnie nie stać. A żądają zaświadczenia.”

Internauci uważają, że postępowanie gmin wynika nie z przepisów ustawy, a poradnika Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pracownicy gmin pytani o to, dlaczego stosują zasady, których nie ma w ustawie, bronią się bowiem wytycznymi Ministerstwa.

Daria - "przesłanka dot. udokumentowania rozpoczęcia procesu wyodrębnienia lokalu jest natomiast zawarta w tzw. "Poradniku dla samorządów dotyczącym wypłaty dodatku węglowego", dostępnym na stronie rządowej (...). Informacja o krokach formalnych jest dodatkowo podkreślona. Czy w takim przypadku, pomimo braku zapisu w ustawie, jednak w oparciu o rządowe wytyczne, gmina może faktycznie żądać od wnioskodawcy tego formalnego potwierdzenia? Niestety w mojej gminie jest to wymagane. Z kolei wyodrębnienie lokalu w rzeczywistości nie jest mi potrzebne, tym bardziej, że budynek stanowi współwłasność, co rodzi kolejne problemy."

W Internecie wypowiedzieli się też pracownicy gmin:

Pracownik Urzędu - "Dobrze by było wskazać, Szanowny autorze artykułu, na podstawie jakiego przepisu pracownik gminy stwierdzi, że lokale są odrębne. Co trzeba brać pod uwagę. Np. czy łazienka, kuchnia są wspólne, jeśli w budynku są dwa piętra: odrębne pokoje, łazienka ale jedna kuchnia to są dwa lokale czy jeden? Po prostu jako pracownicy urzędu nie mamy uprawień do "orzekania", co tworzy lokal a co nie! I dlatego gminy proszą o zaświadczenia od organu, który ma kompetencje, żeby ustalić w danym budynku, że jest tyle i tyle lokali! Wiadomo że najwygodniej zrzucić winę na gminy, że nie chcą dać dodatku, ale żaden pracownik gminy nie chce oddawać pieniędzy po kontroli organu nadrzędnego. Chyba że autor tekstu się zobowiąże to może przyznawać dodatki."

Przepisy wskazują na rację Internautów

Internauci widzą, że wymogi gmin nie są zapisane w ustawie o dodatku węglowym.

Dodatkowo ich wzburzenie wynika z tego, że nowy art. 2 ust. 3d ustawy o dodatku węglowym wprost stanowi, że podstawą przyznania dodatku węglowego jest wywiad środowiskowy, a nie zaświadczenia z powiatu, że lokal jest samodzielny albo taki może być.

Przepis wprowadza następującą normę:

„Dodatek węglowy przyznaje się gospodarstwu domowemu, które zajmuje odrębny lokal, dla którego nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

1) zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz

2) wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania."

Przepis jednoznacznie wskazuje, że podstawą wydania decyzji jest „wynik przeprowadzonego wywiadu środowiskowego”. Rozumiem przez to ustalenia faktyczne w wyniku udania się pracownika gminy do domu rodziny. I sprawdzenia układu lokalowego w nim w zakresie np.:

1) odrębnych kuchni/łazienek,

2) powierzchni wspólnych,

2) istnienia osobnych wejść do budynku.

Stosowanie ustawy przez urząd, to nie tylko wykładnia językowa. Prawo to także wykładnia celowościowa i systemowa

Wykładnia celowościowa i systemowa wskazuje, że parlament - uwzględniając to, co się dzieje na Ukrainie, w krajach UE - nakazał gminom pracę na podstawie wywiadów środowiskowych. Tylko taki dowód w postępowaniu umożliwia szybkie i elastyczne załatwienie sprawy. Celem parlamentu jest zabezpieczenie możliwości kupna węgla przed zimą. Ustawodawca uznał, że nie ma czasu na klasyczne postępowania, w których gmina albo wnioskodawca np. prowadzi korespondencję z powiatem w sprawie tego, czy lokal jest odrębny, czy nie. I dlatego podstawą decyzji gmin będą wywiady środowiskowe.

Wywiad środowiskowy to nie tylko sprawa dodatku dla kilku rodzin pod jednym adresem. Gmina przyznaje dodatek:

1) z urzędu osobie nawet, gdy ta nie złożyła wniosku o dodatek - gmina poinformowana przez mieszkańców wioski, że w danym domu mieszka sama schorowana 80-letnia staruszka, może do niej wysłać pracownika w celu przeprowadzenia wywiadu. Co więcej jeżeli staruszka nie złożyła wniosku do CEEB o wpis pieca węglowego, to gmina to załatwi za nią. Podstawą prawną jest nowy art. 2 ust. 15f ustawy.

2) gdy piec węglowy nie został zgłoszony lub wpisany do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. jako główne źródło ogrzewania - podstawą prawną jest nowy art. 2 ust. 15g ustawy. Pracownik gminy w drodze wywiadu środowiskowego ma sprawdzić, czy taki piec jest rzeczywiście głównym źródłem ogrzewania. Tak samo jak w przykładzie pomocy 80-letniej staruszce, gmina sama załatwia sprawę wpisu do CEEB.

3) po przeprowadzeniu wywiadu, gdy podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy - celem jest ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (co do rzeczywistego zamieszkiwania danej osoby pod danym adresem - art. 2 ust. 15b ustawy).

W ten systemowy sposób w ustawie o dodatku węglowym (za każdym razem w trudnych przypadkach), podstawą przyznania dodatku jest wywiad środowiskowy. Występuje on w szeregu przepisach. Co wskazuje, że nie jest to przypadek po stronie ustawodawcy, a świadomy jego wybór metody rozstrzygania spraw.

Wywiad środowiskowy, a ściślej notatka z tego wywiadu, to nie pomocniczy, a główny dowód w wymienionych sytuacjach.

Poradnik dla samorządów

Internauci są przekonani, że gminy stosują się do "Poradnika dla samorządów dotyczącego wypłaty dodatku węglowego" oraz załączonych do tego poradnika "Pytań i odpowiedzi". Dokumenty te opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Poradnik (Word)

Pytania i odpowiedzi (Word)

Poniższych zasad z Poradnika i "Pytań i odpowiedzi" nie ma w ustawie o dodatku węglowym

"Poradnik" i "Pytania i odpowiedzi" wprowadzają trzy normy, których nie ma w ustawie o dodatku węglowym, a które są obecnie stosowane przez gminy:

Norma nr 1. Przesłanka przyznawania kolejnego dodatku węglowego na dany adres, pod warunkiem podjęcia kroków formalnych, prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Kroki te ma podjąć wnioskodawca starający się o dodatek węglowy.

Norma nr 2. Teza, że gmina nie musi przeprowadzić wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi gminie wskazanych przez Ministerstwo dokumentów. W ww. dokumentach czytamy:

"Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy)".

Norma nr 3. Ministerstwo zadecydowało też, czego ustawa nie reguluje, jak należy rozumieć pojęcie "odrębny lokal".

W dokumentach Ministerstwa czytamy: 

"Przez odrębny lokal należy rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, jak również samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczoną do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych."

Tymczasem jeżeli ustawodawca chciałby, aby podana przez Ministerstwo definicja była obowiązująca także w ustawie o dodatku węglowym, to by to w niej zapisał. Tak zrobił np. w odniesieniu do "środków komunikacji elektronicznej" w art. 2 ust. 13:

"Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)."

Wskazane trzy tezy Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnajduję obecnie w postępowaniu gmin w całej Polsce. Przykładem jest Gmina Sierakowice. 15 listopada 2022 r. opublikowała poniższe pismo znajdujące się pod tym linkiem. Omówienie komunikatu w:

Gminy nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]

Uderza jedna rzecz. Gmina w swoim komunikacie nie poinformowała mieszkańców o tym, że podstawą przyznania dodatku węglowego jest wywiad środowiskowy. Informacji o tej jednej kwestii, która w odróżnieniu od innych informacji dla mieszkańców rzeczywiście jest w tej ustawie, w komunikacie Gminy nie ma.

Czy wywiad środowiskowy jest obligatoryjny czy fakultatywny?

Z ustawy wynika, że pracownik gminy ma udać się w ramach wywiadu środowiskowego do domu, w którym mieszka kilka rodzin. I następnie sprawdzić, czy mieszkają w odrębnych lokalach, co uzasadnia wypłatę np. dwóch dodatków węglowych na jeden adres. Gminy widzą to inaczej: "wyślemy pracowników na wywiad, ale najpierw proszę przedstawić takie i takie dokumenty, żeby były przesłanki, czy taka wizyta ma sens".

Spory będą rozstrzygać sądy administracyjne?

Tak. Pod warunkiem, że wnioskodawcy otrzymają decyzje negatywne. Bo nie jest to pewne.

Wątpliwość wynika z art. 2 ust. 3b ustawy o dodatku węglowym. Przepis nakazuje gminie pozostawić bez rozpoznania drugi, trzeci itd. wniosek o dodatek spod jednego adresu. Istnieje wątpliwość, czy w sprawach, w których ostatecznie gmina nie zdecydowała się przeprowadzić wywiadu środowiskowego, gmina wydaje decyzję o odmowie przyznania dodatku węglowego.

Jak wnieść odwołanie od decyzji?

Jeżeli, pomimo przedstawionego problemu pozostawienia sprawy bez rozpoznania, otrzymasz decyzję odmowną, to musisz od niej złożyć odwołanie. Jako odwołanie - po uzupełnieniu o dane osobowe, adresowe, datę i podpis, sygnaturę sprawy - wystarczy jednozdaniowe pismo o treści:

„Odwołuję się od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego z dnia .... z uwagi na naruszenie art. 2 ust. 3c-3d ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236) poprzez:

1) nieprzeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

2) uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ........."

Odwołanie wnosi się do organu II instancji wskazanego w decyzji i w terminie tam podanym.

W przypadku nie otrzymania decyzji negatywnej trzeba rozstrzygnąć, czy wnioskodawca może wnieść do sądu skargę na bezczynność gminy. To skomplikowane zagadnienie i w praktyce większość z osób poszkodowanych się na to nie zdecyduje.

Szanse na wygranie sporu z gminą mają osoby w odniesieniu do domów, w których na jednym piętrze mieszka jedna rodzina z własną łazienką i kuchnią. W innych przypadkach, to raczej gmina ma większe szanse na wygranie sporu. Jeżeli na piętrze mieszkają brat i siostra twierdzący, że są osobnymi rodzinami, ale korzystają ze wspólnej łazienki i kuchni, to nie widzę dla nich szans przed sądem.

Z wpisów Internautów wynika jednak, że są zdeterminowani, co do dochodzenia swoich praw do dodatku węglowego. I liczą na pomoc Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

ONA - „Od kiedy poradnik jest wykładnią prawa ? Jest nią Ustawa”

Emeryt - „Pytanie: co jest aktem prawnym wyższego rzędu, poradnik czy ustawa?”

ONA„Poradnik potrafi zmienić się z dnia na dzień a Ustawa nie ;). Ja czekam i zobaczę, co na ewentualną odmowę odpowie SKO. Chyba, że doczekamy się 4 nowelizacji tej Ustawy gdzie będzie doprecyzowane co ustawodawca miał na myśli :)”

I w wielu przypadkach, to poszkodowani wnioskodawcy mają większe szanse na wygranie przed sądem niż gminy. 

Przykład

Dom jest ogrzewany piecem węglowym. Piec współdzielą dwie rodziny. Na parterze mieszkają teściowie. Na piętrze małżeństwo z dzieckiem (ich syn i jego żona). Na każdym piętrze jest łazienka i w pełni wyposażona kuchnia. Piętro domu ma osobne wejście. W domu jest zainstalowany jeden licznik prądu. Mieszkańcy nie zamierzają formalnie wyodrębniać osobnych lokali. I pomimo jednego licznika i braku prawnego potwierdzenia samodzielności lokali, są spełnione przesłanki dla wypłaty dwóch dodatków węglowych. Mamy dwa osobne gospodarstwa domowe żyjące oddzielnie, choć obok siebie. I dwie odrębne powierzchnie mieszkalne spełniające kryteria odrębnych lokali.

Np. Pani Małgorzata ma szansę wygrać taki spór z gminą przed sądem:

Małgorzata Tdtr - Mieszkam w odziedziczonym domu po rodzicach wraz z dwójką rodzeństwa. Każdy z nas zajmuje jedną kondygnację przepisaną notarialnie. Każdy z nas ma osobne ogrzewanie zgłoszone do CEEB, osobne wejścia i wszystkie inne media mamy osobno. Deklaracje śmieciowe również. I czy naprawdę nadanie nam adresu 13/a, 13/b, 13/c które wiąże się z dużymi kosztami ma być warunkiem otrzymania dodatku?? Przecież gminy mają możliwość sprawdzenia czy wnioski są prawdziwe i zasadne czy nie, wymyśla się buble prawne i każda kolejna nowelizacja niczego nie rozwiązuje. A to że gmina powołuje się na poradnik, a nie na ustawę, to jest chore. Dodam że moja siostra ma 1500 zł emerytury i z czego ma zapłacić za Pana architekta z uprawnieniami który przeprowadzi za słone pieniądze wyodrębnienie lokalu na papierze. To wszystko jest śmieszne, chociaż płakać się chce.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(45)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Jon Snow
  2022-11-16 08:36:21
  jakie kurde sądy? odwołanie do SKO i temat będzie rozwiązany...
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Olga
  2022-11-16 14:21:35
  Doprecyzujmy definicję lokalu mieszkalnego, osobne wejście do lokalu (z korytarza lub z zewnątrz budynku) i osobne pomieszczenia konieczne do samodzielnego funkcjonowania (kuchnia lub aneks, pokoje i łazienka) analogicznie jak w mieszkaniach w blokach. Więc jeśli przeprowadzony przez pracownika potwierdzi stan faktyczny, to chyba powodu do odmowy nie ma ?
  0
 • Adam
  2022-11-16 12:05:22
  Po raz kolejny robienie gów... burzy, jeśli prawnie miał być wydzielony lokal to powinno być to w Ustawie ! i odonosi się to do prawa własności lokalu, w takim przypadku już by miał nadany numer i nie byłoby tematu. Dodatkowo prawo własności lokalu mija się z dodatkiem węglowym, który przysługuje dla gospodarstwa domowego mieszkającego w osobnym lokalu. Tutaj nie ma warunku posiadania aktu notarialnego czy też zameldowania. Teraz druga kwestia: czy ktoś kto nie jest właścicielem domu może starać się o wyodrębnienie lokalu ? chyba raczej wątpliwa sprawa..... że osoba bez koniecznego meldunku idzie sobie złożyć wniosek o wyodrębnienie lokalu z domu, który nie jest jego własnością. Przy tej Ustawie i tak niewiele osób skorzysta, tylko ci którzy faktycznie mają osobny lokal (kuchnię, łazienkę i pokoje), Ci co sztucznie się podzielili i siedzą na jednej kuchni nie spełniają tych wymogów. Po to chyba miały być wywiady ? czy się mylę ? tak żeby gospodarstwa nie były wykluczone z dodatku a co za tym idzie zakupu węgla po preferencyjnej cenie. (to jest warunek)
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Adam
  2022-11-20 13:22:24
  Pojawił się kolejny poradnik z pytaniami,gdzie ewidentnie wymagany jest dokument poświadczający złożenie wniosku o wyodrębnienie lokalu. Czyli nie ważne, że nie ma wnioskodawca załączników typu: operatu inwentaryzacyjnego czy też mapek, niech ludzie składają wnioski bo świstek trzeba mieć (a co tam jeśli nie jesteś właścicielem, zasypcie Starostwa wnioskami, które i tak nie będą rozpatrzone z powodów formalnych). Ja nie będę z siebie robił idioty, poczekam na odmowę a następnie odwołam się do wyższej instancji. SKO powinna uwzględnić przepisy zawarte w Ustawie. Zobaczymy też (oby nie miało to miejsca) gdzie będą szukali winnych, gdy na jakieś wiosce stanie się nieszczęście i z powodu wychłodzenia coś się stanie starszej osobie, która ma swój piec a została pozbawiona dodatku węglowego ! (taka , która złożyła wniosek dwukrotnie) .......zaznaczę, że przyznany dodatek uprawnia do zakupu węgla po preferencyjnej cenie ! Czyli mam piec osobny, lokal też tylko nie wyodrębniony prawnie, ale mi się dodatek nie należy bo do końca listopada nie stać mnie wydać kasę na wykonanie operatu , a nawet gdyby mnie było stać to ta procedura jest długotrwała, od ręki mi nikt tego nie zrobi
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Emeryt
  2022-11-17 10:52:00
  Wcale się nie dziwie że ludzie walczą, idzie zima, gospodarstwa które nie otrzymały dodatku węglowego nie są uprawnione do zakupu po preferencyjnej cenie od Gmin.
  0
 • Tomasz Król
  2022-11-17 13:20:06
  Do Pracownika Urzędu Prowadzi Pan postępowania o przyznanie i wypłatę dodatku węglowego. Więc jest okazja, aby w komentarzach pod tym artykułem spotkały się obie strony sporu. Proszę o odniesienie się do przykładu w artykule. To typowy układ, gdy w jednym domu mieszkają dwie rodziny. Na parterze są 70 letni teściowie. Na piętrze „młodzi” (ich syn albo córka z współmałżonkiem i dzieckiem). Każde piętro ma osobne łazienki, kuchnię. Obie rodziny mijają się na schodach. Tą sytuację potwierdził Pan w wywiadzie środowiskowym. Który przepis ustawy o dodatku węglowym pozwala Panu zignorować ustalenia z wywiadu środowiskowego i żądać zaświadczenia z powiatu, że są tu odrębne lokale?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Pracownik Urzędu
  2022-11-17 12:35:20
  dobrze by było wskazać, szanowny autorze artykułu, na podstawie jakiego przepisu pracownik gminy stwierdzi, że lokale są odrębne, co trzeba brać pod uwagę np. czy łazienka, kuchnia są wspólne, jeśli w budynku są dwa piętra: odrębne pokoje, łazienka ale jedna kuchnia to są dwa lokale czy jeden? po prostu jako pracownicy urzędu nie mamy uprawień do "orzekania" co tworzy lokal a co nie! i dlatego gminy proszą o zaświadczenia od organu który ma kompetencje żeby ustalić w danym budynku, że jest tyle i tyle lokali! Wiadomo że najwygodniej zrzucić winę na gminy, że nie chcą dać dodatku, ale żaden pracownik gminy nie chce oddawać pieniędzy po kontroli organu nadrzędnego. Chyba że autor tekstu się zobowiąże to może przyznawać dodatki.
  4
  pokażodpowiedzi (1)
 • Hela
  2022-11-16 20:05:32
  Wysłałam komentarz jednak go nie wyświetla.
  0
 • O.W.
  2022-11-20 15:18:41
  Tak czytam i sobie myślę, dodatek będzie się należał dla gospodarstw które dopisały sobie węgiel po 11 sierpnia (brak w Ustawie zapisu jak to ma pracownik potwierdzić ile tego węgla ma posiadać dane gospodarstwo aby móc stwierdzić, że jednak w tym piecu pali węglem ?) , a nie będzie dla gospodarstw, które mieszkają w lokalu, który nie jest prawnie wyodrębniony i w tym momencie nie stać ich na całą tą procedurę !. bądź też są w trakcie zbierania dokumentacji do wniosku: a jest jej sporo : dokumentacja techniczna budynku (kto ją posiada ?), operat ewidencyjny, rzuty kondygnacji, mapa powykonawcza budynku (a większość są to stare poniemieckie domy).
  0
 • MałgorzataTdtr
  2022-11-17 13:35:29
  Okazuje się, że następna nowelizacja ustawy to kolejna jazda bez trzymanki nie można inaczej tego nazwać , kolejny bubel, poradnik dla samorządów jest sprzeczny z ustawą gdyż w poradniku podkreślony jest warunek otrzymania dodatku którym jest zaświadczenie o rozpoczętym wyodrębnieniu lokalu w ustawie nic takiego nie jest napisanie. Znowu dodatek węglowy dla adresu a nie dla źródła ciepła zgłoszonego do CEEB przez prawdziwe gospodarstwo domowe które ma wszystkie media osobno, podatki, ale ten cholerny jeden adres. Ile razy można nowelizować ustawę czy nie można przeprowadzić konsultacji społecznych, współpracować z gminą. Wiele ludzi już pisze w necie na forach że ponownie dostają odmowę przyznania dodatku bo gmina powołuje się na poradnik a nie na ustawę, wszystko to jest chore można dostać zawrotu głowy od tych przepisów - ważniejszy poradnik od ustawy. Polski Ład to też był bubel Ci co piszą te ustawy to nie mają zielonego pojęcia o tym co piszą.
  0
  pokażodpowiedzi (2)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wzór wniosku o dodatek elektryczny obowiązuje od 29 listopada 2022 r. [Dz.U. poz. 2443]
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2443
Wzór: Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.
Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB. Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r. zużyłeś 5000 kWh i więcej. Jest tu domniemanie, że tak wysokie zużycie prądu powtórzy się zimą 2022/2023 r. I to uzasadnia 1500 zł dodatku.
Rak prostaty, jądra i prącia to typowe męskie nowotwory
Rak prostaty, jądra, prącia. Najistotniejszymi z punktu widzenia epidemiologicznego nowotworami typowo męskimi są rak prostaty, jądra i prącia – wyjaśnił ekspert dr Maciej Kaczorowski. W każdym z narządów urologicznych może wystąpić co najmniej kilkanaście nowotworów, więc globalnie jest ich ponad sto.
DGP: Dodatek elektryczny nie na bojler podgrzewający wodę [Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu]
Od 1 grudnia 2022 r. odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej będą mogli składać wnioski o dodatek do prądu. Jego wysokość wynosi 1000 zł może sięgnąć nawet 1500 złotych. Czy skorzystają z niego także użytkownicy bojlerów elektrycznych, czyli popularnych term?
Ilu Polaków otrzyma zwrot VAT zapłaconego w cenie gazu w 2023 r.? [Projekt ustawy]
300 000 osób i rodzin otrzyma zwrot podatku VAT od ceny gazu w 2023 r. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh.
Polacy opracowali metodę wykrywania kobiet zagrożonych genetycznie rakiem piersi [badania, patent]
Prof. Andrzej Pławski oraz inż. Emilia Lis-Tanaś z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu uzyskali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do agresywnego nowotworu piersi.
Neonatolog: W tej chwili mamy dziewczynkę, która waży 440 gramów, mieści się w dłoni pielęgniarki [Wcześniaki, Wywiad]
Obecnie nie przerażają nas wcześniaki, które ważą 1000 gramów, tylko takie, które ważą 500 gramów. Ale i takie dzieci mają szansę na to, żeby nie tylko żyć, ale także dobrze żyć - mówi w rozmowie z PAP pediatra i neonatolog, prof. Bożena Kociszewska-Najman.
Niewidzialna maska antywirusowa
Naukowcy z Technion-Israel Institute of Technology w Hajfie opracowali niewidzialną maskę, która chroni użytkowników przed przenoszeniem Covid, MERS, grypy i innych wirusów, poinformował w niedzielę 27 listopada 2022 r. The JerusalemPost.
Nadciśnienie może nasilać neurotyzm
Wysokie ciśnienie tętnicze, szczególnie rozkurczowe, z dużym prawdopodobieństwem przyczynia się do rozwoju neurotyzmu. Ta cecha osobowości wiąże się z podatnością na negatywne emocje i sprzyja zaburzeniom nastroju.
20 pytań o „tani prąd” [Kompendium, oświadczenie, 79 groszy/kWh]
W artykule zebraliśmy pytania czytelników o „tani prąd” wraz z odpowiedziami. 30 listopada 2022 r. mija termin na złożenie oświadczenia o tanim prądzie.
Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu
Definicja „podstawowej działalności”, to mina w ustawie o tanim prądzie. Do 30 listopada 2022 r. przedsiębiorcy mają oszacować, ile zużyją prądu na „działalność podstawą” w roku 2022/2023, a ile na "nie-podstawową". Tylko ta pierwsza może korzystać z prądu z ceną netto 79 groszy/kWh.
Zwrot VAT od gazu – dochody do 2100 zł dla osób samotnych, 1500 zł na osobę w rodzinach [nie będzie dodatku gazowego w 2023 r.]
W 2023 r. osoby, które uzyskują dochód nie większy niż 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, mogą liczyć na zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.
Tani prąd: Zawiesiłem firmę. Czy składam oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada 2022 r.? [prąd 79 groszy/kWh]
Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może złożyć "oświadczenie odbiorcy uprawnionego". Na tej podstawie skorzysta z taniego prądu w w cenie do 79 groszy/kWh (785 zł/MWh).
Zaostrzenie zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych [projekt ustawy]
W dniu 18 listopada 2022 r. pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji kolejna wersja projektu nowelizacji UOPZ (datowana na dzień 3 listopada 2022 r.). Widać więc, że w Ministerstwie trwają pracę nad projektem nowelizacji.
Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami
Najemca bez umowy na dostawę prądu nie skorzysta z "taniego prądu". Bo obowiązuje zasada „tani prąd dla właściciela licznika”. Inaczej jest przy dodatku węglowym i osłonowym. Tam to najemca, a nie właściciel otrzymywał dodatek. Decydowało faktyczne miejsce zamieszkania.
Masz kilka mieszkań. Jedno wynajmujesz. Co z zamrożeniem cen prądu? [2600 kWh 3000 kWh]
Jestem osobą niepełnosprawną z prawem do limitu 2600 kWh taniego prądu. Mam dwa mieszkania. Czy limit 2600 kWh jest dla każdego mieszkania? Czyli mam 2600 kWh x 2 = 5200 kWh?
Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Gminy nie muszą wyłączać oświetlenia ulicznego. Obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST). Ministerstwo udostępniło na swojej stronie www kalkulator oszczędzania energii.
Czy oświadczenie odbiorcy uprawnionego można złożyć przez email?
Czy oświadczenie o tanim prądzie składam emailem czy przez ePUAP?
Czy oświadczenie odbiorcy uprawnionego wysyłam przez ePuap?
Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe
Rodziny, które mają ten sam adres miejsca zamieszkania, mogą otrzymać dodatki węglowe, jeśli do 30 listopada nie da się ustanowić dla nich odrębnych adresów. Wątpliwości budzi to, czy i w jaki sposób mają potwierdzać, że podjęły jakieś kroki w tym celu.
Lekarka w Białymstoku pozbawiona prawa wykonywania zawodu na rok za wypowiedź przeciwko szczepionkom na COVID-19
Karę roku pozbawienia prawa wykonywania zawodu wymierzył Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku lekarce dr Dorocie Marzenie Sienkiewicz za opublikowany w internecie filmik, w którym krytykowała szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że lekarka "nie może korzystać z ochrony wynikającej z wolności słowa", bo zaniechanie takich zabiegów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się – zwłaszcza chorób zakaźnych – powoduje negatywne konsekwencje społeczne.
Rynek terminowy, czyli jak ustala się cenę prądu na kolejny rok
O wysokości cen energii decydują mechanizmy precyzyjnie zapisane w polskim i europejskim prawie. Obejmują one głównych uczestników rynku: producentów energii, jej sprzedawców oraz odbiorców końcowych, czyli konsumentów. Transakcje między producentami i sprzedawcami odbywają się m.in. na Towarowej Giełdzie Energii po określonych stawkach. I to one mają największy wpływ na wysokość cen energii sprzedawanej dalej do odbiorców końcowych
Leczenie SMA. Sukcesy polskiej medycyny wobec rdzeniowego zaniku mięśni
Refundacja pierwszej przełomowej terapii w leczeniu SMA. Od stycznia 2019 roku w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”, którą obecnie otrzymuje ponad 830 pacjentów, a następnie wprowadzenie badań przesiewowych, którymi od marca br. są objęte wszystkie noworodki, sprawiają, że Polska stała się jednym z liderów leczenia SMA w Europie.
Tani prąd. Czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą? Sprawdź [Przykłady]
Z maksymalnej ceny prądu do 785 zł/MHW korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W oświadczeniu odbiorcy uprawnionego, nie musisz precyzować: "Moja firma, to mikroprzedsiębiorca".
Drogi prąd: Gminy wyłączają oświetlenie na ulicach. Bo przepisy nakazują im zaoszczędzić nie 10%, a 37% prądu w grudniu 2022 r. [błąd w przepisach]
W grudniu ograniczenie zużycia prądu o 10 proc. graniczy z cudem – uważa wójt Marek Śmiech. Jeśli do końca listopada nie zostaną zmienione przepisy, to w gminie Walce zrobi się ciemno – ostrzega.