Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator

Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Media
Gminy nie muszą wyłączać oświetlenia ulicznego. Obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST). Ministerstwo udostępniło na swojej stronie www kalkulator oszczędzania energii.

Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami

Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu

Poradnik Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało poradnik dotyczący zasad zmniejszenia zużycia energii o 10 proc. w jednostkach sektora finansów publicznych oraz kalkulator do obliczania oszczędności. Zgodnie z wytycznymi, obowiązek oszczędzania nie dotyczy m.in. szkół, targowisk miejskich, hal sportowych czy oświetlenia ulicznego.

Zasady oszczędzania prądu

MKiŚ na stronie internetowej resortu udostępniło wyjaśnienia dotyczące zasad oszczędności energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, która nakłada na samorządowców obowiązek zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. Według ministerstwa samorządy nie muszą oszczędzać energii zużywanej do obsługi oświetlenia ulicznego. Obowiązek ten nie dotyczy również zużycia prądu przez szkoły lub hale sportowe.

Kto ma oszczędzać prąd?

Jak wyjaśnia ministerstwo, intencją ustawodawcy było nałożenie obowiązku oszczędności energii elektrycznej o 10 proc. w urzędach zapewniających obsługę samorządów m.in. w urzędach gmin, starostwach powiatowych czy urzędach wojewódzkich.

„Zgodnie z ustawą przedmiotowym obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST)” – czytamy w wyjaśnieniach.

Podobne zasady obowiązują przy wprowadzeniu oszczędności zużycia prądu w zakresie urządzeń technicznych oraz instalacji. Zmniejszenie zużycia energii dotyczy tylko wykorzystania ich do obsługi urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

„Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych” – wyjaśnia resort.

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej nie dotyczy również urządzeń infrastruktury informatycznej zapewniającej ciągłość pracy urzędu. Chodzi o serwerownie urzędów, których działanie nie powinno być ograniczane w celu osiągnięcia założonego pułapu oszczędności.

Jak wskazuje ministerstwo, najlepszym rozwiązaniem byłoby wydzielenie tego typu infrastruktury i podłączenie jej do odrębnego licznika energii. Natomiast w przypadku, gdy infrastruktura informatyczna korzysta z tego samego licznika energii, co cały urząd należy odliczyć zużycie energii w oparciu o moc serwerowni.

1. Od jakiej podstawy odejmuje się cel oszczędności energii elektrycznej dotyczący okresu od 1 do 31 grudnia 2022 roku obliczony zgodnie z wzorem w art. 37 ust 2?

Docelowe zużycie energii elektrycznej w grudniu 2022 roku powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w art. 37 ust. 2 ustawy na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej z lat 2018-2019, które następnie jest pomniejszane o 10%. Otrzymana w ten sposób wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 roku.

2. Od jakiej podstawy odejmuje się cel oszczędności energii elektrycznej na rok 2023 obliczony zgodnie z wzorem w art. 37 ust.4?

Docelowe zużycie energii elektrycznej w 2023 roku powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w art. 37 ust. 4 ustawy na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w 2022 roku, które następnie jest pomniejszane o 10%. Tak otrzymana wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

3. Ze zużycia energii elektrycznej w celu realizacji obowiązku wydziela się m.in. zużycie energii elektrycznej z infrastruktury informatycznej. Co w sytuacji gdy nie jest to możliwe np. nie ma podlicznika w tym zakresie?

W przypadku infrastruktury informatycznej zapewniającej ciągłość pracy urzędu (art. 37 ust. 6 pkt 2), intencją Ustawodawcy było wyłączenie z podstawy obliczeń celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej serwerowni urzędów, których działanie z racji pełnionej funkcji nie powinno być ograniczane. Idealny przypadek występuje gdy tego typu infrastruktura jest w budynku wydzielona i posiada oddzielny licznik energii elektrycznej. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie zużycia energii w powyższy sposób należy przyjąć inną szacunkową metodę. Poniżej przedstawiono przykład obliczenia zużycia energii elektrycznej serwerowni na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy infrastruktury informatycznej jednostki sektora finansów publicznych.

Przykład:

Moc serwerowni – 100 kW
Ilość dni pracy w roku – 365 dni
Ilość godzin pracy urządzenia – 24 h
Wartość podlegająca odliczeniu: 100 x 365 x 24 = 876 000 [kWh]

4. Czy w związku z tym, że w treści ustawy do oszczędności zostali zobowiązani kierownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, czy w takim razie obowiązkowy cel oszczędności powinien być realizowany przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (tj. szkoły, targowiska miejskie, hale sportowe itp.)?

Art. 37 ust. 1 i 3 ustawy nakłada m.in. na kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków obowiązek 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Intencją Ustawodawcy było nałożenie obowiązku oszczędności energii elektrycznej w urzędach zapewniających obsługę JST, np.: w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich.
Zgodnie z ustawą przedmiotowym obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST).

5. Czy cel zmniejszenia całkowitego zużycia energii dotyczy tylko tych instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w siedzibach urzędów JST, czy obejmuje również całą infrastrukturę techniczną (np. oświetlenie uliczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej itd.)?

Obowiązkiem zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy JST. Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych. Niemniej jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomenduje podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

6. Jak obliczyć 10% cel oszczędności energii elektrycznej w jednostkach sektora publicznego, które w okresie od 2020 zwiększyły powierzchnie zajmowanych budynków i/lub zwiększyły zużycie energii elektrycznej przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy, jako podstawę do obliczeń oszczędności energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. określono średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Przyjęto lata 2018-2019 ze względu na fakt, że w latach 2020-2021 zmagaliśmy się z sytuacją pandemiczną w Polsce, która w zdecydowanej większości przypadków spowodowała istotne ograniczenie zużycia energii. W przypadkach np. zwiększenia powierzchni wykorzystywanych budynków czy zwiększenia floty pojazdów elektrycznych urzędu, zasadne jest wprowadzenie stosownej korekty (uwzględniającej np. przyrost powierzchni biurowej lub zwiększenie floty pojazdów elektrycznych) do obliczonej docelowej wartości zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku.

Możliwe są dwa podejścia w zakresie dokonania korekty przy obliczaniu docelowej wartości zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku (uwzględniającej już cel 10% oszczędności), tj.: korekta na podstawie danych rzeczywistych w przypadku gdy budynki/urządzenia/instalacje/pojazdy posiadają osobne liczniki energii elektrycznej lub korekta na podstawie szacunku gdy budynki/urządzenia/instalacje/pojazdy posiadają wspólny licznik zużycia energii elektrycznej. Obliczoną korektę dodaje się do docelowego zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku (obliczonego na podstawie lat 2018-2019). Korekta powiększa dopuszczalne docelowe zużycie energii w grudniu 2022 roku.

Przykład obliczenia korekty na podstawie szacunku:

Dotyczy sytuacji, w której w 2021 roku nastąpiło zwiększenie powierzchni zajmowanych budynków w porównaniu do lat 2018-2019. Obliczenie szacowanego średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej w 2021 roku, które nie obejmuje nowych budynków. Rzeczywiste średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019 stanowi bazę do tego obliczenia. Zakłada się, że w przypadku gdy utrzymany zostanie status quo (tj. bez nowych budynków) to średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w 2021 roku powinno utrzymać się na poziomie z lat 2018-2019. Np. Rzeczywiste średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019 wynosi 617 839 kWh, zatem zakładamy, że średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w 2021 roku nieobejmujące nowych budynków wynosić będzie 617 839 kWh.

Obliczenie rzeczywistego średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej w 2021 roku.
Będzie ono większe od roku bazowego ze względu na zwiększenie powierzchni zajmowanych budynków. Obliczenie jest dokonywane na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej za 2021 r.
Np. Rzeczywiste średniomiesięczne zużycia energii elektrycznej w 2021 roku wynosi 661 475 kWh.
Obliczenie szacunkowego zużycia energii przez nowe budynki. Od rzeczywistego średniomiesięcznego zużycie energii elektrycznej w 2021 (z pkt 2) roku odejmuje się szacowane średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w 2021 roku (z pkt 1). Np. na podstawie powyższych danych: 661 475 kWh – 617 839 kWh = 43 636 kWh.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Tylko teraz
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co się zmieni w szkole w 2023 r.? Nowelizacja Prawa oświatowego
  Lex Czarnek 2.0. kompleksowo reguluje zasady działania w szkole organizacji pozaszkolnych.
  Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez ePUAP? [Krok po kroku]
  Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez ePUAP? [Krok po kroku]
  BGK: wzrost premii termomodernizacyjnej i remontowej od 1 grudnia 2022 r. Premia MZG.
  Od czwartku, 1 grudnia wzrasta wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na poprawę efektywności energetycznej budynków.
  Nowelizacja Prawa oświatowego a nauczanie domowe
  Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe nie likwiduje możliwości przechodzenia uczniów na nauczanie domowe, lecz doprecyzowuje przepisy – mówił w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, zauważając, że wokół noweli narosło wiele nieprawdziwych informacji.
  Ministerstwo Klimatu: Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek elektryczny [aktywny wzór od 1 grudnia 2022 r.]
  Ministerstwo Klimatu przygotowało instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego [aktywny wzór od 1 grudnia 2022 r.].
  Ifosfamid - skutki chemioterapii mogą odczuwać wnuki [Badania]
  Ifosfamid, powszechnie stosowany w leczeniu chorób nowotworowych może szkodzić nie tylko pacjentom, którzy dzięki niemu przeżyli, ale także ich dzieciom i wnukom – informuje pismo „iScience”.
  Prof. Czupryniak: mini-kompendium o cukrzycy [wywiad]
  Podczas pandemii zmniejszyła się nasza aktywność fizyczna, wiele osób przytyło. A kiedy się tyje, to jest duża szansa rozwoju cukrzycy typu 2. W Polsce liczba osób leczonych z powodu cukrzycy i realizujących recepty wynosi ponad 2,5 mln – powiedział PAP prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  R.Fogiel: 2,7 mld zł w 2023 r. na telewizję publiczną to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego [35% waloryzacja]
  Przyjęta przez sejmową komisję finansów poprawka zwiększająca dofinansowanie dla telewizji publicznej do 2,7 mld zł wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, w którym uznano, że jeśli są zwolnienia z abonamentu, to należy je wyrównać - powiedział poseł PiS Radosław Fogiel.
  Komunikat MKiŚ: Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne a dodatek elektryczny [1 grudnia 2022 r.]
  Od czwartku, 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny - przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania, będzie on wypłacany do 31 marca 2023 r.
  Kalkulator: Od 1 grudnia 2022 r. obowiązek oszczędzania prądu w JST [zasady]
  Jak urzędy oszczędzają prąd? Wykręcone żarówki, zabrane czajniki, odkurzanie raz w tygodniu, windy tylko dla petentów.
  Czy wniosek o refundację VAT od gazu będzie można złożyć przez Internet? Co z PIT? [prace w Sejmie]
  Projektowane przepisy o zwrocie VAT od gazu nie przewidują możliwości składania wniosków do gmin przez Internet. W czasie prac w komisji sejmowej pojawiła się propozycja, aby dodać taką możliwość do ostatecznej wersji ustawy.
  Zwrot podatku VAT tylko dla ogrzewających gazem domy i mieszkania. Nie ma zwrotu za gaz do gotowania i podgrzewania wody
  Cena gazu w 2023 r. wzrośnie o podatek VAT (zwiększenie stawki do 23%). Rząd zapowiedział, że 300 000 rodzin otrzyma zwrot VAT od pieniędzy wydanych na gaz. Dotyczy to jednak tylko osób ogrzewających gazem domy i mieszkania.
  Jak otrzymać zwrot VAT od gazu? Kiedy wniosek? Do kogo? Jaka kwota zwrotu?
  Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni (go gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).
  1500 zł dodatku elektrycznego po wykazaniu zużycia 5000 kWh+ w 2021 r. [aktywny wzór]
  Warunkiem otrzymania 1500 zł dodatku elektrycznego jest wykazanie zużycia prądu 5000 kWh+ w 2021 r.
  Czy użytkownicy liczników przedpłatowych mogą korzystać z taniego prądu 79 groszy/kWh?
  Użytkownicy liczników przedpłatowych spełniający przesłanki uznania za odbiorcę uprawnionego, mogą korzystać od 1 grudnia 2022 r. z taniego prądu według stawki 79 groszy/kWh.
  W urzędach zakaz ładowania komórek, wykręcone żarówki, zabrane czajniki i monitory, winda dla petentów, odkurzanie raz w tygodniu
  Zakaz ładowania telefonów komórkowych przez pracowników, zmniejszenie liczby lodówek i czajników elektrycznych i ograniczenie sprzątania urzędów po godzinach pracy – to tylko niektóre sposoby lokalnych włodarzy na zmniejszenie zużycia prądu, do którego zobowiązani są od jutra – podał w środę "DGP". O sposobach oszczędzania prądu informują też urzędnicy. Anonimowo.
  DGP: Niektóre dodatki węglowe będą wypłacone w styczniu 2023 r. [zmiana przepisów]
  Gminy będą miały dwa miesiące na przyznanie świadczenia w przypadku wniosków złożonych w listopadzie. Część osób może więc otrzymać dodatek węglowy w 2023 r.
  Prof. Czarnobilska: przez smog mamy problemy z leczeniem alergii i astmy
  Przez smog muszę intensyfikować leczenie alergiczne – mówi prof. Ewa Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dodając, że teraz przyjmuje o 50 proc. pacjentów więcej niż zwykle.
  Nie przegap terminu! Dodatek węglowy, do pelletu, gazu, oleju, drewna, na zakup węgla, „tani prąd”. Dokumenty tylko do 30 listopada 2022 r.
  W środę, 30 listopada br. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to np. samorządów, mniejszych firm. Mija też w środę termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału.
  Czy oświadczenie o tanim prądzie można złożyć przez ePUAP [PGE]
  Oświadczenie odbiorcy uprawnionego można złożyć przez ePUAP np. w PGE. Trzeba zaadresować pismo na PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (35-959 RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE postępując zgodnie z instrukcją przekazaną przez PGE.
  Tani prąd: Czy wynajmujący może udostępnić najemcy prąd za 79 groszy/kWh?
  Spółka z o.o. jest właścicielem galerii handlowej. Do galerii energia elektryczna dostarczana jest poprzez jedno przyłącze energetyczne. Umowa z dostawcą prądu jest na spółkę z o.o. Czy spółka z o.o. może złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego? I udostępnić prąd najemcom według stawki 79 groszy kWh (refaktura)? Spółka z o.o. jest MŚP. Główny wpis do PKD, to: „68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI”.
  Farmaceuci wystawią skierowania na szczepienia przeciwko grypie
  Przygotujemy przepisy umożliwiające farmaceutom wystawianie skierowań na szczepienia przeciwko grypie – zadeklarował we wtorek szef MZ Adam Niedzielski. Dodał, że konieczna jest w tym celu zmiana legislacyjna, więc nie jest jasne, czy takie przepisy wejdą w życie w tym sezonie.
  Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego - kiedy. Minister Niedzielski: Trwa dyskusja
  Trwa dyskusja o zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. Decyzję będziemy podejmowali, mając informacje wynikające z przeglądu prawnego i biorąc pod uwagę ocenę instytucji międzynarodowych, również zajmujących się kontrolą zakażeń – powiedział 29 listopada 2022 r. szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski.
  Inforlex.pl: aktywny wzór wniosku o dodatek elektryczny [obowiązuje od 29 listopada 2022 r.]
  Inforlex.pl przygotował aktywny wzór wniosku o dodatek elektryczny.
  Szef NFZ: wypracowany model ma zachęcać lekarzy, żeby zająć się pacjentami z wielochorobowością
  Został wypracowany model, który będzie zachęcał lekarzy rodzinnych, żeby szczególną opieką objąć pacjentów z wielochorobowością i jednocześnie, żeby ten wysiłek był odpowiednio wynagrodzony – powiedział we wtorek szef Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.