REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator

Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Media

REKLAMA

REKLAMA

Gminy nie muszą wyłączać oświetlenia ulicznego. Obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST). Ministerstwo udostępniło na swojej stronie www kalkulator oszczędzania energii.

Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami

REKLAMA

Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu

Poradnik Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało poradnik dotyczący zasad zmniejszenia zużycia energii o 10 proc. w jednostkach sektora finansów publicznych oraz kalkulator do obliczania oszczędności. Zgodnie z wytycznymi, obowiązek oszczędzania nie dotyczy m.in. szkół, targowisk miejskich, hal sportowych czy oświetlenia ulicznego.

Zasady oszczędzania prądu

MKiŚ na stronie internetowej resortu udostępniło wyjaśnienia dotyczące zasad oszczędności energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, która nakłada na samorządowców obowiązek zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. Według ministerstwa samorządy nie muszą oszczędzać energii zużywanej do obsługi oświetlenia ulicznego. Obowiązek ten nie dotyczy również zużycia prądu przez szkoły lub hale sportowe.

Kto ma oszczędzać prąd?

REKLAMA

Jak wyjaśnia ministerstwo, intencją ustawodawcy było nałożenie obowiązku oszczędności energii elektrycznej o 10 proc. w urzędach zapewniających obsługę samorządów m.in. w urzędach gmin, starostwach powiatowych czy urzędach wojewódzkich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Zgodnie z ustawą przedmiotowym obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST)” – czytamy w wyjaśnieniach.

Podobne zasady obowiązują przy wprowadzeniu oszczędności zużycia prądu w zakresie urządzeń technicznych oraz instalacji. Zmniejszenie zużycia energii dotyczy tylko wykorzystania ich do obsługi urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

„Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych” – wyjaśnia resort.

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej nie dotyczy również urządzeń infrastruktury informatycznej zapewniającej ciągłość pracy urzędu. Chodzi o serwerownie urzędów, których działanie nie powinno być ograniczane w celu osiągnięcia założonego pułapu oszczędności.

Jak wskazuje ministerstwo, najlepszym rozwiązaniem byłoby wydzielenie tego typu infrastruktury i podłączenie jej do odrębnego licznika energii. Natomiast w przypadku, gdy infrastruktura informatyczna korzysta z tego samego licznika energii, co cały urząd należy odliczyć zużycie energii w oparciu o moc serwerowni.

1. Od jakiej podstawy odejmuje się cel oszczędności energii elektrycznej dotyczący okresu od 1 do 31 grudnia 2022 roku obliczony zgodnie z wzorem w art. 37 ust 2?

Docelowe zużycie energii elektrycznej w grudniu 2022 roku powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w art. 37 ust. 2 ustawy na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej z lat 2018-2019, które następnie jest pomniejszane o 10%. Otrzymana w ten sposób wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 roku.

2. Od jakiej podstawy odejmuje się cel oszczędności energii elektrycznej na rok 2023 obliczony zgodnie z wzorem w art. 37 ust.4?

Docelowe zużycie energii elektrycznej w 2023 roku powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w art. 37 ust. 4 ustawy na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w 2022 roku, które następnie jest pomniejszane o 10%. Tak otrzymana wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

3. Ze zużycia energii elektrycznej w celu realizacji obowiązku wydziela się m.in. zużycie energii elektrycznej z infrastruktury informatycznej. Co w sytuacji gdy nie jest to możliwe np. nie ma podlicznika w tym zakresie?

W przypadku infrastruktury informatycznej zapewniającej ciągłość pracy urzędu (art. 37 ust. 6 pkt 2), intencją Ustawodawcy było wyłączenie z podstawy obliczeń celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej serwerowni urzędów, których działanie z racji pełnionej funkcji nie powinno być ograniczane. Idealny przypadek występuje gdy tego typu infrastruktura jest w budynku wydzielona i posiada oddzielny licznik energii elektrycznej. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie zużycia energii w powyższy sposób należy przyjąć inną szacunkową metodę. Poniżej przedstawiono przykład obliczenia zużycia energii elektrycznej serwerowni na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy infrastruktury informatycznej jednostki sektora finansów publicznych.

Przykład:

Moc serwerowni – 100 kW
Ilość dni pracy w roku – 365 dni
Ilość godzin pracy urządzenia – 24 h
Wartość podlegająca odliczeniu: 100 x 365 x 24 = 876 000 [kWh]

4. Czy w związku z tym, że w treści ustawy do oszczędności zostali zobowiązani kierownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, czy w takim razie obowiązkowy cel oszczędności powinien być realizowany przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (tj. szkoły, targowiska miejskie, hale sportowe itp.)?

Art. 37 ust. 1 i 3 ustawy nakłada m.in. na kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków obowiązek 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Intencją Ustawodawcy było nałożenie obowiązku oszczędności energii elektrycznej w urzędach zapewniających obsługę JST, np.: w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich.
Zgodnie z ustawą przedmiotowym obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST).

5. Czy cel zmniejszenia całkowitego zużycia energii dotyczy tylko tych instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w siedzibach urzędów JST, czy obejmuje również całą infrastrukturę techniczną (np. oświetlenie uliczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej itd.)?

Obowiązkiem zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy JST. Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych. Niemniej jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomenduje podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

6. Jak obliczyć 10% cel oszczędności energii elektrycznej w jednostkach sektora publicznego, które w okresie od 2020 zwiększyły powierzchnie zajmowanych budynków i/lub zwiększyły zużycie energii elektrycznej przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy?

REKLAMA

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy, jako podstawę do obliczeń oszczędności energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. określono średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Przyjęto lata 2018-2019 ze względu na fakt, że w latach 2020-2021 zmagaliśmy się z sytuacją pandemiczną w Polsce, która w zdecydowanej większości przypadków spowodowała istotne ograniczenie zużycia energii. W przypadkach np. zwiększenia powierzchni wykorzystywanych budynków czy zwiększenia floty pojazdów elektrycznych urzędu, zasadne jest wprowadzenie stosownej korekty (uwzględniającej np. przyrost powierzchni biurowej lub zwiększenie floty pojazdów elektrycznych) do obliczonej docelowej wartości zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku.

Możliwe są dwa podejścia w zakresie dokonania korekty przy obliczaniu docelowej wartości zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku (uwzględniającej już cel 10% oszczędności), tj.: korekta na podstawie danych rzeczywistych w przypadku gdy budynki/urządzenia/instalacje/pojazdy posiadają osobne liczniki energii elektrycznej lub korekta na podstawie szacunku gdy budynki/urządzenia/instalacje/pojazdy posiadają wspólny licznik zużycia energii elektrycznej. Obliczoną korektę dodaje się do docelowego zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku (obliczonego na podstawie lat 2018-2019). Korekta powiększa dopuszczalne docelowe zużycie energii w grudniu 2022 roku.

Przykład obliczenia korekty na podstawie szacunku:

Dotyczy sytuacji, w której w 2021 roku nastąpiło zwiększenie powierzchni zajmowanych budynków w porównaniu do lat 2018-2019. Obliczenie szacowanego średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej w 2021 roku, które nie obejmuje nowych budynków. Rzeczywiste średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019 stanowi bazę do tego obliczenia. Zakłada się, że w przypadku gdy utrzymany zostanie status quo (tj. bez nowych budynków) to średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w 2021 roku powinno utrzymać się na poziomie z lat 2018-2019. Np. Rzeczywiste średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019 wynosi 617 839 kWh, zatem zakładamy, że średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w 2021 roku nieobejmujące nowych budynków wynosić będzie 617 839 kWh.

Obliczenie rzeczywistego średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej w 2021 roku.
Będzie ono większe od roku bazowego ze względu na zwiększenie powierzchni zajmowanych budynków. Obliczenie jest dokonywane na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej za 2021 r.
Np. Rzeczywiste średniomiesięczne zużycia energii elektrycznej w 2021 roku wynosi 661 475 kWh.
Obliczenie szacunkowego zużycia energii przez nowe budynki. Od rzeczywistego średniomiesięcznego zużycie energii elektrycznej w 2021 (z pkt 2) roku odejmuje się szacowane średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w 2021 roku (z pkt 1). Np. na podstawie powyższych danych: 661 475 kWh – 617 839 kWh = 43 636 kWh.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  REKLAMA

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  REKLAMA

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

  REKLAMA