| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka przestrzenna > Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę zostało uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. Instytucja pozwolenia na rozbiórkę ma na celu między innymi ochronę ludzi i mienia.

O pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego należy wystąpić, jeśli stan budynku nie nadaje się do użytku. Według ustawy prawo budowlane, stosownego pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości oraz obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Zobacz także: Wykup mieszkania komunalnego

We wskazanych przypadkach konieczne jest zgłoszenie chęci podjęcia rozbiórki właściwemu organowi przed terminem zamierzonej rozbiórki. W zgłoszeniu tym należy wskazać rodzaj, zakres i sposób planowanych robót. Do wykonywania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Ustawa wskazuje również, iż do rozbiórki nie można przystąpić po upływie dwóch lat od wskazanego w zgłoszeniu planowanego dnia przystąpienia do rozbiórki. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę wskazanych powyżej obiektów jeżeli ich rozbiórka mogłaby pogorszyć stosunki wodne, warunki sanitarne oraz stan środowiska.

Zapytaj na: Forum

Organ właściwy dla wydawania pozwoleń na rozbiórkę może zażądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo ludzi lub mienia. Dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia ustawa przewiduje również możliwość podjęcia robót rozbiórkowych jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, gdy pozwolenie takie nie jest wymagane. Nie zwalnia to jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia zamierzonej rozbiórki.

Polecamy również: Sprzedaż nieruchomości gminnych

Pozwolenie na rozbiórkę zostało obarczone obowiązkową opłatą, w wysokości 36 złotych. Pozwolenie to wydaje starosta, a od jego decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na rozbiórkę, można się odwołać do wojewody w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem starosty. Do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego lub do zgłoszenia zamiaru rozbiórki, należy dołączyć zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu planowanych robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz projekt rozbiórki obiektu (w zależności od potrzeb).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »