reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka przestrzenna > Jakie warunki musi spełnić dostęp inwestycji do drogi publicznej

Jakie warunki musi spełnić dostęp inwestycji do drogi publicznej

Dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej to jeden z podstawowych warunków, aby możliwa była realizacja planowanego zamierzenia na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Procedura badania takiego dostępu zależy od jego rodzaju.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: m.p.z.p.) realizacja inwestycji wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: decyzja WZ; art. 4 ust. ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dalej: u.p.z.p.). Jednym z warunków uzyskania decyzji WZ jest dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej (art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.). Ustawodawca dość precyzyjnie określił, co należy rozumieć przez dostęp do drogi publicznej: jest to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (art. 2 pkt 14 u.p.z.p.) bez określenia parametrów technicznych takiego dojazdu (por. wyrok NSA z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II OSK 2246/13).

Parametry techniczne, jakimi powinien cechować się dojazd do drogi publicznej, ustalone zostały szczegółowo w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednak na etapie postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji WZ przepisy te nie mają zastosowania, gdyż rozporządzenie to nie jest aktem wykonawczym do u.p.z.p., a jedynie do Prawa budowlanego. Zatem dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej ma legitymację do weryfikacji, czy wskazany przez inwestora sposób obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji spełnia warunki określone w tym rozporządzeniu.

Bezpośredni dostęp do drogi

W praktyce obsługa komunikacyjna terenu inwestycji może się odbywać bezpośrednio lub pośrednio z drogi publicznej. Bezpośrednia obsługa ma miejsce wówczas, gdy teren graniczy z drogą publiczną. Wtedy też zarządca drogi publicznej wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na lokalizację zjazdu. Przy czym uzyskanie tej zgody nie jest wymagane na etapie postępowania o wydanie decyzji WZ, lecz przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: u.d.p.) przed rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących wykonania zjazdu z drogi publicznej należy uzyskać pozwolenie na budowę. Orzecznictwo jest jednolite w zakresie braku konieczności, w przypadku braku m.p.z.p., wydania decyzji WZ na budowę zjazdu, gdyż sama decyzja zarządcy drogi publicznej zezwalająca na lokalizację zjazdu jest niejako ustaleniem warunków zabudowy dla tego typu inwestycji.

Zobacz serwis:

W postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji WZ należy jedynie uzgodnić z zarządcą drogi projekt decyzji WZ w odniesieniu do planowanej zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego tej drogi (art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p.).

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł: Jakie warunki musi spełnić dostęp inwestycji do drogi publicznej

W artykule omówiono też pośredni dostęp do drogi jako sposób obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama