REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Od 1 stycznia 2024 r test 32 czynności u osoby niepełnosprawnej jako warunek otrzymania świadczenia wspierającego [Kompendium]

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
W 2024 r test 32 czynności u osoby niepełnosprawnej jako warunek otrzymania świadczenia wspierającego w 2024
W 2024 r test 32 czynności u osoby niepełnosprawnej jako warunek otrzymania świadczenia wspierającego w 2024
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2024 r. komisja sprawdzi u osoby niepełnosprawnej 32 czynności decydujące o poziomie niesamodzielności. 7 obszarów analizy. [Świadczenie wspierające].
rozwiń >

Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 6b3 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to „decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia", w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

REKLAMA

Świadczenie wspierające to około 3500 zł w 2024 r.

Świadczenie wspierające ma wartość od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia (około 3495 zł wyliczone w odniesieniu do wysokości renty socjalnej z 2023 r.),

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia, 

5) 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia, 

6) 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby  wsparcia.

WAŻNE! O liczbie punktów zadecyduje zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Autopromocja

Istotne są dokumenty wydane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 

UWAGA! W 2024 r. nie wszystkie ww. poziomy poziomu wsparcia dadzą świadczenie wspierające.

Przyznawanie i wypłaty świadczenia wspierającego są następujące:

 • od 1 stycznia 2024 r. - osoby od 87-100 punktów;
 • od 1 stycznia 2025 r. - osoby od 78 do 86 pkt;
 • od 1 stycznia 2026 r. - osoby od 70 do 77 pkt.

Kto dostanie świadczenie wspierające w 2024 r. - rozporządzenie 

Właśnie pojawił się projekt rozporządzenia opisujący zasady określania poziomu potrzeby wsparcia u osoby niepełnosprawnej.

Jego pełna treść: Pełny projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia [świadczenie wspierające 2024 r.] 

REKLAMA

Z uzasadnienia projektu: Każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, w której osoba wymaga wsparcia, przypisano wartość punktową, odpowiadająca wadze tej czynności dla możliwości niezależnego życia w odniesieniu do wieku osoby niepełnosprawnej. Zdefiniowano też rodzaje wsparcia, które ustalane będą u osoby w przypadku stwierdzenia, że osoba ta wymaga wsparcia oraz do każdego rodzaju wymaganego wsparcia przypisano określoną wartość współczynnika. Następnie określono częstotliwości wymaganego wsparcia, wraz z przypisaniem do nich określonych wartości współczynników.

W rozporządzeniu ustalono i opisano algorytm służący do określania potrzeby wsparcia wyrażonej w wartościach punktowych dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, polegający na dokonywaniu mnożenia trzech parametrów, tj. współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia, współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia i wagi przypisanej do danej czynności. Ustalono też, że w przypadku, gdy potrzeba wsparcia jest związana z więcej niż jednym rodzajem niepełnosprawności, składnikami powyższego iloczynu będą waga przypisana do danej czynności, najwyższa ustalona wartość współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności oraz najwyższy współczynnik częstotliwości wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności. Wskazano, iż poziom potrzeby wsparcia ustalony w odniesieniu do danej osoby wyrażony jest wartością punktową stanowiącą sumę iloczynów potrzeb wsparcia wyrażonych w wartościach punktowych dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania i jest on zaokrąglany do setnych wartości w górę.

Poniżej szczegółowe standardy w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Świadczenie wspierające: Komisja zbada 7 obszarów niesamodzielności osoby niepełnosprawnej

Przy ocenie, przez skład ustalający, zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w odniesieniu do każdej ocenianej czynności, wpływającej na określenie potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę:

1) zdolność osoby zainteresowanej do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności;

2) zdolność osoby zainteresowanej do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w standardowym czasie uwzględniając wiek osoby zainteresowanej, 

3) zdolność osoby zainteresowanej do kontrolowania wykonywania czynności od początku do końca;

4) konieczność wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą;

5) okoliczności związane z niepełnosprawnością osoby zainteresowanej;

6) nadmierną troskę ze strony innych osób;

7)  utrwalenie stanu zdrowia, w którym znajduje się osoba zainteresowana.

Świadczenie wspierające - formularz w formacie Word do ściągnięcia

Czynności związane z obszarami codziennego funkcjonowania, opisy tych czynności, rodzaje niepełnosprawności, zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaje wymaganego wsparcia i określenie jego częstotliwości, wraz z przypisanymi wartościami wag i współczynników, określa formularz, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Poniżej formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności:

formularz - poziom wsparcia

 

Świadczenie wspierające: komisja zbada 32 czynności w teście niesamodzielności osoby niepełnosprawnej

Jakiego typu niepełnosprawności bada komisja w procedurze przyznania świadczenia wspierającego? 

Zdolność osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania jest oceniana przez skład ustalający komisji w każdym przypadku w odniesieniu do niepełnosprawności: fizycznej, sensorycznej, intelektualnej i psychicznej.

Czynności związane z obszarami codziennego wsparcia:

Potrzebę wsparcia ustala się poprzez ocenę następujących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania:

REKLAMA

1) zmiana pozycji ciała – polegająca na zdolności do dokonywania zmiany pozycji swojego ciała, w tym zdolności do przyjmowania pozycji stojącej z pozycji siedzącej lub leżącej, lub pozycji siedzącej w przypadku osób poruszających się na wózku, przyjmowania pozycji spoczynkowej ciała, w tym pozycji leżącej z pozycji siedzącej lub stojącej, a w przypadku osób długotrwale leżących – zmian a pozycji ich ciała do pozycji spoczynkowego ułożenia ciała;

2) poruszanie się w znanym środowisku – polegające na zdolności do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu;

3) poruszanie się w nieznanym środowisku – polegające na zdolności do poruszania się w mieszkaniu lub domu innej osoby, budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz tych budynków oraz zdolności do pokonywania barier architektonicznych i omijania przeszkód zlokalizowanych w nieznanym jej środowisku;

4) sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi – polegające na zdolności do precyzyjnego używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypuszczania i odstawiania przedmiotów na miejsce w domu i poza nim, wykonywania ruchów precyzyjnych palcami rąk oraz zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności;

5) przemieszczanie się środkami transportu – polegające na zdolności do przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodem oraz korzystania ze środków transportu publicznego, takich jak w szczególności autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu;

6) klasyfikacja docierających bodźców – polegająca na zdolności do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do tej osoby różnymi kanałami komunikacji, na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla osoby;

7) przekazywanie informacji innym osobom – polegające na zdolności do logicznego, zwięzłym i zrozumiałym przekazania innym osobom posiadanych informacji za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w szczególności przez mowę, gesty lub pismo, w tym również informacji dotyczących własnych potrzeb, dolegliwości lub samopoczucia;

8) prowadzenie rozmowy – polegające na zdolności do inicjowania, kontynuowania i kończenia rozmowy lub wymiany informacji z jedną osobą oraz z więcej niż jedną osobą, w tym zdolności do wprowadzania nowych tematów i poglądów lub nawiązywania do tematów poruszanych przez innych;

9) opanowanie nowej umiejętności praktycznej – polegające na zdolności do opanowania, podjęcia i przeprowadzenia do końca nieposiadanej wcześniej, nowej umiejętności praktycznej związanej z codziennym funkcjonowaniem lub opanowaniu nowego zachowania;

10) koncentrowanie się na czynności – polegające na zdolności do celowego skupienia uwagi na wykonywaniu określonej czynności, skierowania uwagi na określony bodziec i utrzymywania jej w czasie, w tym również zdolności do przerzutności i podzielności uwagi;

11) korzystanie z urządzeń i technologii służących z korzystania z informacji i porozumiewania się – polegające na zdolności do korzystania z technologii, wykorzystywanych do rozwiązywania problemów, ułatwienia codziennego funkcjonowania, usprawnienia pracy oraz zwiększenia wydajności i jakości usług, w tym  w szczególności umiejętności korzystania z radia, telewizora, komputera, Internetu, telefonu komórkowego; 

12) mycie i osuszanie całego ciała – polegające na zdolności do umycia całego ciała z użyciem wody i odpowiednich środków czyszczących w szczególności mydła lub płynu do kąpieli oraz osuszenia całego ciała z użyciem ręcznika, w warunkach domu i poza domem;

13) mycie i osuszanie rąk i twarzy – polegające na zdolności do umycia rąk i twarzy przy użyciu wody oraz odpowiednich środków czyszczących takich jak na przykład mydło lub żel do mycia twarzy oraz osuszeniu rąk i twarzy z użyciem ręcznika w warunkach domu i poza domem;

14) pielęgnowanie poszczególnych części ciała – polegające na zdolności do pielęgnowania części ciała, w szczególności skóry ciała i głowy, zębów, paznokci dłoni i stóp, genitaliów, które wymagają więcej odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, innych niż tylko mycie i suszenie;

15) troska o własne zdrowie – polegające na zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb fizycznych, podejmowania czynności związanych z zapewnieniem sobie odpowiednich warunków bytowych, unikania czynników szkodliwych oraz zdrowego odżywiania się i zachowania właściwego poziomu aktywności fizycznej;

16) korzystanie z toalety – polegające na zdolności do rozpoznania potrzeby dotyczącej oddania moczu i wydalania stolca, w tym udanie się do odpowiedniego miejsca, przyjęcie pozycji, manipulowanie ubraniem przed i po oraz używanie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej, związanych z oddawaniem moczu lub wydalaniem stolca, w tym używanie wyrobów medycznych z tym związanych, takich jak na przykład pieluchomajtki, cewniki urologiczne, zaopatrzenie stomijne w – sytuacji występowania problemów z oddawaniem moczu lub wydalaniem stolca;

17) ubieranie się – polegające na zdolności do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia, w tym umiejętność dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwy dobór ubrania, zapinanie guzików i wiązanie butów;

18) jedzenie i picie – polegające na zdolności do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowania jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwierania butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia;

19) stosowanie zalecanych środków terapeutycznych – polegające na  zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z zaburzenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, stanowiącego podłoże niepełnosprawności, podejmowania czynności związanych z korzystaniem usług specjalistów i przestrzegania wydawanych zaleceń, przyjmowania produktów leczniczych z zachowaniem właściwej metody podawania i dawkowania oraz stosowania metod terapeutycznych;

20) realizowanie wyborów i decyzji – polegające na zdolności do realizowania własnych wyborów i decyzji, w tym zdolność do przeanalizowania problemu, identyfikacji dostępnych opcji działania, wyboru najlepszej z tych opcji oraz zdolność do oceny skutków dokonanego wyboru i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w przypadku czynności;

21) pozostawanie w domu samemu – polegające na zdolności do pozostawania w domu samemu przez okres co najmniej jednej doby, związanego z trudnościami w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz odpowiednim poziomem kompetencji psychospołecznych i poznawczych, w tym rozumieniem swojej sytuacji, brakiem zachowań lękowych oraz unikaniem niebezpiecznych sytuacji grożących urazem;

22) nawiązywanie kontaktów – polegające na zdolności do inicjowania kontaktów z innymi osobami, w tym nawiązywania kontaktów z osobami wcześniej nieznanymi, w sposób fizyczny lub za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych, w szczególności unikanie nawiązywania kontaktów z innymi osobami prowadzące do izolowania się od innych osób oraz nadmierne dążenie do nawiązywania kontaktów z osobami obcymi; 

23) kontrolowanie własnych zachowań i emocji – polegające na zdolności do kontrolowania własnych emocji i odruchów, zarówno werbalnych jak i fizycznych, we wzajemnych kontaktach z osobami znanymi oraz nieznanymi, w sposób odpowiedni do danej sytuacji i akceptowany społecznie;

24) utrzymywanie kontaktów z bliskimi – polegające na zdolności do  utrzymywania kontaktów z osobami bliskimi, takimi jak na przykład rodzina, przyjaciele lub bliscy znajomi, w szczególności występowanie u osoby zainteresowania i potrzeby utrzymywania relacji z bliskimi, komunikowania się lub widywania z tymi osobami oraz występowanie obiektywnych przeszkód w utrzymaniu kontaktów;

25) tworzenie bliskich relacji z innymi osobami – polegające na zdolności do inicjowania, tworzenia i utrzymywanie bliskich relacji uczuciowych z drugą osobą, w tym zdolność do zawierania związków, założenia rodziny, wspólnego zamieszkania i planowania wspólnej przyszłości;

26) kupowanie artykułów codziennej potrzeby – polegające na zdolności do wybierania, nabywania i przewożenia artykułów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak żywność, napoje, odzież, środki czyszczące i artykuły gospodarstwa domowego oraz zdolność do składowania zakupionych artykułów w odpowiednich miejscach;

27) przygotowywanie posiłków – polegające na zdolności do  przygotowania i podawania do spożycia posiłków prostych, czyli  posiłków o małej liczbie składników, łatwych w przygotowaniu i łatwych do serwowania oraz posiłków złożonych, czyli posiłków o dużej liczbie składników, wymagających skomplikowanych metod przygotowania i serwowania;

28) dbanie o dom, ubrania i obuwie polegające na zdolności do  czyszczenia powierzchni i sprzętu kuchennego, sprzątania zajmowanego mieszkania przy użyciu sprzętu gospodarstwa domowego, właściwego segregowania i pozbywania się śmieci oraz zdolność do dbania o ubrania i obuwie, w tym właściwego przechowywania garderoby, prania i suszenia odzieży oraz korzystania z pralki, suszarki lub żelazka;

29) dokonywanie transakcji finansowych polegające na zdolności do dokonywania transakcji finansowych gotówkowych lub bezgotówkowych, kończących się kupnem lub sprzedażą towaru lub usługi, w tym rozumienie wartości pieniądza i cen produktów oraz używanie pieniędzy do kupowania lub sprzedaży;

30) rekreacja i organizacja czasu wolnego polegające na zdolności do zaangażowania się w aktywności związane z dowolną formą spędzania wolnego czasu, jak na przykład udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, w tym nieformalnych i formalnych zorganizowanych przez instytucje publiczne i inne podmioty, wizyty w placówkach kultury, podróżowanie i zwiedzanie, rozwijanie hobby oraz uczestnictwo w kołach zainteresowań;

31) załatwianie spraw urzędowych polegające na zdolności do korzystania z usług publicznych, załatwienia spraw w urzędach lub instytucjach, w tym zdolność osoby do złożenia odpowiedniego wniosku papierowego bądź przez Internet;

32) realizowanie dziennego rozkładu zajęć polegające na zdolności do  realizowania dziennego rozkładu zajęć i obowiązków.   

WAŻNE! Przy ocenie zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku, w zakresie niepełnosprawności: 

1) fizycznej – możliwość wykonywania i koordynowania czynności w zakresie zaangażowania struktur ciała związanych z ruchem, siły mięśni szkieletowych, funkcji ruchowej i manipulacyjnej kończyn, innych struktur i powiązanych z nimi funkcji ciała oraz występujące u osoby ograniczenia bólowe;

2) sensorycznej – możliwość odbierania, przekazywania, przetwarzania i interpretowania zewnętrznych bodźców sensorycznych dostarczanych organizmowi przez narządy zmysłów;

3) intelektualnej – możliwość nabywania wiedzy i wykorzystania nabytej wiedzy do wykonywania czynności, rozumienie znaczenia wykonywanej czynności, konsekwencji wykonywania czynności lub jej zaniechania oraz zdolność do podejmowania decyzji dotyczących własnej osoby lub wyrażenia woli wykonywania czynności;

4) psychicznej – wolę i świadomość wykonywania czynności, zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji lub wyrażenia woli wykonania czynności, zdolność dostosowania zachowania do obowiązujących norm społecznych, zdolność rozumienia znaczenia wykonywanej czynności oraz znaczenia konsekwencji jej wykonania lub zaniechania.

 

Jak komisja obliczy dla osoby niepełnosprawnej „wagę” i „współczynnik” przed obliczeniem punktów dla określenia skali

Każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania przypisana jest określona wartość punktowa, odpowiadająca wadze tej czynności

Dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, gdy osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania czynności, określa się rodzaj wymaganego wsparcia oraz jego częstotliwość, którym przypisana jest określona wartość punktowa, odpowiadająca wadze tej czynności dla możliwości niezależnego życia.

Rodzajami wymaganego wsparcia są:

1) nadzór:

a) w przypadku niepełnosprawności fizycznej oznacza konieczność stymulacji lub instruowania osoby werbalnie lub gestem podczas samodzielnego wykonywania przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania lub przygotowanie elementów niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez tę osobę czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania,

b) w przypadku niepełnosprawności sensorycznej oznacza konieczność dostarczenia osobie informacji niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania za pomocą dostępnego kanału komunikacyjnego w połączeniu lub bez przygotowania elementów niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez nią  czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania,

c) w przypadku niepełnosprawności intelektualnej oznacza konieczność instruowania lub ukierunkowania osoby w podejmowaniu decyzji, wskazywania osobie kolejnych etapów czynności w przypadku wykonywania czynności złożonej lub koordynowania działań osoby podczas samodzielnego wykonywania przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania lub konieczność instruowania osoby w celu zapobiegnięcia wystąpienia niebezpiecznych następstw zachowań osoby,

d) w przypadku niepełnosprawności psychicznej oznacza konieczność stymulacji osoby w celu zainicjowania samodzielnego wykonania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w połączeniu lub bez przygotowania elementów niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez osobę czynności, lub instruowania osoby w celu zapobiegnięcia wystąpienia niebezpiecznych następstw jej zachowań;

2) częściowa współpraca  – oznacza konieczność współpracy z osobą przy częściowym lub całkowitym wykonywaniu przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w połączeniu lub bez przygotowania elementów niezbędnych do wykonywania tych czynności, lub konieczność współpracy z osobą w celu zapobiegnięcia wystąpienia niebezpiecznych następstw jej zachowań;

3) całkowita substytucja – oznacza konieczność całkowitego wyręczenia osoby w wykonywaniu czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania przez inną osobę, w związku z całkowitym brakiem jej zdolności do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania;

4) wsparcie specjalne – oznacza konieczność udzielenia osobie jednego z rodzajów wymaganego wsparcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, w połączeniu z koniecznością stosowania środków wsparcia niezbędnych do podtrzymania podstawowych funkcji fizjologicznych utrudniających udzielenie wsparcia, lub związane z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa własnego i innych osób lub prezentowania w stosunku do osoby udzielającej wsparcia zachowań niebezpiecznych, agresywnych lub oporujących.

Każdemu rodzajowi wymaganego wsparcia przypisany jest określony współczynnik:

1) 0,95 – w przypadku nadzoru, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,

2) 0,97 – w przypadku częściowej współpracy, o której mowa w ust. 5 pkt  2,

3) 0,99 – w przypadku całkowitej substytucji, o której mowa w ust. 5 pkt 3,

4) 1,00 – w przypadku wsparcia specjalnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 4

– odpowiadający jego wadze dla możliwości niezależnego życia

Częstotliwość wsparcia, jakiego potrzebuje osoba niepełnosprawna

Każdemu rodzajowi wymaganego wsparcia przypisana jest częstotliwość w wymiarze: 

1) prawie nigdy;

2) sporadycznie;

3) dość często;

4) przeważnie; 

5) zawsze.

Każdemu wymiarowi częstotliwości wymaganego wsparcia przypisany zostaje określony współczynnik:

1) 0,50 – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1,

2) 0,95 – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2,

3) 0,97 – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3,

4) 0,99 – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 4,

5) 1,00 – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 5

– odpowiadający częstości przypadków, w których osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania określonej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania.

Jak komisja oblicza punkty dla osoby niepełnosprawnej

Wartość punktową potrzeby wsparcia, dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, określa się jako iloczyn współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia, współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia i wagi przypisanej do danej czynności. Iloczyn  zaokrągla się do tysięcznych części w górę.

Wartość punktową potrzeby wsparcia, dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, gdy potrzeba wsparcia występuje więcej niż w jednym rodzaju niepełnosprawności,  określa się jako iloczyn najwyższej ustalonej wartości współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności, najwyższej ustalonej wartości współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności i wagi przypisanej do danej czynności. Iloczyn zaokrągla się do tysięcznych części w górę.

Poziom potrzeby wsparcia wyrażony jest wartością punktową stanowiącą sumę iloczynów czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Iloczyn  jest zaokrąglany do setnych wartości w górę.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(35)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Anna
  2023-11-03 15:16:39
  To jest chore samo w sobie.Taka ocena uwłacza godności czlowieka
  4
 • Mają
  2023-11-04 11:56:43
  Wsparcie finansowe, jak sama nazwa wskazuje, powinni otrzymac wszyscy którzy już mają orzeczenie o niepełnosprawności, biorąc pod uwagę dochód. Ta skala to totalna bzdura. Osoba samotna ze zmacznym stopniem niepełnosprawnosci o niskich dochodach moze wsparcia nie otrzymać a inna osoba gdzie mieszka w rodzinie z wysokim dochodem takie wsparcie otrzyma. To jest totalny bubel! Chory pomysł, strasznie niesprawiedliwy i krzywdzący.
  4
 • Serek
  2023-11-03 19:34:55
  Upokazanie niepełnosprawnych i ich opiekunow
  4
 • Anonimmmm
  2023-11-05 15:45:20
  Uważam, że te kryteria uwłaczają człowiekowi. Chcecie pomóc to dajcie to dodatkowe wsparcie finansowe każdej osobie niepełnosprawnej a jego wysokosc uwarunkujcie stopniem niepełnosprawności (znaczny - największe, umiarkowany - srednie , lekki-mniejsze) I bez progów dochodowych , gdyz uważam że to też jest niesprawiiedliwie, ponieważ komuś może przekroczyć 7zl i nie dostanie ... Rozdajecie 500zl na dzieciaki bez progów i bez względu na cokolwiek, to rozdajcie też niepełnosprawnym dodatkowe świadczenia - oni również potrzebuja tych pieniędzy
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Gosia
  2023-11-03 20:19:02
  To jest chore ta punktacja kto to wymyślił żeby otrzymać najwyższą ilość punktów trzeba być osobą prawie umierającą, a co z opieką przecież ci niepełnosprawni potrzebują opieki. Opiekuńcze powinno być żeby się opiekować tą osobą, a nie likwidować opiekuńcze i zasiłki. Jak osoba leżącą moze sama sobie dać radę?Dostaną to wspierające a opiekunkę i tak trzeba wynająć a czy za te pieniądze ktoś przyjdzie do opieki?
  4
 • Radek
  2023-11-04 17:53:51
  Dramat dla niepełnosprawnego i opiekuna, jednoznacznie chcą pozbawić środków do życia, kto to wymyślił??? Na pewno nie społeczność niepełnosprawnych, ciekawe czy były jakieś konsultacje z ludźmi których to dotyczy,
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • KAJTEK
  2023-11-05 01:02:34
  Ciekawe kto im to będzie obliczał na tych komisjach, jak tam takie matoły że nie jeden tabliczki mnożenia nie zla
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Sajmon
  2023-11-03 19:29:22
  Przecież to można naciągać w te i we wte
  6
 • Iskra
  2023-11-05 21:26:58
  Dyskryminacja nawias społeczny
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Smutna prawda
  2023-11-04 07:02:54
  A kiedy astmatycy, nie alergiczni, będą uznani za osoby niepełnosprawne?!
  5
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przyznanie świadczenia wspierającego – 32 obszary codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej [rozporządzenie, test 32 czynności]

Ocena 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Jest rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dz.U. poz. 2581 [świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, PDF]

Rozporządzenie reguluje szczegóły przyznawania punktów osobom niepełnosprawnym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czy umowa o dożywocie wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

Fakt istnienia umowy o dożywocie zawartej między osobą wymagającą opieki a jedną z osób wskazanych przez ustawodawcę jako ta, której potencjalnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, nie ma wpływu na ocenę spełniania przez inną z tych osób przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego. Taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 

MRiRW: lista firm importujących zboże z Ukrainy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę firm importujących zboże z Ukrainy.

REKLAMA

Antysemityzm w Europie Zachodniej. Tysiące przypadków od 7 października 2023 r. Francja, Niemcy, Belgia

Mnożą się doniesienia o wzroście liczby zdarzeń antysemickich we Francji, Niemczech, Belgii i innych państwach Europy Zachodniej po 7 października 2023 r., czyli od ostatniego ataku Hamasu na Izrael.

D.Tusk o zmianach w traktatach UE: nic o was bez was; polska suwerenność nie jest zagrożona przez Brukselę czy Unię Europejską

Między innymi po to starałem się o zwycięstwo w wyborach, żeby znowu Polska wpływała na decyzje Europy, a nie odwrotnie. To my będziemy rozstrzygać o tym, jakie będą kierunki zmian w Unii Europejskiej - powiedział lider KO Donald Tusk, pytany o zmiany w traktatach UE. Na pewno nic o was bez was - dodał.

Zimno? Oto 5 sposobów na rozgrzanie organizmu

Obecna aura i prognozy pogody coraz bardziej przypominają, że już za chwilę nadejdzie zima. Niskie temperatury będą towarzyszyć nam przez kilka najbliższych miesięcy i na pewno nieraz porządnie zmarzniemy. Warto poznać sprawdzone sposoby na rozgrzanie organizmu. 

TSUE: zakaz noszenia symboli religijnych przez wszystkich pracowników administracji publicznej jest zgodny z prawem UE

W dniu 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym uznał za zgodny z prawem Unii Europejskiej zakaz noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne, wydany przez administrację publiczną. Zdaniem TSUE taki zakaz nie jest dyskryminujący, jeżeli jest stosowany w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne.

REKLAMA

Twój numer PESEL mógł zostać upubliczniony? Teraz możesz to bezpiecznie sprawdzić

Obawiasz się, że Twoje dane mogły zostać upublicznione w związku z wyciekiem danych z systemu laboratoriów diagnostycznych ALAB? Możesz to sprawdzić na rządowej stronie "Bezpieczne dane". Najlepiej robić to regularnie. 

W Polsce stosujemy 30 razy więcej antybiotyków niż innych krajach UE. Bakterie uodparniają się na antybiotyki. Naukowcy: infekcje bakteryjne będą zabijać więcej ludzi niż na nowotwory

Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, rosnąca oporność na antybiotyki będzie powodować 10 mln zgonów rocznie - ostrzegają eksperci. Polska jest jednym z krajów, które przodują w stosowaniu antybiotyków, w 2022 r. wykupiono w naszym kraju 45 mln opakowań tych leków – alarmują.

REKLAMA