| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Kryterium dochodowe w pomocy społecznej 2014

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej 2014

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej w 2014 roku przyjmie wartości nadane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, regulowaną przez ustawę o pomocy społecznej, której głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ma na celu pomoc osobom i rodzinom w dążeniu do życia w warunkach odpowiadających godności człowieka i do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb. W celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, pomoc społeczna podejmuje działania, które prowadzić mają do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Polecamy: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Pomoc społeczna w Polsce, organizowana jest przez organy administracji rządowej oraz samorządowej, które to dla należytego wykonywania swoich funkcji, współpracują z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadaj pytanie: Forum

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom miedzy innymi z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej czy klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe

Ustawa przewiduje, iż świadczenia pomocy społecznej przysługują po spełnieniu przez podmiot tak zwanego kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji co trzy lata, zaś ostatnie, a zarazem aktualne rozporządzenie ustalające wysokość kryterium dochodowego obowiązuje od 1 października 2012 roku. Na jego mocy maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej, przypadająca na osobę samotnie gospodarującą wynosi 542 złote, natomiast kryterium dochodowe w przypadku osoby na rodzinę wynosi 456 złotych.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Według obowiązującego rozporządzenia maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 złotych. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi zaś 250 złotych. Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskami w Polce status uchodźcy lub opiekę uzupełniającą wynosi 531 złotych, maksymalna zaś 1260 złotych.

Zobacz także: Zasiłek rodzinny 2014

Poza świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej, do których zalicza się między innymi zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, czy zasiłek i pożyczkę oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie oraz pomoc na kontynuowanie nauki, ustawa o pomocy społecznej przewiduje również niepieniężną formę świadczeń, do której zalicza się między innymi pracę socjalną, pomoc rzeczową (w tym na ekonomiczne usamodzielnienie), mieszkanie chronione, schronienie, posiłek czy pobyt w domu pomocy społecznej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »