| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Becikowe a zaświadczenie lekarskie - przełomowy wyrok NSA

Becikowe a zaświadczenie lekarskie - przełomowy wyrok NSA

Do uzyskania tzw. becikowego niezbędne jest zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez położną, potwierdzające pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. NSA rozstrzygnął kwestię możliwości uzyskania jednorazowej zapomogi przez kobietę, która pozostawała pod opieką lekarską od 12 tygodnia ciąży.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 listopada 2015 r. oddalił skargę kasacyjną samorządowego kolegium odwoławczego, które odmówiło przyznania tzw. becikowego kobiecie, pozostającej pod opieką medyczną od 12 tygodnia ciąży.

W przedmiotowej sprawie kobieta złożyła wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia syna. Organ I instancji decyzją orzekł o odmowie przyznania wnioskodawczyni jednorazowej zapomogi z uwagi na to, iż nie została spełniona przesłanka do przyznania świadczenia zawarta w art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z zaświadczenia lekarskiego - zdaniem organu - bowiem wynikało, iż wnioskodawczyni pozostawała pod opieką medyczną od 12 tygodnia ciąży, zaś przesłanką przyznania zapomogi jest pozostawanie pod opieką ginekologa od 10. tygodnia ciąży.

W odwołaniu od decyzji kobieta powoływała się na fakt, że nie miała świadomości, iż jest w ciąży, w przeciwnym przypadku bowiem poszłaby wcześniej do lekarza. Odwołująca podniosła również to, że od wielu lat leczy się z powodu nieregularnych cykli miesiączkowych a także długotrwałych w nich przerwach. Podkreśliła również, ze żadna z poprzednich czterech ciąż nie miała u niej typowego przebiegu, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Organ II instancji stwierdził, że wnioskodawczyni wraz z wnioskiem złożyła zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ginekologa-położnika, które potwierdzało pozostawanie jej pod opieką medyczną od 12 tygodnia ciąży do porodu. W związku z tym nie spełniała ona ustawowych przesłanek do przyznania wnioskowanego świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zdaniem organu II instancji należało orzec o odmowie jego przyznania. Kolegium zaznaczyło również, że jako organ administracji, nie było władne do oceny pozaprawnej okoliczności takich jak stan zdrowia odwołującej w okresie ostatnich kilku lat.

Zobacz również: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w 2016 r.

Na ostateczną decyzję samorządowego kolegium odwoławczego kobieta wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd stwierdził, iż skarga jest zasadna. Podkreślił, iż skarżąca winna móc liczyć na pomoc ze strony Państwa, na to, że Państwo umożliwi jej skorzystanie z tych form pomocy, które są przejawem polityki prorodzinnej. "Koniecznym zatem wydaje się przeprowadzenie takiej wykładni omawianych przepisów, która gwarantowałaby możliwość korzystania z tej formy pomocy także kobietom, które z niezawinionych przez siebie przyczyn nie były w stanie znaleźć się pod opieką medyczną przed upływem 10 tygodnia ciąży, a które w późniejszym okresie były objęte systematyczną (w każdym trymestrze ciąży) opieką medyczną.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »