reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Zespoły obsługi szkół - dostosowanie do nowych przepisów do końca 2016 roku

Zespoły obsługi szkół - dostosowanie do nowych przepisów do końca 2016 roku

Istniejące zespoły obsługi szkół mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2016 r. Do tego czasu samorządy organizujące wspólną obsługę muszą podjąć konkretne czynności w celu dostosowania zespołów obsługi do nowych uregulowań.

Zasady dostosowania istniejących jednostek obsługi uregulowane zostały w art. 48 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym). Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej ustawa o systemie oświaty), w brzmieniu obowiązującym sprzed nowelizacji, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – tj. do 31 grudnia 2016 r.

Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek, zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Rozwiązania te zostały wprowadzone w celu zapewnienia ciągłości obecnie funkcjonujących zespołów obsługi.

Okres dostosowawczy zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. istniejące zespoły obsługi muszą funkcjonować w oparciu o nowe rozwiązania.

Zasady funkcjonowania wspólnej obsługi objęły również żłobki, kluby dziecięce oraz ich zespoły – w przypadku gdy obsługa ta zorganizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

W konsekwencji przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od 1 stycznia 2016 r. zawierają regulacje dotyczące wyłącznie żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów, w przypadku gdy są one zakładane i prowadzone przez:

• osoby fizyczne,

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Obsługa ta może być również wykonywana przez jednostki prowadzące obsługę szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, a więc tych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym są podmioty prywatne. W przypadku gdy organem prowadzącym jest gmina – zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina musi dostosować zasady funkcjonowania istniejących zespołów obsługi do 31 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła również zmiany w zakresie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzonych przez powiat na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, centra te mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powołanej ustawy – tj. do 31 grudnia 2016 r. W wyniku dokonanej nowelizacji powiaty będą mogły tworzyć centra obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym.

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Polecamy: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama