reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Reforma oświaty > Nauczanie dzieci niepełnosprawnych po reformie edukacji

Nauczanie dzieci niepełnosprawnych po reformie edukacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane 8 sierpnia 2017 roku określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc dzieci z niepełnosprawnościami (szczegółowo wymienione w §1 Rozporządzenia), dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie przewiduje wiele rozwiązań analogicznych do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia z 24 lipca 2015 r. Wydanie nowego aktu stało się konieczne w kontekście zmiany systemu szkół na podstawie ustaw Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe.

Co zmieni się od 1 września 2017 roku w sytuacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi?

Do szerokiego już w poprzednim stanie prawnym katalogu instytucji, w których można prowadzić nauczanie dzieci niepełnosprawnych zostały dodane w nowym Rozporządzeniu (§2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Pozostałe modyfikacje wynikają z reformy systemu oświaty, a więc przede wszystkim wygaszania gimnazjów i służą wyłącznie ujednoliceniu przepisów Rozporządzenia i nowego Prawa oświatowego.

Istotną zmianą jest przepis umożliwiający kształcenie uczniów ze wskazanych grup do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 20 lat, jeżeli chodzi o szkołę podstawową i 24 lata w przypadku szkoły ponadpodstawowej. 

Zobacz: Oświata

Program dostosowany do potrzeb ucznia

Znakomita część zmian wprowadzanych Rozporządzeniem koncentruje się wokół pojęcia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (§ 6).  Nie jest on jednak oderwany od podstawy programowej. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły. By wspomnieć chociażby, akcentowaną w rozporządzeniu, konieczność uwzględnienia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz wyboru kierunku kształcenia.

Program tworzony jest w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Może zostać zmodyfikowany na wniosek ucznia lub jego rodziców.

Działania nauczycieli i innych pracowników placówek edukacyjnych i wychowawczych powinny być ukierunkowane przede wszystkim na poprawę funkcjonowania ucznia, jego komunikowania się z otoczeniem oraz wzmacnianie jego więzi ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym. Podkreśla się konieczność zastosowania odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

Zobacz: Zdrowie

Praca zespołowa

Program opracowuje zespół stworzony z nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z uczniem. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie do zespołu opracowującego program również wychowawcy grup wychowawczych prowadzącego zajęcia z wychowankiem w  młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Rozporządzenie akcentuje konieczność zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, dlatego jego członkowie muszą spotykać się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. O terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim informowani są każdorazowo rodzice i pełnoletni uczniowie. 

Indywidualny program tworzony jest na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Obowiązujące przepisy zalecały uwzględnienie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, co w praktyce okazało się niewystarczające. Chodzi przede wszystkim o uwzględnienie wpływu czynników środowiskowych na jakość procesu kształcenia i wychowania, by nie oceniać specjalnych potrzeb edukacyjnych tylko przez pryzmat cech osobowych dziecka czy ucznia.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono przepisy umożliwiające organizowanie wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów z podobnymi problemami.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama