reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Zarządzanie nieruchomościami > Jak przeprowadzić inwentaryzację nieruchomości w samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Jak przeprowadzić inwentaryzację nieruchomości w samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Inwentaryzacja to jedna z podstawowych dziedzin rachunkowości. Jej rolą jest zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w księgach rachunkowych dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i pasywów jednostki. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji mają wszystkie jednostki zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych.

Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości (§ 6 ust. 6 rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej; dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont). Przepis ten pojawił się w tym rozporządzeniu jako nowe, szczególne rozwiązanie, wprowadzone w związku z postulatami sformułowanymi przez Sejmową Komisję ds. Kontroli Państwowej, dotyczącymi ujednolicenia systemu ewidencjonowania nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W uzasadnieniu do wprowadzonej zmiany, zawartym w projekcie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z 2010 r. zapisano, że „(...) uwzględniono zalecenia zawarte w dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej dotyczące systemu ewidencjonowania w jednostkach samorządu terytorialnego nieruchomości. W tym celu wprowadzono zapis (§ 6 ust. 6), na podstawie którego jednostki zobowiązane będą do prowadzenia ewidencji księgowej nieruchomości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych nieruchomości z ewidencją geodezyjną nieruchomości”. Postulaty te zostały sformułowane na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2008 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w zakresie prawidłowości ewidencjonowania nieruchomości komunalnych dla celów prowadzenia racjonalnej gospodarki nimi, jak również prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z przedstawionego po ich zakończeniu przez Prezesa NIK raportu wynikało, że jednostki samorządu terytorialnego nie prowadziły ani wymaganych przepisami prawa ewidencji zasobów nieruchomości, ani ewidencji księgowej majątku nieruchomego, a tam, gdzie były one prowadzone, zawierały dane niezgodne zarówno wzajemnie ze sobą, jak i z ewidencją geodezyjną (prowadzoną przez starostów powiatowych) bądź też zawarte w nich dane były niesprawdzalne.

W wyniku tych nieprawidłowości jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nie wywiązywały się również prawidłowo z obowiązku przeprowadzania i rozliczania okresowych inwentaryzacji mienia, nałożonego przez art. 26–27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: u.r.). To z kolei mogło skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności ich kierowników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z art. 18 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Aktualizacja: 06.02.2017

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Jak przeprowadzić inwentaryzację nieruchomości w samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej?/ fot. Fotolia
Jak przeprowadzić inwentaryzację nieruchomości w samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej?/ fot. Fotolia

Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy177.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama