REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeciwdziałanie narkomanii w gminie i województwie

Łukasz Sobiech
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Większość kompetencji i zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii należy do samorządu gminy. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze skierowane do lokalnej społeczności, które mają zapobiegać i minimalizować skutki uzależnienia od narkotyków.

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują przede wszystkim organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności zadania te obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii, udzielanie rodzinom, w których występuje ten problem, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Do zadań gminy należy również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Chodzi tu np. o organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

REKLAMA

Program krajowy

Jednostki samorządu terytorialnego, gminy wykonują określone działania, które wynikają z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii(KPPN) na lata 2006-2010.

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie KPPN na lata 2006-2010 sformułowano cel ogólny programu, którym jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych. W obszarze profilaktyki celem samorządu jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. Włączając się w realizację programu, samorządy mają prowadzić działania przede wszystkim w obszarach profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych, badania i monitoring narkomanii w środowisku lokalnym.

Programy gminne

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane także do zwiększenia zainteresowania problematyką zapobiegania narkomanii poprzez wdrażanie gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii oraz do większej troski o jakość tych programów, w szczególności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (kampanii, konferencji, akcji) obejmujących problematykę narkomanii adresowanych do różnych grup społecznych. W tym przypadku chodzi o opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków czy też współpracę z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii i związanych z nią problemów.

Samorządy realizują również zadania związane z rehabilitacją, ograniczaniem szkód zdrowotnych i reintegracją społeczną, gdzie głównym ich celem jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od narkotyków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samorządy zobowiązano do podejmowania działań służących polepszeniu jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i ograniczania szkód, przede wszystkim poprzez wspieranie szkoleń adresowanych do: lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, pracowników ulicznych. W gestii samorządów pozostaje także troska o poprawę dostępności do świadczeń, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju placówek ambulatoryjnych, programów redukcji szkód i działań ukierunkowanych na pomoc społeczną osobom uzależnionym.

Zdania te finansowane są z gminnego budżetu.

Zadania gminy

Przeciwdziałanie narkomanii podobnie należy do zadań własnych gminy.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji tych zadań opracowuje projekt gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Uwzględnia w nim kierunki działań wynikające z programu krajowego. Program ten podobnie jak w przypadku województwa samorządowego stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny program przeciwdziałania narkomanii uchwalany jest przez radę gminy. Realizowany jest on najczęściej przez gminne zespoły profilaktyki i terapii uzależnień bądź ośrodki pomocy społecznej. Dodatkowo w celu realizacji zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. Do zadań pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii należy m.in.:

• przygotowywanie i przedstawianie wójtowi projektu uchwały dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

• koordynowanie zadań wynikających z realizacji programu gminnego.

Samorządy gminne mogą mieć także wpływ na zwiększanie dostępności programów leczenia substytucyjnego, ponieważ programy te mogą stanowić część oferty publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Gmina może mieć wpływ na poszerzenie oferty w placówkach, dla których jest organem założycielskim, a także wspierać finansowo programy substytucyjne w części, która nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli w zakresie opieki socjalnej.

Samorząd województwa

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zarząd województwa opracowuje projekt wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, uwzględniając kierunki i rodzaje działań określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i integracyjnej osób uzależnionych, jak również ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych. Program ten stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Program wojewódzki uchwala sejmik województwa. Realizowany jest on przez jednostkę wskazaną w tym programie. Organ wykonawczy samorządu województwa powołuje i odwołuje również eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Zarząd województwa może powołać również pełnomocnika.

Raporty i opracowania

Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza raport z wykonania w danym roku wojewódzkiego i gminnego programu i efektów ich realizacji, który przedkłada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie gminy, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. Organy te sporządzają również na podstawie opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ankiety informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z wojewódzkiego i gminnego programu, i przesyła ją do biura, w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.

ZADANIA ZARZĄDU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

• przygotowanie projektu wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii i jego realizacja oraz koordynacja

• udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte programem wojewódzkim

• współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

ZADANIA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

• opracowanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

• koordynacja zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

• współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z ustawy, np. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędem Marszałkowskim, Komendą Powiatową Policji

• organizacja i koordynacja działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla mieszkańców gminy określonej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Min. B. Nowacka wyklucza powrót WOS do szkół. Co z utratą u nauczycieli pracy albo godzin pracy?

Min. B. Nowacka Nowacka wypowiedziała się o pomyśle ZNP o przywróceniu WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

Kto się załapie na bon energetyczny 300-1200 zł? Kryteria dochodowe są dość niskie

Wysokość świadczenia w postaci bonu energetycznego będzie zależna m.in. od osób w gospodarstwie domowym, jak również od kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub wieloosobowym. Pieniądze w wysokości od 300 zł do 1200 zł są do wzięcia już od lipca 2024 roku. Jednak załapać się na to nowe świadczenie nie będzie łatwo dla lepiej zarabiających.

Ostrzeżenie dla Polaków podróżujących do Iranu. MSZ wydało ważny komunikat

Ze względu na rosnące napięcia między Iranem a Izraelem oraz ryzyko działań zbrojnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza podróże do Iranu. Polscy obywatele, którzy aktualnie przebywają w Iranie, powinni jak najszybciej opuścić ten kraj.

REKLAMA

Ponad 27 mln zł dofinansowania na zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków rozstrzygnięty

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 27 026 000 zł.

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2024-2029. "Wkrótce zostaną zaprezentowane szczegóły"

Wiceminister cyfryzacji, Paweł Olszewski, zapowiedział w piątek, że szczegóły nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2024-2029 zostaną wkrótce zaprezentowane.

Zakaz reklamy fast foodów na bilboardach. Powód: plaga otyłości. Kiedy w Polsce takie przepisy? Czego nie można reklamować już teraz?

Otyłość to problem coraz większej liczby nastolatków. Głównie z tego powodu lokalni politycy w Anglii zakazują reklamowania produktów wysokoprzetworzonych na billboardach. Ogólnokrajowych czy ogólnoeuropejskich zasad regulujących tę kwestię nie należy się spodziewać, ale eksperci podkreślają, że ten sam nośnik można wykorzystać do kampanii pro-zdrowotnej. 

Wystarczy 3 godziny dziennie i dolegliwości masz jak w banku. Może to dotyczyć nawet co drugiego Polaka

Najnowsze badania potwierdzają starą prawdę, że granie na komputerze nie służy zdrowiu. Dlaczego jednak profesjonalni gracze, którzy poświęcają na grę bardzo dużo czasu, nie cierpią bardziej niż amatorzy?

REKLAMA

RPO: Nauczyciele mianowani są gorzej traktowani co do ochrony przedemerytalnej. MEN rozważy zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra edukacji o rozważenie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o zrównanie uprawnień nauczycieli mianowanych z uprawnieniami nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z ochroną przedemerytalną i prawem do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd pracy i podjęcia przez niego zatrudnienia. Barbara Nowacka, minister edukacji zapowiedziała powołanie Zespołu, który będzie analizował zgłaszane postulaty odnośnie sytuacji prawnej nauczycieli – także w zakresie ochrony przedemerytalnej i prawa do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy przez sąd pracy.

Ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną i nie zmniejszy się liczba miejsc w przedszkolach. Trzeba też zerwać łatkę miasta maczet.

Trzeba szukać oszczędności, ale ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną. Nie zmniejszy się też liczba miejsc w przedszkolach. Łukasz Gibała twierdzi też, że ma pomysł na Kraków bez partyjniactwa i opowiedział o tym w programie Gość INFOR.PL

REKLAMA