reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany do 2013 roku w dziesięciu priorytetach. Priorytety i wszystkie działania będą realizowane poprzez dwa tzw. komponenty: regionalny i centralny.

Samorządy wszystkich szczebli będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na realizację projektów przede wszystkim w ramach tzw. komponentów regionalnych w priorytetach od VI do IX oraz w priorytecie V, w Działaniu 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

W ramach komponentu centralnego wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na poprawę efektywności struktur i systemów instytucjonalnych. Natomiast w przypadku komponentu regionalnego pomoc jest adresowana na realizację zadań i projektów przeznaczonych na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Komponenty regionalne w Priorytetach od VI do IX będą realizowane na szczeblu regionalnym przez urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie urzędy pracy we współpracy z instytucjami pośredniczącymi (IP). W każdym regionie będą ogłaszane terminy naboru wniosków w różnych terminach. Natomiast cele, zadania, priorytety i działania oraz poddziałania będą takie same we wszystkich województwach.

W ramach PO KL minimalna wartość projektu z reguły będzie wynosiła 50 tys. zł (jeżeli inaczej nie zadecyduje IP). W przypadku tzw. małych grantów, z których będą finansowane oddolne inicjatywy lokalne na terenach wiejskich w Priorytecie od VI do IX będą wynosić do 50 tys zł. Co do zasady, w ramach projektów konkursowych nie jest wymagany wkład własny beneficjenta. Tam, gdzie jest on wymagany, nie jest większy niż 5 procent kosztów kwalifikowanych. Wkładem tym nie muszą być środki pieniężne, może być nim np. koszt wynagrodzenia nauczycieli prowadzących wykłady na szkoleniach lub wynajęcie sal w gminnym ośrodku kultury.

Dobre rządzenie

W ramach V priorytetu PO KL projekty przedsięwzięć organizowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego będą mogły liczyć na dotacje głównie w ramach Działania 5.2 o nazwie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. W ramach tego działania będą jeszcze realizowane poddziałania:

• 5.2.1. - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,

• 5.2.2. - Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej.

• 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych.

W szczególności dwa pierwsze poddziałania są skierowane do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tych poddziałań realizowane będą projekty z zakresu m.in. wdrożenia usprawnień zarządczych w administracji publicznej i zarządzanie jakością poprzez np. normę ISO lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędu (np. Powszechny Model Samooceny CAF) i w innych wybranych aspektach jej funkcjonowania.

Prowadzone będą szkolenia ogólne i specjalistyczne w systemie stacjonarnym i na odległość, np. za pośrednictwem łączy elektronicznych lub w systemie zaocznym.

Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia, których realizacja wzmocni i usprawni zdolność urzędów samorządowych w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Natomiast w ramach Poddziałania 5.2.2 będą dotowane projekty diagnozowania samorządu terytorialnego w kluczowych aspektach jego funkcjonowania, w tym m.in. poprzez badania, analizy i ekspertyzy. Przeprowadzona będzie ocena potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej, w tym m.in.: opracowanie planu działań w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. Dofinansowane będą projekty, których realizacja przyczyni się do świadczenia pomocy doradczej oraz szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym. Pomoc będzie także udzielana na realizację projektów z zakresu identyfikowania i upowszechniania dobrych praktyk w jednostkach samorządowych, w tym m.in.:

• w zakresie obsługi klienta,

• przy organizacji i funkcjonowaniu urzędu,

• przy organizacji pracy e-urzędu,

• przy propagowaniu etycznej postawy podczas załatwiania spraw obywateli,

• przy opracowywaniu standardów kompetencyjne dla pracowników urzędów administracji samorządowej.

Jakie projekty mogą być zgłaszane

W ramach V priorytetu, w I kwartale tego roku zostaną ogłoszone terminy naboru w ramach Poddziałania 5.2.1 z zakresu:

• szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej. Na ten cel zaplanowano wydać ponad 23,6 mln zł,

• wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych - ponad 14,8 mln zł.

Natomiast na projekty z zakresu usprawnień zarządczych w administracji publicznej w II kwartale 2008 r. będzie wydanych ponad 34 mln zł.

Pierwsze edycje konkursów będą ogłoszone jeszcze w I kwartale tego roku, kolejne zaś w następnych kwartałach i latach, aż do końca 2013 roku.

Wykonawca projektu powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń w różnych formach, m.in. stacjonarnie, na odległość, za pośrednictwem internetu czy w systemie zaocznym. Muszą one być wygodne dla odbiorców pomocy i o tematyce uzasadnionej potrzebami urzędów samorządowych. Musi to być atrakcyjna i nowoczesna form przekazu, np. poprzez łącza elektroniczne, w formie telekonferencji. Szkolenia mogą być ogólne i specjalistyczne.

Ogólne powinny polegać na podnoszeniu sprawności wykonywania zadań służbowych. Może to być rozwój umiejętności z dziedziny informatyki (ECDL), rozwój osobisty w rodzaju autoprezentacji, techniki pracy, zarządzanie czasem, jakością, zasobami, zarządzanie dokumentami i archiwizacja.

Szkolenia zaś specjalistyczne powinny wynikać z planu szkoleniowego urzędów samorządowych oraz planu opracowanego w wyniku projektu Ocena potrzeb szkoleniowych. Szkolenia mogą dotyczyć pogłębiania wiedzy lub zdobywania wiedzy z takich dziedzin, jak m.in.:

• administracja publiczna,

• prawo unijne,

• księgowość,

• kontrola i audyt,

• zamówienia publiczne,

• public relations,

• obsługa klienta,

• współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama