| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.

WYKAZ BANKÓW UDZIELAJĄCYCH KREDYTÓW NA TERMOMODERNIZACJĘ

Banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną to:

• Bank BPH

• Bank Gospodarki Żywnościowej

• Bank Handlowy w Warszawie

• Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

• Bank Millennium

• Bank Ochrony Środowiska

• Bank Pocztowy

• Bank Polskiej Spółdzielczości

• Bank Zachodni WBK

• Gospodarczy Bank Wielkopolski

• ING Bank Śląski

• Krakowski Bank Spółdzielczy

• Kredyt Bank

• Mazowiecki Bank Regionalny

• Nordea Bank Polska.

• PKO BP

• Raiffeisen Bank Polska

Warunki kredytu na infrastrukturę

Wnioski o udzielenie gminie kredytu na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu składa się w BGK, corocznie, w terminie od dnia 1 stycznia do 30 listopada. Złożenie wniosku w terminie innym powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać:

• opis przedmiotu i zakresu projektowanej komunalnej infrastruktury technicznej oraz uzasadnienie celowości jej wykonania;

• koncepcję projektową komunalnej infrastruktury technicznej zawierającą niezbędne szkice techniczne;

• informacje o wysokości szacunkowego kosztu budowy projektowanej komunalnej infrastruktury technicznej oraz źródeł jej finansowania i spłaty zaciągniętego kredytu.

Do wniosku należy dołączyć:

• statut gminy;

• sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, uchwalony budżet na rok bieżący oraz projekt budżetu na rok następny;

• roczną informację o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

• opinie właściwej regionalnej izby obrachunkowej dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz możliwości spłaty planowanego kredytu;

• zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwego urzędu skarbowego dotyczące terminowości regulowania zobowiązań przez gminę;

• uchwałę rady gminy upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, którego dotyczy wniosek, określającą wysokość kredytu i rodzaj zabezpieczeń jego spłaty.

Wnioski spełniające wymienione wyżej wymagania podlegają rejestracji. Natomiast w przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni, zwraca wniosek bez rozpatrzenia, informując jednocześnie o wymaganiach, których wniosek nie spełnia, i pouczając o terminie składania wniosków.

W terminie do 15 kwietnia roku następnego po roku złożenia wniosków BGK podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu lub odmawia jego udzielenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie gminę. Zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu powinno zawsze zawierać uzasadnienie.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


PODATKI 2020 - pakiet STANDARD238.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »