reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Diety sołtysów a podatek dochodowy

Diety sołtysów a podatek dochodowy

Urząd gminy kwartalnie wypłaca sołtysom diety, ustalone uchwałą Rady Miejskiej, za czynności wykonywane w ramach ich obowiązków (tzn. z tytułu uczestnictwa w sesjach rady i spotkaniach organizowanych przez burmistrza). Kwoty te obejmują również zwrot kosztów dojazdów do urzędu i zwrot kosztów za używanie prywatnego telefonu dla celów sołectwa.

Ponadto diety te wypłacane są za załatwianie spraw społeczności wiejskiej, dbałość o porządek na terenie sołectwa i udział w realizacji inwestycji wiejskich. Czy diety te należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł – są zwolnione z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof).

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „dieta”. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom (m.in. rady sołeckiej) będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej (art. 37b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Jeżeli zatem świadczenia wypłacone sołtysom spełniają tę kwalifikację, to korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast przychód w kwocie przekraczającej limit zwolnienia (tj. powyżej 2280 zł miesięcznie) stanowi – na podstawie art. 13 pkt 5 updof – przychód z działalności wykonywanej osobiście, otrzymywany przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 updof (czyli osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski) z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof, mają obowiązek – jako płatnicy – pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności, pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Zaliczkę tę należy pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj także: Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach >>

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Czytaj także: Funkcjonowanie zakładów budżetowych po zmianach >>

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Prymakowska

Ekoconsultant sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama