| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zmiany w planie rozwoju nauczyciela-stażysty

Zmiany w planie rozwoju nauczyciela-stażysty

Czy nauczyciel może samowolnie dokonać zmian w realizowanym planie rozwoju zawodowego? Chodzi o nauczyciela-stażystę, który otrzymał wcześniej pisemną dyspozycję od dyrektora, dotyczącą zmian w planie rozwoju. Po jakimś czasie nauczyciel sam wprowadził kolejne zmiany. Czy może mieć to wpływ na ocenę całego dorobku zawodowego tego nauczyciela?

W czasie trwania stażu nauczyciel może sam wprowadzić zmiany w swoim planie rozwoju zawodowego – jednak na zmiany musi uzyskać zgodę dyrektora.

Nauczyciel nie uzyska kolejnego stopnia awansu zawodowego bez uprzednio odbytego stażu. Jest to jeden z podstawowych warunków awansowania nauczycieli. Staż powinien zostać zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela.

Nauczycielowi-stażyście i nauczycielowi kontraktowemu, odbywającym staż, dyrektor szkoły przydziela – spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych – tzw. opiekuna stażu. Do podstawowych zadań opiekuna należy udzielanie nauczycielowi pomocy – w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego – oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za ten okres (art. 9c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: KN).

Tworzenie planu rozwoju

Nauczyciel-stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły (stworzony wspólnie z opiekunem) projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy – ze wskazaniem (w formie pisemnej) zakresu niezbędnych zmian. Jeśli dyrektor zgłasza uwagi do planu, nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić jego projekt, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły, i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi do akceptacji (§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; dalej: rozporządzenie).

UWAGA!

Brak współpracy ze strony nauczyciela-stażysty w kwestii uzgodnienia planu rozwoju spowoduje opóźnienie w rozpoczęciu stażu, a nawet zwolnienie go z pracy.

Zmiany planu w trakcie realizacji

Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły w czasie trwania stażu może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. W czasie trwania stażu nauczyciel również sam może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego. Muszą być one jednak bezwzględnie zaakceptowane przez dyrektora szkoły (§ 4 rozporządzenia). Wszystko zależy więc od woli dyrektora.

Należy pamiętać, że samowolna ingerencja nauczyciela w realizowany plan rozwoju zawodowego może spowodować odmowę jego zatwierdzenia przez dyrektora – a to uniemożliwi rozpoczęcie dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »