Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może kierować szkołą

Renata Maciejczak
ST
Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym dla szkół i przedszkoli powierzają kierowanie placówką dyrektorom, którzy wygrali konkurs. Jest jednak kilka warunków koniecznych do spełnienia, aby szkołą zarządzała osoba odpowiednio do tego przygotowana.

Kandydata na dyrektora wyłania się w konkursie. Może nim zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, lecz również osoba nim niebędąca, jeżeli zgodzi się na to kuratorium oświaty (art. 36a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dalej: ustawa o systemie oświaty).

Aby zostać dyrektorem, należy posiadać odpowiednie przygotowanie. Szczegóły określa wydane 27 października 2009 r. przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół publicznych i rodzajach publicznych placówek (dalej: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dyrektora).

Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Komisja konkursowa

Wyłonienie osoby na stanowisko dyrektora szkoły rozpoczyna się od powołania do życia komisji konkursowej. W jej skład wchodzi:

• 3 przedstawicieli organu prowadzącego,

• 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz

• po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowej organizacji związkowej.

Ostatni z wymienionych członków komisji nie może być jednak zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

Czytaj także: Wpływ organu prowadzącego na decyzje kadrowe dyrektora szkoły>>

Niezbędne kwalifikacje

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia magisterskie i ma przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce (§ 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dyrektora).

W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji dyrektora poszerzono listę jednostek organizacyjnych systemu oświaty (§ 2), w których stanowisko dyrektora mogą zajmować nauczyciele, którzy nie mają wykształcenia wyższego magisterskiego. Dotychczas możliwe to było w przypadku nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i szkole podstawowej (z wyjątkiem przedszkola specjalnego i szkoły podstawowej specjalnej), w publicznym domu wczasów dziecięcych, w publicznym gimnazjum (z wyjątkiem gimnazjum specjalnego) oraz w publicznej zasadniczej szkole zawodowej.

W nowym rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji dyrektora możliwość taką przewidziano również w przypadku nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora w:

• publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,

• publicznej placówce kształcenia praktycznego,

• publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego,

• publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także

• publicznym: liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej.

Wprowadzenie tej regulacji stwarza możliwość ubiegania się o stanowisko dyrektora przez nauczycieli, którzy mogą zajmować stanowisko nauczyciela w tym przedszkolu, szkole lub placówce.

Niekoniecznie pedagog

O stanowisko dyrektora w szkole może się ubiegać również osoba, która nie jest nauczycielem, ale ma odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich osoby:

• mające obywatelstwo polskie,

• które ukończyły studia magisterskie,

• mające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

• które mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,

• przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

– § 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dyrektora.

Czytaj także: Komu i na jakich zasadach można powierzyć stanowisko dyrektora szkoły>>

Wspólne kryteria

Każdy kandydat, niezależnie od tego, czy jest nauczycielem czy też nie, musi spełniać 4 kryteria, które można określić jako wspólne.

1. Odpowiednie wykształcenie. Aby zostać dyrektorem, nie wystarczy ukończyć studiów wyższych (nauczycielskich lub innych), dodatkowo trzeba się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu zarządzania.

Dopuszcza się również jako kandydatów osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu zarządzania, a także te, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

3. Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora jest niekarana (§ 1 ust. 7 rozporządzenia mówi bowiem, że kandydatem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Kandydat nie może być również karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Czytaj także: Powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkół>>

W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji dyrektora wprowadzono przepisy przejściowe (§ 11 ust. 1). Osoby zajmujące stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, będą mogły pozostać na dotychczasowym stanowisku nie dłużej niż do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko lub na jaki zostały powołane. Natomiast osoby zajmujące w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. 11 listopada 2009 r.) inne stanowiska kierownicze, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, będą mogły zajmować te stanowiska do końca okresu, na który nastąpiło powierzenie.

W przypadku powierzenia tym osobom stanowiska na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 5 lat, będą one mogły pełnić swoją funkcję tylko przez okres 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Renata Maciejczak

Podstawy prawne:

• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1705)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz. 1436)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Elwira
    2022-06-23 12:22:50
    Trafiłam na ten artykuł kiedy mój Dyrektor, który rezygnował z pracy zaproponował mi swoje stanowisko. Podjęłam wtedy decyzje o rozpoczęciu studiów podyplomowych na WSKZ na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Studia były ciekawe i dużo się nauczyłam. Obecnie czekam na informacje czy udało mi się zdobyć wymarzony awans.
    0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?