Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem ( cz.2)

dr Hanna Sztrantowicz

W Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym szczegółowo zdefiniowane i opisane zostały prawa i obowiązki przedsiębiorców wprowadzających sprzęt na rynek, użytkowników sprzętu, podmiotów zbierających zużyty sprzęt, prowadzących działalność  w zakresie przetwarzania i odzysku (w tym recyklingu), organizacji odzysku oraz zadania Inspekcji Ochrony Środowiska.

W Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE) określone zostały również przepisy karne w stosunku do podmiotów niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków.

Obowiązki wprowadzającego sprzęt

Sprzęt elektryczny i elektroniczny  wprowadzany na polski rynek jest  wyprodukowany i wprowadzany na terytorium kraju lub jest wprowadzany w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wprowadzającym na polski rynek jest przedsiębiorca który:

•    produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem,

•    sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,

•    prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem.

Wprowadzający sprzęt dla gospodarstw domowych jest zobowiązany dołączyć do tego sprzętu informację dotyczącą  ( Art. 22 ust 1i 2 Dz. U. Nr 180 z 2005r z późn. zm.):

•    zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,

•    potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie,

•    masy sprzętu.

Zobowiązany jest też informować o systemie zbierania zużytego sprzętu, oraz oznakowywać wprowadzany sprzęt  symbolem wskazującym na selektywne zbieranie.

Koszty gospodarowania odpadami obejmujące zbieranie, przetwarzanie, recykling, albo inny niż recykling proces odzysku i unieszkodliwianie zużytego sprzętu są zawarte w cenie nabycia nowego sprzętu.

Koszty gospodarowania odpadami (w/w) mogą zostać uwidocznione jako oddzielny element ceny wprowadzającego sprzęt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzający jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu zarówno przeznaczonego dla gospodarstw domowych jak i innego niż dla gospodarstw domowych.

W/w obowiązki związane ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wprowadzający powinien (może) przekazać organizacji odzysku.

Sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu gospodarstwa domowego zobowiązany jest do:

•    informowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami (jeśli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt), 

•    umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbiórki,

•    sprzedaży sprzętu z dołączoną informacją o niebezpiecznych elementach, masie sprzętu,

•    nieodpłatnego przyjęcia sprzętu w ilościach nie większych niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju,

•    nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu zakładowi przetwarzania.

Obowiązki użytkownika sprzętu

Użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierającemu ten sprzęt.

Przekazywany sprzęt musi być zbierany selektywnie, nie mieszany z innymi odpadami.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Zbierający jest zobowiązany do:

•    selektywnej zbiórki sprzętu,

•    nieodpłatnego przyjmowania w/w odpadów – może być pobrana opłata za transport,

•    przekazania sprzętu  podmiotowi transportującemu lub bezpośrednio zakładowi przetwarzania.

Czytaj także: Są sprawdzone metody gospodarowania odpadami>>

Obowiązki transportującego sprzęt

Podmiot posiadający decyzję na transport odpadów musi mieć wyszczególnione w tej decyzji kody opisujące sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Transport tych odpadów odbywa się samochodami przeznaczonymi do transportu odpadów niebezpiecznych. Samochody wyposażone są w środki pozwalające likwidować awarie ekologiczne. Kierowcy są przeszkoleni do przewozu takich odpadów ( Dz. U. Nr 199 poz.1671  2002r z póź. zm. ).

Najczęściej podmioty posiadają decyzję zarówno na zbieranie jak i transport.     

Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania

Przetwarzanie zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się  w zakładach przetwarzania.

Prowadzący zakład przetwarzania powinien zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu oraz powstających z niego odpadów (Art.43 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Dla wypełnienia w/w zasad , zakład przetwarzania musi być odpowiednio zabezpieczony i wyposażony ( Art. 45 i 46 Ustawy o sprzęcie).

Kolejne kroki postępowania z przyjętymi przez zakład przetwarzania odpadami, powinny prowadzić do powstania jak najmniejszej ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania.

Wobec powyższego :

•    zużyty sprzęt powinien być sprawdzony czy po drobnych naprawach nie może być jeszcze używany,

•    należy sprawdzić czy niektóre części wymontowane z urządzeń nie mogą być jeszcze częściami zamiennymi,

•    przetwarzanie w głównej mierze powinno polegać na wyodrębnieniu frakcji materiałowych, które odpowiednio przygotowane są surowcami do procesów recyklingu materiałowego lub energetycznego, 

Ze sprzętu zakwalifikowanego do przetwarzania niezwłocznie muszą być usunięte składniki niebezpieczne, materiały i części takie m.in. jak:

•    PCB,

•    części składowe  zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze,

•    baterie,

•    płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych,

•    wkłady drukujące , płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,

•    części zawierające azbest,

•    lampy elektropromieniowe,

•    gazowe lampy wyładowcze,

•    wyświetlacze ciekłokrystaliczne,

•    okablowanie zewnętrzne,

•    części zawierające substancje promieniotwórcze.

Powstające w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu odpady muszą być przekazywane prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu muszą spełniać wymogi ochrony środowiska i zdrowia ludzi tak samo jak zakłady przetwarzania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Ustawy o odpadach, muszą mieć określony proces odzysku i zatwierdzone przez organy administracji publicznej technologie i urządzenia.

Powstające w zakładach przetwarzania surowce m.in. szkło, metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne,  powinny być poddane recyklingowi, czyli  odzyskowi, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu.

Proces recyklingu zmniejsza ilość odpadów powstających w wyniku rozbiórki sprzętu jak również pozwala oszczędzać surowce naturalne.

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Organizacje odzysku są spółkami akcyjnymi utworzonymi przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze.

Organizacje przejmują niektóre ustawowo ustalone obowiązki wprowadzających sprzęt, podpisują umowy na wykonanie zadań z podmiotami zajmującymi się zbieraniem, transportem i przetwarzaniem, dysponują środkami finansującymi system.

Procedury administracyjne systemu

Podmioty gospodarcze prowadzące działania związane z gospodarką odpadami ( rozumie się przez to: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie) powinny uzyskać:

•    odpowiedni zapis tej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym,

•    odpowiednie pozwolenia od administracji publicznej,

•    wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

•    pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z zapisem działalności w KRS,

Decyzje administracyjne (na podstawie Ustawy o odpadach)

•    prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, wymaga uzyskania zezwolenia – zezwolenie wydaje właściwy starosta ( na zbieranie - starosta właściwy dla miejsca zbierania, na transport na terenie całej RP - starosta właściwy ze względu na siedzibę firmy),

•    posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności -  zezwolenie wydaje właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności marszałek,

•    w/w pozwolenia wydawane są na wniosek złożony w formie pisemnej – zawierający odpowiednie dane zgodnie z zapisem Ustawy o odpadach,

•    pozwolenia wydawane są na określony czas - maksymalnie na 10 lat.

Czytaj także: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem ( cz.1)>>

Rejestracja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W myśl przepisów ustawy, wszystkie podmioty prowadzące działalność związaną z zagospodarowaniem zużytego sprzętu, bądź wprowadzające sprzęt na rynek, mają obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ.

Inspektor dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Rejestr prowadzony jest w celu analizy przez GIOŚ funkcjonowania systemu gospodarki ZSEE oraz właściwego nad nim nadzoru. Podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do prowadzenia ewidencji obrotu nowym i zużytym sprzętem  oraz do przekazywania GIOŚ sporządzonych na ich podstawie sprawozdań dotyczących swojej działalności. Na tej podstawie GIOŚ przygotowuje roczne raporty o funkcjonowaniu systemu gospodarowania zużytym sprzętem.

Obowiązek szczegółowego raportowania dotyczy zatem: wprowadzających, zbierających, zakładów przetwarzania oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem i innymi formami odzysku. Sprawozdania składane są co 6 miesięcy.

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Program „Aktywny samorząd” [wnioski do 31 sierpnia i 10 października 2022 r.]
  Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”. Jest to dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Cytowana w komunikacie resortu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od początku trwania programu dofinansowanie otrzymało ponad 230 tys. osób.
  Podstawa programowa z matematyki dla klas I–III [EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA]
  Podstawę programową dla klas I-III szkół podstawowych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie m.in. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  Centralny rejestr wyborców dopiero w 2025 r.?
  O stworzenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) od lat apeluje Państwowa Komisja Wyborcza. Choć jego budowa miała się zakończyć w grudniu 2022 r., obecnie deklarowany przez rząd termin to rok 2025.
  Czy jeden licznik na prąd wyklucza wypłatę dodatku węglowego dla dwóch rodzin?
  W domu z jednym piecem na węgiel mieszkają dwie rodziny. W domu jest tylko jeden licznik na prąd i wodę. Czy jeden licznik jest przeszkodą do otrzymania przed każdą z rodzin dodatku węglowego?
  Dyrektor szkoły karze ucznia pracami porządkowymi [ustawa o resocjalizacji z 9 czerwca 2022 r.]
  Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia. Zamiast tego, w przypadku drobnych wykroczeń, będzie mógł za zgodą rodziców sam zdecydować o rodzaju konsekwencji, jakie poniesie winowajca.
  MEiN: Nie będzie zmian w przepisach o dodatkach za trudne i uciążliwe warunki pracy dla pedagogów specjalnych
  Grupa posłów skierowała do resortu edukacji interpelację poselską w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli pracujących w trudnych i uciążliwych warunkach. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że zmienione w maju 2022 roku Prawo oświatowe obliguje dyrektorów przedszkoli oraz szkół niebędących placówkami specjalnymi do obligatoryjnego zatrudnienia z dniem 1 września 2022 roku pedagogów specjalnych.
  Od 2023 r. zakaz wzywania petentów do urzędów? Sprawa ma być załatwiona emailem albo przez telefon
  Resort rozwoju i technologii przygotował projekt zmian w przepisach, dzięki którym obywatele nie będą musieli tak często jak obecnie stawiać się osobiście w urzędach - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że zmiany mają wejść od 2023 roku.
  Podwyżka cen węgla w sklepie internetowym PGG
  Polska Grupa Górnicza ujednoliciła od 16 sierpnia ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla opałowego we wszystkich kopalniach. Po zmianie średnia cena węgla opałowego wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę wobec ok. 1 tys. zł/t dotychczas - podała spółka w komunikacie prasowym.
  Czy dodatek węglowy mogą otrzymać Ukraińcy?
  Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem?
  Akademia budżetowa 2022
  Akademia budżetowa to cykl 4 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.
  Kopalnia Budryk: dodatkowy węgiel „Orzech” dla odbiorców indywidualnych
  Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w UE, zwiększy produkcję węgla do celów energetycznych sortymentu orzech i rozpoczęła już jego sprzedaż w kopalni Budryk odbiorcom indywidualnym.
  Czy wójt może wydawać wytyczne dyrektorowi szkoły
  Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych nie jest uprawnieniem na tyle szerokim, aby dawało wójtowi prawo ingerowania w kompetencje dyrektorów szkół i przedszkoli.
  W jednym domu mieszkają dwie rodziny. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Pytanie: Mieszkam z mężem i dzieckiem na parterze domu. Piętro jest zamieszkałe przez teścia i teściową. Obie rodziny żyją osobno w zakresie rachunków, zakupów. W domu jest piec na węgiel zgłoszony do CEEB. Dom należy do teściów. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Co się zmienia od 1 września 2022 r.?
  Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza: 1) dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz 2) zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
  20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi.
  Wniosek o dodatek węglowy trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
  Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.
  Nauka umiejętności strzeleckich w szkołach dopiero od 2024 r. [klasa VIII i klasa I w LO i technikum]
  Zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025, a w przypadku dostępności na terenie danego powiatu odpowiedniego sprzętu - nawet od kolejnego roku szkolnego.
  Pracownik socjalny może otrzymać nagrodę ministra za nowatorskie rozwiązania stosowane przy integrowaniu osób starszych
  Pracownik socjalny stosujący nowatorskie rozwiązania przy integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku, umożliwiające ich uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym, może otrzymać nagrodę ministra.
  4432,15 zł brutto dla początkującego nauczyciela. Podwyżka o 738,69 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy zyska 332,41 zł brutto
  Od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie wynosiło 4 432,15 zł. To jest wzrost wynagrodzenia o 20 proc., czyli o 738,69 zł - powiedział w czwartek w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli [projekt rozporządzenia]
  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację przepisów dotyczącą zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli. Zmiany uwzględniają m.in. wykreślenie z egzaminu ósmoklasisty czwartego przedmiotu obowiązkowego wybieranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  Wzór wniosku o dodatek węglowy [rozporządzenie]
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia z wzorem wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
  Jakie są przedmioty w VII klasie w roku szkolnym 2022/2023?
  Jakie przedmioty dochodzą w klasie VII? W porównaniu do klasy VI uczniowie uczą się w klasie VII dodatkowo: drugiego języka obcego, chemii, fizyki, geografii, biologii, doradztwa zawodowego. Nie mają już zajęć z techniki.
  Jakie są przedmioty w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023?
  W klasie VI język polski, to 5 godzin tygodniowo. Matematyka - 4 godziny zajęć. Język angielski - 3 godziny.
  Wiceszef MEiN: Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli
  Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli, to blisko 4 tys. więcej niż w poprzednim roku.
  Rzecznik Finansowy: wzór wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych [Word]
  Rzecznik Finansowy opracował wniosek o o skorzystanie z wakacji kredytowych.