Kategorie

Jak samorządy mogą przygotowywać się do nowej perspektywy finansowej

Pokrzycka-Walczak Magdalena
W nowej perspektywie finansowej 2014–2020 nie będzie tak dużych środków finansowych na inwestycje w samorządach jak obecnie. Dlatego warto już dziś poznać wymagania unijne i krajowe związane z przyszłą perspektywą, by lepiej przygotować się do ubiegania się o dotacje.

Fundusze, zgodnie z podejmowanymi właśnie uzgodnieniami na szczeblu unijnym i krajowym, będą przeznaczone na zagadnienia strategiczne i kluczowe, uwzględniające finansowanie tzw. biegunów wzrostu, czyli miejsc, w których koncentrowane będą największe inwestycje. – Przed nami zadanie określenia potencjałów rozwoju w skali całego kraju – jako jednego z państw na mapie Unii Europejskiej – lecz także poszczególnych regionów w Polsce – mówi Ryszard Boguszewski, dyrektor Biura Doradztwa Europejskiego EuroCompass (dalej: BDE EuroCompass) w Lublinie.

Po określeniu miejsc strategicznych, do których trafi gros środków europejskich, wyznaczone zostaną tzw. obszary problemowe, niedysponujące np. dobrą dostępnością komunikacyjną.

Reklama

Zdaniem dyrektora Boguszewskiego największe szanse na pozyskanie dofinansowania w ramach kolejnej perspektywy finansowej będą mieć gminy, powiaty i regiony, stawiające na ponadlokalny czy też ponadregionalny wymiar planowanych przedsięwzięć.

Dobrym przykładem inicjatywy ponadregionalnej może być inwestowanie w turystykę na obszarze Roztocza, rozciągającego się na terenie Lubelszczyzny oraz w części woj. podkarpackiego i obwodu lwowskiego. – Warto spojrzeć na Roztocze – jako obszar przestrzenny – w wymiarze ponadregionalnym i zaproponować konkretne działania, które będą koncentrować się na ściśle określonym terytorium – tłumaczy dyrektor BDE EuroCompass.

W obecnej perspektywie finansowej, w ramach konkretnych priorytetów, w regionalnych programach operacyjnych możliwe jest m.in. budowanie zajazdów i szlaków turystycznych, niezależnie od atrakcyjności danej okolicy. Za kilka lat nowe inwestycje turystyczne będą możliwe jedynie na obszarach uwzględnionych w strategiach rozwoju regionów.

Zadaniem na dziś dla rządu i samorządów regionalnych jest stworzenie wizji rozwoju kraju i regionów na podstawie biegunów wzrostu, czyli stolic regionów. – Za trzy lata będzie nas obowiązywać w większym zakresie zasada spójności terytorialnej w rozdzielaniu funduszy europejskich, nie zaś – jak w obecnej perspektywie – głównie cele spójności społeczno-gospodarczej.

Czytaj także: Powstanie infrastruktura informacji przestrzennej>>

Konieczność tworzenia informacji przestrzennej

Reklama

Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju planowane inwestycje powinny koncentrować się w obrębie miast, czyli biegunów wzrostu. – Jest to uzasadnione ekonomicznie, a jednocześnie pozwala efektywnie zagospodarować przestrzeń – tłumaczy Ryszard Boguszewski.

W Polsce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią ok. 10% powierzchni. – Brak planów miejscowych oznacza, że inwestycje mogą być sytuowane w miejscach, gdzie niekoniecznie uda się optymalnie wykorzystać potencjał lokalny, bo, po prostu, może być on niewystarczający.

Zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej INSPIRE zarówno na poziomie kraju, jak i regionu, trzeba tworzyć infrastrukturę informacji przestrzennej. – Istniejące dziś zbiory danych w wersji analogowej muszą być przetworzone na postać cyfrową i udostępnione publicznie – jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów – zapewnia Ryszard Boguszewski. Zgodnie z ustawą z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej każdy samorząd będzie musiał brać aktywny udział w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej, czyli geoportalu, na terenie gminy, powiatu i regionu.

Podstawą geoportalu jest warstwa referencyjna, do której dobudowywane są kolejne zagadnienia tematyczne, np. turystyka, ochrona środowiska, demografia. – Takie interaktywne mapy są doskonałe do analiz – np. demograficznych, na podstawie których można oszacować niezbędną liczbę miejsc w przedszkolach w konkretnej dzielnicy miasta – przekonuje dyrektor BDE EuroCompass. Przykładowo – miasto Lublin zarządza siecią przedszkoli – to warstwa podstawowa geoportalu, na którą można „nałożyć” mapę demograficzną osób, które mają już małe dzieci lub planują je mieć. Na tej podstawie można stworzyć prognozy, które pozwolą zarządzać efektywnym wykorzystaniem miejsc w przedszkolach, w konkretnych dzielnicach.

Czytaj także: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2030 przyjęta>>

Aktualna i atrakcyjna strategia rozwoju

Do 2013 roku wiele samorządów będzie realizowało jeszcze inwestycje dofinansowane z dotacji bieżącej perspektywy finansowej. Warto jednak już dziś opisać własny potencjał rozwojowy i możliwości związane z wprowadzeniem instrumentów polityki przestrzennej, pod względem dostosowania się do nowych wymogów Unii Europejskiej, dotyczących aktualizacji rozwoju regionów i strategii zagospodarowania przestrzennego.

Aby samorządy mogły planować pozyskanie dofinansowania w nowej perspektywie finansowej, muszą już dziś uaktualniać strategię rozwoju gminy, powiatu i regionu – pod względem przyszłych inwestycji, które mogą wpływać na atrakcyjność danego miejsca.Liczy się strategia, ale także specjalizacja, np. z zakresu turystyki lub odnawialnych źródeł energii – tłumaczy dyrektor Ryszard Boguszewski. – Nie wystarczy jednak sama strategia, którą stworzymy, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trzeba wpisać się w szersze zakresy funkcjonalności przestrzennej – jeżeli okolice są atrakcyjne turystycznie, to warto strategię podporządkować temu obszarowi priorytetowemu, pamiętając, by ten cel znalazł się także w regionalnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Większość funduszy w nowej perspektywie dostaną tzw. obszary metropolitarne, czyli bieguny rozwoju. Niewielkie gminy, np. przygraniczne, mogą liczyć na dotacje z programów transgranicznych, np. Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina. Dyrektor Boguszewski upatruje szans na rozwój gmin przygranicznych w otwieraniu nowych przejść granicznych, np. dla ruchu turystycznego. – Jeżeli otwiera się granicę, poszerzają się możliwości rozwoju po obu jej stronach.

Dobrym przykładem jest tu Terespol, gdzie koncentruje się ruch tranzytowy, który sprzyja rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Miejscem, gdzie warto stworzyć warunki dla rozwoju, dzięki otwarciu turystycznego przejścia granicznego mogłaby być Włodawa. Przejście we Włodawie umożliwiłoby turystom wypoczywającym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim poznanie dwa razy większego i nie mniej atrakcyjnego Pojezierza Szackiego. Takie działania mogą przynieść efekty w postaci rozwoju lokalnego dla mieszkańców i samorządów po obu stronach granicy i z pewnością wpiszą się w priorytety programów transgranicznych. A te programy, zgodnie z ideą Partnerstwa Wschodniego, z pewnością znajdą swoje miejsce w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU 2011–2020

Nowe programy operacyjne, uwzględniając wymiar terytorialny, będą tworzone na podstawie dokumentu pod nazwą Średniookresowa Strategia Rozwoju 2011–2020. Wkrótce rząd polski przyjmie Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, która wskaże kierunki działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Władze regionalne, jak również samorządy powiatowe czy gminne, będą zobowiązane do tworzenia obszarów funkcjonalno-przestrzennych i opracowania wizji ich długofalowego rozwoju.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.