Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zbliża się termin rozpoczęcia procedury utworzenia funduszu sołeckiego

Anna Ryl
Utworzenie funduszu sołeckiego daje szansę mieszkańcom sołectw na decydowanie o inwestycjach na własnym terenie, a także sprzyja rozwojowi miejscowości i poprawie jakości życia. Gminy, które chciałyby skorzystać z tego narzędzia rozwoju w 2012 roku, już powinny przygotowywać procedurę powołania takiego funduszu.

Problematykę funkcjonowania funduszu sołeckiego reguluje obowiązująca od 1 kwietnia 2009 r. ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Zgodnie z nią środki finansowe przekazywane sołectwom stanowią część finansów publicznych i muszą podlegać wszystkim rygorom prawnym.

Obowiązki rady gminy i wójta

Środki funduszu sołeckiego stanowią część budżetu gminy, zatem wójt i rada gminy posiadają kontrolę nad wykorzystaniem i przeznaczeniem tych środków przez sołectwa.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dalej: wójt) przygotowuje projekt uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i przedstawia go radzie gminy.

Z kolei rada gminy, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, dokonuje wyodrębnienia w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego. Robi to w formie uchwały, w której wyraża zgodę (albo jej nie wyraża) na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Wyodrębniając w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki rada gminy, daje sołectwom przyzwolenie na przygotowanie wniosków.

Do obowiązków wójta należy przekazanie sołtysom w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy (czyli w przypadku środków na 2012 rok do 31 lipca 2011 r.) informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo.

Wniosek o udzielenie środków z funduszu sołeckiego

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. Wniosek sporządza oraz decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu zebranie wiejskie, które z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa podejmuje uchwałę, w której wskazuje zadania przewidziane do realizacji.

Wniosek powinien określać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków przeznaczonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone konsultacją pomiędzy kompetentną reprezentacją mieszkańców wsi a organami gminy (np. wójtem) na temat zadań przedstawionych do realizacji. W związku z tym, że wójt odpowiada za realizację budżetu gminy (a więc także funduszu sołeckiego będącego częścią budżetu gminy), to od niego będzie zależeć, w jakim terminie uruchomione zostaną środki finansowe, czy i kiedy będą przeprowadzone procedury dotyczące zamówień publicznych.

Wniosek o udzielenie środków z funduszu sołeckiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (czyli w przypadku środków na 2012 r. do 30 września 2011 r.) sołtys przekazuje wójtowi (celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy). Z kolei wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku odrzuca go, jeśli nie spełnia on warunków ustawowych. O odrzuceniu wniosku informowany jest sołtys, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji może podtrzymać wniosek, kierując go za pośrednictwem wójta do rady gminy. Jeśli sołtys podtrzymał wniosek, wówczas rada gminy rozpatruje go w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt jest związany rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.

Wyodrębnienie środków na fundusz sołecki i nieodrzucenie wniosku sołectwa przez wójta powoduje wpisanie wniosku do projektu budżetu i następnie rada gminy decyduje o jego uchwaleniu bądź nieuchwaleniu. Rada, przyjmując budżet gminy, może odrzucić wniosek sołectwa tylko w sytuacji, gdy w trakcie procedury zmienił się stan formalnoprawny wniosku, co oznacza, że zadanie, które chce wykonać sołectwo, nie spełnia warunków ustawowych.

Czytaj także: Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys>>

Wysokość środków funduszu sołeckiego

Obliczając wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo, należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców sołectwa oraz kwotę bazową. Wzór wyliczenia wygląda następująco:

F = {2 + (Lm/100)} – Kb

gdzie:

F  – wysokość środków przypadających na dane sołectwo,

Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy (czyli w przypadku środków na 2012 r. – na 30 czerwca 2011 r.),

Kb – kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Środki z funduszu sołeckiego niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Ograniczenia w realizacji zadań z funduszu sołeckiego

Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które łącznie muszą spełniać następujące warunki:

● należą do zadań własnych gminy,

● służą poprawie warunków życia mieszkańców,

● są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z funduszu sołeckiego nie mogą być finansowane tzw. zadania twarde na majątku niestanowiącym własności gminy. Oznacza to, że np. nie można wyremontować chodnika niestanowiącego własności gminy, ale można zorganizować festyn na gruncie niebędącym własnością gminy. Ponadto nie wolno finansować z funduszu sołeckiego działalności kościołów wyznaniowych, statutowej jednostek oświatowych oraz gospodarczej osób fizycznych i osób prawnych. Nie można również finansować zakupu papierosów, alkoholu i innych używek.

Wybór wykonawców lub dostawców produktów i usług finansowanych z funduszu sołeckiego musi opierać się na ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj także: Powstał fundusz sołecki>>

Odpowiedzialność za środki

Ze względu na dużą liczbę zgłaszanych przez sołectwa zadań do realizacji rada gminy może udzielić upoważnienia sołtysom (jako organom wykonawczym jednostki pomocniczej, tj. sołectwa) do wykonywania określonych zadań możliwych do zrealizowania przez sołtysa, radę sołecką czy mieszkańców sołectwa. Takie upoważnienie jednak nie zwalnia wójta z nadzorowania i kontrolowania dokonywanych wydatków ze środków publicznych przez sołectwa. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości odpowiedzialność spoczywa bowiem na wójcie, który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Współpraca wójta i sołectwa

Współpraca między sołectwem a wójtem w realizacji zadań z funduszu sołeckiego powinna istnieć na każdym etapie, tj. poczynając od opracowywania wniosku, poprzez jego realizację i wykonanie. Zadania przedstawione do realizacji powinny być uzgodnione przez obie strony pod kątem gospodarności i legalności. Ponadto powinien być uzgodniony kosztorys zadania i celowość zadania w związku z gminnymi dokumentami planistycznymi i strategią rozwoju.

Współpraca może przynieść wymierne korzyści, np. jeśli dokonano wcześniejszych uzgodnień pomiędzy sołectwem a wójtem, istnieje możliwość zrealizowania zadania określonego we wniosku przy udziale innych środków niż tylko środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Wówczas zrealizowane zadanie ma większy zasięg, niż gdyby było wykonane tylko ze środków funduszu sołeckiego danej wsi (np. uzyskanie dofinansowania do kompleksowego wyposażenia świetlicy wiejskiej).

Podstawa prawna

•  Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]