| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Do końca maja zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić radzie lub sejmikowi województwa sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Rozpatruje je komisja rewizyjna, która m.in. na podstawie tego sprawozdania musi przygotować do 15 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

Komisja rewizyjna dokonuje analizy wykonania budżetu pod kątem legalności, celowości i gospodarności. Ocenia także rolę organu wykonawczego w procesie wykonywania budżetu.

Informacja o stanie mienia

Nowym elementem, przypisanym do trybu zatwierdzania wykonania budżetu JST przez ustawę o finansach publicznych, jest informacja o stanie mienia (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych). Informacja taka powinna zawierać dane:

1) o przysługujących JST prawach własności;

2) dotyczące:

● innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

● posiadania;

3) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie danych dotyczących przysługujących JST praw własności oraz danych innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu – dane te powinny wykazywać zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;

4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W poprzednich latach budżetowych informacje o stanie mienia komunalnego przedstawiano wraz z projektem uchwały budżetowej. Po raz pierwszy w 2011 roku JST zobowiązana jest do przedstawiania rzetelnej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych. Zatem, począwszy od bieżącego roku budżetowego, informacja o stanie mienia JST przedstawiana jest po zakończeniu roku budżetowego, czyli do 31 marca. Taki sposób pozwala na dokonanie szczegółowej i pełnej analizy mienia JST.

Informacja o stanie mienia JST rozpatrywana jest przez komisję rewizyjną.

Ustawa o finansach publicznych nie nakłada na JST obowiązku przekazania informacji o stanie mienia do RIO. Jednak, zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (dalej: ustawa o RIO), do zadań izby należy wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Wynika z tego istotna rozbieżność pomiędzy zapisami ustawy o finansach publicznych a ustawą o RIO.

Czytaj także: Co powinno zawierać sprawozdanie z wykonania budżetu>>

Opinia biegłego rewidenta

Roczne sprawozdanie finansowe JST, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys., podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »