reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Komisje obwodowe w wyborach do sejmu i senatu 2011

Komisje obwodowe w wyborach do sejmu i senatu 2011


Najbliższe wybory do sejmu i senatu odbędą się już na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Ważną rolę w tych wyborach odegrają komisje obwodowe działające w obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

Najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów wójt podaje (w formie obwieszczenia) do wiadomości wyborców informację o:

    1)    numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania;

    2)    wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów;

    3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W gminach, w których wybiera się burmistrza lub prezydenta miasta, czynności zastrzeżone w kodeksie wyborczym dla wójta wykonują te właśnie osoby.

Czytaj także: Kalendarz wyborczy 2011>>

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu i do Senatu obwodową komisję wyborczą spośród wyborców wójt powołuje najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

    1)    od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Natomiast w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w skład obwodowych komisji wyborczych powołuje się:

    1)    od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest dany obwód.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Kandydatami mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Jeżeli kandydat nie spełnia tego wymagania, wójt ma obowiązek odmówić jego powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

Zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do sejmu i do senatu dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie ma dotyczyć.

Jeżeli pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby zgłosili w sumie mniej kandydatów od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Oczywiście i w tym przypadku, członek komisji nie może być powołany do jej składu bez uprzedniego wyrażenia na to zgody. Natomiast w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

Czytaj także: Wybory parlamentarne - diety dla członków komisji wyborczych>>

Pierwsze posiedzenie i sposób działania obwodowej komisji wyborczej

Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje i organizuje wójt.

Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu:

1)    wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że chociażby jeden członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego,

2)    omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,

3)    ustala zadania do dnia wyborów,

4)    zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności może to nastąpić poprzez umieszczenie pisemnej informacji w tym przedmiocie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji. Jeżeli członek komisji nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie, może zostać odwołany przez wójta.

Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)    porządek obrad,

2)    imiona i nazwiska uczestników,

3)    podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia (a więc przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, jeżeli to on pod nieobecność przewodniczącego komisji przewodniczy posiedzeniu).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama