REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Komisje obwodowe w wyborach do sejmu i senatu 2011

Sebastian Kowalski

REKLAMA

Najbliższe wybory do sejmu i senatu odbędą się już na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Ważną rolę w tych wyborach odegrają komisje obwodowe działające w obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

Najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów wójt podaje (w formie obwieszczenia) do wiadomości wyborców informację o:

REKLAMA

    1)    numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania;

    2)    wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów;

    3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

W gminach, w których wybiera się burmistrza lub prezydenta miasta, czynności zastrzeżone w kodeksie wyborczym dla wójta wykonują te właśnie osoby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czytaj także: Kalendarz wyborczy 2011>>

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu i do Senatu obwodową komisję wyborczą spośród wyborców wójt powołuje najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

    1)    od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

Autopromocja

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Natomiast w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w skład obwodowych komisji wyborczych powołuje się:

    1)    od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest dany obwód.

REKLAMA

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Kandydatami mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Jeżeli kandydat nie spełnia tego wymagania, wójt ma obowiązek odmówić jego powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

Zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do sejmu i do senatu dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie ma dotyczyć.

Jeżeli pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby zgłosili w sumie mniej kandydatów od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Oczywiście i w tym przypadku, członek komisji nie może być powołany do jej składu bez uprzedniego wyrażenia na to zgody. Natomiast w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

Czytaj także: Wybory parlamentarne - diety dla członków komisji wyborczych>>

Pierwsze posiedzenie i sposób działania obwodowej komisji wyborczej

Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje i organizuje wójt.

Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu:

1)    wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że chociażby jeden członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego,

2)    omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,

3)    ustala zadania do dnia wyborów,

4)    zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności może to nastąpić poprzez umieszczenie pisemnej informacji w tym przedmiocie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji. Jeżeli członek komisji nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie, może zostać odwołany przez wójta.

Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)    porządek obrad,

2)    imiona i nazwiska uczestników,

3)    podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia (a więc przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, jeżeli to on pod nieobecność przewodniczącego komisji przewodniczy posiedzeniu).


REKLAMA

Obwodowa komisja wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu. Uchwały podpisuje tylko przewodniczący danego posiedzenia.

Szczegółowe zasady działania obwodowej komisji wyborczej reguluje załącznik numer 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 44, poz.478).

Czytaj także: Wójt sporządzi akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach parlamentarnych>>

Zadania i warunki pracy obwodowych komisji wyborczych

Zadania obwodowej komisji wyborczej zostały ogólnie wyznaczone w przepisie art.185 Kodeksu wyborczego (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.; dalej: k.wyb.).

Zgodnie z tym przepisem do zadań komisji należy:

1)    przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)    czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

3)    ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

4)    przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Poszczególne czynności do wykonania których powołuje się obwodowe komisje wyborcze zostały określone w przepisach regulujących wykonywanie zadań powierzonych tym komisjom. W szczególności chodzi tu o następujące przepisy Kodeksu wyborczego:

1)    dotyczące przebiegu głosowania (art.38-53 k.wyb.),

2)    dotyczące ustalania wyników głosowania w obwodzie (art.69-75 k.wyb.),

3)    dotyczące przesłania wyników do okręgowej komisji wyborczej (art.76 §1 p.1 k.wyb., art.78 k.wyb.),

4)    dotyczące publikacji wyników głosowania (art.77 k.wyb.),

5)    zakazujące agitacji wyborczej w lokalu obwodowej komisji wyborczej (art.107 §2 k.wyb.).

Siedzibę obwodowej komisji wyborczej podaje wójt w obwieszczeniu publikowanym najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Wójt zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Czytaj także: Wybory parlamentarne 2011 - Senatorowie wybierani w 100 jednomandatowych okręgach>>

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1)    zrzeczenia się członkostwa,

2)    podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania - z dniem podpisania tej zgody,

3)    śmierci członka komisji,

4)    utraty prawa wybierania,

5)    niespełniania warunku ujęcia w stałym rejestrze wyborców danej gminy,

6)    odwołania przez wójta.

Wygaśnięcie członkostwa następuje z mocy prawa z chwilą ziszczenia się jednego z wymienionych tu warunków bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek decyzji przez wójta, czy podejmowania uchwały komisji. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi decyzja wójta o odwołaniu członka obwodowej komisji wyborczej.

Z chwilą wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje konieczność uzupełnienia jej składu. Uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu (art.184 §1 k.wyb.).

Sebastian Kowalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kontrowersyjna ustawa "wiatrakowa". O co chodzi? Marszałek Hołownia: intencje były dobre

  Wielkie kontrowersje oraz emocje budzi tzw. ustawa wiatrakowa. Wyjaśniamy o co dokładnie chodzi. Posłowie PiS stawiają szereg zarzutów proponowanym przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej przepisom. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych oraz o stworzenie możliwości wywłaszczeń czy szybszego odrolnienia gruntów pod budowę tych elektrowni. Intencje były dobre, popełniono błędy w komunikacji, w wytłumaczeniu, o co dokładnie chodzi - powiedział 4 grudnia 2023 r. w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Ludzie nie mogą mieć wątpliwości, że nie będzie wiatraków w parkach narodowych, że nikt nie chce stawiać im wiatraków 300 metrów od domu" - dodał.

  Maluch plus. Nabór wniosków dla gmin trwa do 31 grudnia 2023 r. Do podziału jest 5,5 mld zł

  Do końca 2023 r. gminy mogą składać wnioski w ramach drugiego naboru do programu „Maluch plus”. W 2023 r. ministerstwo rodziny i polityki społecznej zwiększyło budżet programu do 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

  Niepełnosprawny z Łańcuta nie da rady dotrzeć do Rzeszowa na komisję po punkty. Jakie ma opcje? [świadczenie wspierające]

  To częste pytanie czytelników "Mam kłopoty z poruszaniem się. Jestem przykuty do łóżka. Nie opuszczam mieszkania. W jaki sposób spotkam się z wojewódzkim zespołem ds orzekania o niepełnosprawności.?"

  Szczepienia na koronawirusa (podwariant XBB.1.5. "Kraken") w Polsce - zapisy od 6 grudnia 2023 r.

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 6 grudnia osoby powyżej 12 roku życia będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5 ("Kraken"). W nocy z 5 na 6 grudnia 2023 r. skierowanie na szczepienie zostanie wystawiane automatycznie przez system - informuje MZ.

  REKLAMA

  Biały Dom do Kongresu USA: skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy

  Skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy i prawie skończył się czas - napisała 4 grudnia 2023 r. w liście do spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona szefowa Biura Budżetu i Zarządzania (OMB) w Białym Domu Shalanda Young. Ostrzegła, że jeśli do końca grudnia Kongres nie przegłosuje nowego pakietu środków dla Ukrainy, administracja nie będzie mogła dostarczać Ukrainie pomocy.

  Od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób

  4 grudnia, w Barbórkę czyli Dzień Górnika prezydent Andrzej Duda spotkał się ratownikami górniczymi. Przypomniał, że od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób. 

  Kolejna ofiara zatrucia tlenkiem węgla. Czujnik czadu może uratować życie

  Następna ofiara zatrucia czadem. 22- letni mężczyzna stracił przytomność w wannie, winny jest najprawdopodobniej gazowy podgrzewacz wody. Strażacy od lat zachęcają do instalacji czujników czadu. 

  Leczenie zębów? Polacy wciąż głównie wybierają gabinety prywatne

  Na NFZ czy prywatnie? Gdzie Polacy leczą zęby? Coraz popularniejsze staje się łączenie usług bezpłatnych z odpłatnymi. 

  REKLAMA

  Zapomoga z 1000 zł na 4000 zł. Stypendium dla niepełnosprawnych 1200 zł. Stypendium socjalne 1900 zł. Kto tyle daje?

  To stawki świadczeń dla studentów na Politechnice Opolskiej.

  UWAGA! Ratownik medyczny zrobi USG i poda leki na ciśnienie, przeciwpłytkowe i przeciwkrwotoczne. I pobierze wymaz na obecność grypy

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  REKLAMA