REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Komisje obwodowe w wyborach do sejmu i senatu 2011

Sebastian Kowalski

REKLAMA

Najbliższe wybory do sejmu i senatu odbędą się już na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Ważną rolę w tych wyborach odegrają komisje obwodowe działające w obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

Najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów wójt podaje (w formie obwieszczenia) do wiadomości wyborców informację o:

REKLAMA

    1)    numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania;

    2)    wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów;

    3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W gminach, w których wybiera się burmistrza lub prezydenta miasta, czynności zastrzeżone w kodeksie wyborczym dla wójta wykonują te właśnie osoby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czytaj także: Kalendarz wyborczy 2011>>

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu i do Senatu obwodową komisję wyborczą spośród wyborców wójt powołuje najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

    1)    od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Natomiast w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w skład obwodowych komisji wyborczych powołuje się:

    1)    od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest dany obwód.

REKLAMA

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Kandydatami mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Jeżeli kandydat nie spełnia tego wymagania, wójt ma obowiązek odmówić jego powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

Zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do sejmu i do senatu dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie ma dotyczyć.

Jeżeli pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby zgłosili w sumie mniej kandydatów od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Oczywiście i w tym przypadku, członek komisji nie może być powołany do jej składu bez uprzedniego wyrażenia na to zgody. Natomiast w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

Czytaj także: Wybory parlamentarne - diety dla członków komisji wyborczych>>

Pierwsze posiedzenie i sposób działania obwodowej komisji wyborczej

Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje i organizuje wójt.

Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu:

1)    wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że chociażby jeden członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego,

2)    omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,

3)    ustala zadania do dnia wyborów,

4)    zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności może to nastąpić poprzez umieszczenie pisemnej informacji w tym przedmiocie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji. Jeżeli członek komisji nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie, może zostać odwołany przez wójta.

Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)    porządek obrad,

2)    imiona i nazwiska uczestników,

3)    podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia (a więc przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, jeżeli to on pod nieobecność przewodniczącego komisji przewodniczy posiedzeniu).


REKLAMA

Obwodowa komisja wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu. Uchwały podpisuje tylko przewodniczący danego posiedzenia.

Szczegółowe zasady działania obwodowej komisji wyborczej reguluje załącznik numer 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 44, poz.478).

Czytaj także: Wójt sporządzi akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach parlamentarnych>>

Zadania i warunki pracy obwodowych komisji wyborczych

Zadania obwodowej komisji wyborczej zostały ogólnie wyznaczone w przepisie art.185 Kodeksu wyborczego (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.; dalej: k.wyb.).

Zgodnie z tym przepisem do zadań komisji należy:

1)    przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)    czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

3)    ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

4)    przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Poszczególne czynności do wykonania których powołuje się obwodowe komisje wyborcze zostały określone w przepisach regulujących wykonywanie zadań powierzonych tym komisjom. W szczególności chodzi tu o następujące przepisy Kodeksu wyborczego:

1)    dotyczące przebiegu głosowania (art.38-53 k.wyb.),

2)    dotyczące ustalania wyników głosowania w obwodzie (art.69-75 k.wyb.),

3)    dotyczące przesłania wyników do okręgowej komisji wyborczej (art.76 §1 p.1 k.wyb., art.78 k.wyb.),

4)    dotyczące publikacji wyników głosowania (art.77 k.wyb.),

5)    zakazujące agitacji wyborczej w lokalu obwodowej komisji wyborczej (art.107 §2 k.wyb.).

Siedzibę obwodowej komisji wyborczej podaje wójt w obwieszczeniu publikowanym najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Wójt zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Czytaj także: Wybory parlamentarne 2011 - Senatorowie wybierani w 100 jednomandatowych okręgach>>

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1)    zrzeczenia się członkostwa,

2)    podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania - z dniem podpisania tej zgody,

3)    śmierci członka komisji,

4)    utraty prawa wybierania,

5)    niespełniania warunku ujęcia w stałym rejestrze wyborców danej gminy,

6)    odwołania przez wójta.

Wygaśnięcie członkostwa następuje z mocy prawa z chwilą ziszczenia się jednego z wymienionych tu warunków bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek decyzji przez wójta, czy podejmowania uchwały komisji. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi decyzja wójta o odwołaniu członka obwodowej komisji wyborczej.

Z chwilą wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje konieczność uzupełnienia jej składu. Uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu (art.184 §1 k.wyb.).

Sebastian Kowalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe kursy samoobrony "Bezpieczny Warszawiak" i "Bezpieczna Warszawianka". Miejsce, terminy

26 czerwca będzie można zapisać się na kursy samoobrony "Bezpieczna Warszawianka” i "Bezpieczny Warszawiak”. Zajęcia będą odbywać się w lipcu. Są organizowane przez Straż Miejską.

FORUM LIDERÓW PPP 2024. Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

REKLAMA

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

REKLAMA

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA