Kategorie

Samorządy znów chcą prywatyzować

Wioletta Kępka
Rośnie zainteresowanie samorządów prywatyzacją firm komunalnych. Wynika to m.in. z konieczności poszukiwania nowych sposobów finansowania inwestycji. Sukces największej w historii sprzedaży przedsiębiorstwa będącego własnością miasta przyspieszy ten proces.

Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych, zwłaszcza świadczących podstawowe usługi publiczne, jak np. dostarczanie wody i energii, nigdy nie miała takiego zakresu, jak sprzedaż firm Skarbu Państwa. Samorządy raczej niechętnie pozbywały się takich podmiotów, przede wszystkim z obawy przed protestami społecznymi. Systematyczną prywatyzację prowadziły tylko niektóre jednostki, m.in. wśród największych miast Gdańsk, Gdynia, Sopot i Wrocław, a mniejszych np. Mszczonów.

Pozytywne doświadczenia liderów prywatyzacji komunalnej oraz rosnące zadłużenie samorządów, a w związku z tym konieczność szukania innych źródeł finansowania inwestycji, spowodowały, że wśród samorządowców zmienia się nastawienie do sprzedaży majątku komunalnego. Proces ten najprawdopodobniej przyspieszy po sukcesie Warszawy.

Prywatyzacja warszawskiego SPEC

Reklama

26 lipca 2011 r. władze Warszawy podpisały z inwestorem przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (dalej: SPEC). To zakończenie kilkuletniego procesu wyboru inwestora strategicznego dla tej firmy. Miasto sprzedało 85% akcji SPEC za ponad 1,44 mld zł. Pozostałe 15% trafi nieodpłatnie do pracowników. To największa w historii prywatyzacja przedsiębiorstwa komunalnego.

To bardzo ważne wydarzenie dla Warszawy. SPEC będzie zarządzany przez stabilnego i doskonale znającego polski rynek inwestora branżowego – twierdzi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. – Na tej transakcji skorzystają wszyscy: mieszkańcy, którzy mogą oczekiwać lepszej jakości usług – Warszawa, która szybko pozyska ogromny kapitał na niezbędne i stymulujące rozwój inwestycje, SPEC, który ma szansę na dalszą modernizację i kontynuację inwestycji oraz inwestor, który jeszcze silniej wiąże się z polskim rynkiem. Jednocześnie miasto nadal, we współpracy z nowym partnerem, będzie odpowiadać za bezpieczeństwo ciepłownicze na swoim terenie.

Umowa ma charakter warunkowy i do jej ostatecznej finalizacji potrzebna jest zgoda Rady Warszawy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisji Europejskiej.

W umowie inwestor zobowiązał się, że nie sprzeda akcji SPEC przez co najmniej 10 lat, a siedziba spółki nie zostanie przeniesiona poza Warszawę (tym samym miasto nie straci podatków). Ponadto zainwestuje w rozwój SPEC 1 mld zł (z czego 80% w miejską sieć ciepłowniczą) oraz nie zadłuży spółki.

Inwestor planuje także uzgodnić z pracownikami zakres pakietu socjalnego.

Zgodnie z prawem, porozumienie z pracownikami prywatyzowanej spółki nie jest warunkiem zawarcia transakcji, jednak miastu zależało na podwyższeniu rangi pakietu socjalnego. Uzgodniliśmy z inwestorem, i jest to zapisane w umowie przedwstępnej, że jeśli porozumienie zostanie podpisane, stanie się załącznikiem do ostatecznej umowy. Dodatkowo miasto wydeleguje swojego obserwatora do negocjacji między inwestorem a przedstawicielami załogi – informuje Jarosław Kochaniak, wiceprezydent Warszawy.

Proces prywatyzacji SPEC trwał od 2009 roku i przebiegał następująco:

● 9 lipca 2009 r. – rozpoczęcie procedury prywatyzacyjnej,

● 11 lutego 2011 r. – opublikowanie ogłoszenia o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji,

● 28 marca 2011 r. – złożenie pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji przez zainteresowane podmioty,

● 20 kwietnia 2011 r. – wybór inwestorów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu prywatyzacji – szczegółowej analizy spółki,

● 2 czerwca 2011 r. – złożenie ofert wiążących przez inwestorów,

● 22 lipca 2011 r. – złożenie ostatecznej oferty wiążącej przez inwestora,

● 25 lipca 2011 r. – akceptacja ostatecznej oferty wiążącej przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz,

● 26 lipca 2011 r. – podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy z inwestorem.

Jak uzyskać społeczne poparcie

Reklama

Prywatyzacja SPEC nie przebiegała bezkonfliktowo. Opozycja w Radzie Miasta Warszawy, która od początku protestowała przeciwko sprzedaży spółki, złożyła pod koniec lipca 2011 r. wniosek o przeprowadzenie referendum w tej sprawie (oraz podwyżek cen innych usług publicznych), z podpisami 150 tys. osób. Wniosek mają przeanalizować radni i jeżeli będzie on poprawny, referendum zostanie ogłoszone. Oczywiście, wynik nie musi być niekorzystny dla władz Warszawy, ale zależy, oczywiście, od opinii mieszkańców. A o tę warto dbać od początku procesu prywatyzacyjnego.

Zadaniem samorządu decydującego się na prywatyzację firmy komunalnej, zwłaszcza monopoli naturalnych, jest wyczerpujące poinformowanie mieszkańców o zasadach i korzyściach wynikających ze sprzedaży i zasad ustalania cen takich usług przez inwestora prywatnego, a także prowadzenie transparentnego procesu prywatyzacyjnego.

Ważne jest także wskazanie, jakie pozytywny efekt przyniesie ze sobą prywatyzacja. Tak postępują m.in. władze Opola. Miasto prowadzi proces prywatyzacji spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny, w której ma ponad 53,2% akcji. Środki uzyskane ze sprzedaży mają być przeznaczone na budowę nowego mostu. I tak decyzja ta jest przedstawiana mieszkańcom – efektem prywatyzacji będzie konkretna, niezbędna miastu inwestycja.

Warto również przypominać, że taryfy za podstawowe media nie są dowolnie ustalane przez prywatnych właścicieli, ale – podobnie jak w przypadku firm będących własnością samorządu – muszą być zatwierdzone przez publicznego regulatora. W przypadku energii cieplnej, elektrycznej i gazu jest to Urząd Regulacji Energetyki, a w przypadku wody – rada gminy.

Obowiązki samorządów związane z prywatyzacją

Od 1998 roku samorządy mają obowiązek składać Ministrowi Skarbu Państwa (i do wiadomości wojewodzie) coroczną informację o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego. Informację tę przekazywano do 31 marca, ale od 2012 roku będzie obowiązywał nowy termin.

5 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego. Zmienia ono termin składania informacji o prywatyzacji na 30 kwietnia roku następującego po roku objętym tymi danymi.

W informacji należy podać m.in. wykaz jednostek organizacyjnych:

1) będących własnością samorządu,

2) przekształconych lub sprywatyzowanych w danym roku,

3) utworzonych, kupionych lub takich, które w inny sposób trafiły pod nadzór lub zaczęły podlegać samorządowi.

Należy także dołączyć informację o stanie mienia komunalnego.

Realizacja obowiązku informowania o prywatyzacji komunalnej co roku przebiega z problemami. Większość gmin, powiatów i województw przekazuje je bowiem po terminie, dopiero po interwencji wojewody. Powoduje to, że dane spływają do resortu Skarbu Państwa nawet w grudniu. Ponadto część jednostek w ogóle nie wywiązuje się z tego obowiązku. Wydłużenie terminu przekazywania informacji o prywatyzacji komunalnej ma ułatwić samorządom wywiązywanie się z tego obowiązku.

Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. nr 128, poz. 727)

• Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. nr 206, poz. 2004; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 128, poz. 727)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?