REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

Podwyżki w budżetówce 2024. Wyższe kwoty w kategoriach zaszeregowania niektórych państwowych jednostek budżetowych [projekt rozporządzenia]
Podwyżki w budżetówce 2024. Wyższe kwoty w kategoriach zaszeregowania niektórych państwowych jednostek budżetowych [projekt rozporządzenia]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

Średnio 20% podwyżki dla budżetówki w 2024 roku. Wyższe pensje w ciągu pierwszych 3 miesięcy z wyrównaniem od początku roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy budżetowej na rok 2024 z  18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 120%.  Z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692) wynika, że podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. wyniesie 4300 zł. 

Aby zrealizować podwyżki trzeba zmienić rozporządzenie. Jakie zmiany w tabelach zaszeregowania?

Z powyższych powodów jest konieczna zmiana tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449). 

Omawiany projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w większości tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w następujący sposób:

1) Dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) – tabela I: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3000 zł do 3300 zł (tj. 10%),  − w XXI kategorii zaszeregowania z 5650 zł do 6980 zł (tj. 23,5%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: −  w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4400 zł (tj. 22,2%),  − w XXI kategorii zaszeregowania z 9100 zł do 11 000 zł (tj. 20,8%); 

2) Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (GBPiZS) – tabela II: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3490 zł do 3600 zł (tj. 3,1%), − w XVIII kategorii zaszeregowania z 4200 zł do 4450 zł (tj. 5,9%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: −  w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4300 zł (tj. 19,40%),  − w XVIII kategorii zaszeregowania z 7500 zł do 9100 zł (tj. 21,3%); 

3) pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – tabela III pozostaje bez zmian; 

4) pracowników Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki (ICEiN) – tabela IV: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4300 zł (tj. 19,4%),  − w XII kategorii zaszeregowania pozostaje na poziomie 6000 zł, 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: −  w I kategorii zaszeregowania z 5000 zł do 5500 zł (tj. 10%),  − w XII kategorii zaszeregowania z 20 000 zł do 22 000 zł (tj. 10%); 

5) pracowników Centrum Projektów Europejskich (CPE) – tabela V: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł  do 4300 zł (tj. 19,4%),  − w X kategorii zaszeregowania z 8200 zł do 8900 zł (tj. 8,5%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: −  w I kategorii zaszeregowania z 4800 zł do 5500 zł (tj. 14,5%),  − w X kategorii zaszeregowania z 13 100 zł do 13 800 zł (tj. 5,3%); 

6) pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – tabela VI: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 2540 zł do 3050 zł (tj. 20%),  − w XVII kategorii zaszeregowania z 7150 zł do 7880 zł (tj. 10,2%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: −  w I kategorii zaszeregowania 5100 zł do 6600 zł (tj. 29,4%),  − w XVII kategorii zaszeregowania z 11 800 zł do 13 300 zł (tj. 12,7%); 

7) pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) – tabela VII:
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 2600 zł do 3800 zł (tj. 46,1%),  − w XV kategorii zaszeregowania z 8000 zł do 8900 zł (tj. 11,2%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: −  w I kategorii zaszeregowania 3600 zł do 5300 zł (tj. 47,2%),  − w XV kategorii zaszeregowania z 20 000 zł do 21 700 zł (tj. 8,5%); 

8) pracowników Instytutu Finansów – tabela VIII pozostaje bez zmian; 

9) pracowników Krajowej Szkoły Skarbowości – tabela IX: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3010 zł do 3600 zł (tj. 19,6%),  − w XVI kategorii zaszeregowania kwota pozostaje na dotychczasowym poziomie, 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: −  w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4320 zł (tj. 20%), − w XVI kategorii zaszeregowania z 11 860 zł do 14 200 zł (tj. 19,7%); 

10) pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej (BRDN) – tabela X: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4000 zł (tj. 11,1%),  − w XIX kategorii zaszeregowania z 4600 zł do 6500 zł (tj. 41,3%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: −  w I kategorii zaszeregowania z 4300 zł do 4800 zł (tj. 11,6%),  − w XIX kategorii zaszeregowania z 12 500 zł do 15 000 zł (tj. 20%); 

11) pracowników Instytutu De Republica (IDR) – tabela XI pozostaje bez zmian; 

12) pracowników Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego – tabela XII pozostaje bez zmian;  

13) pozostałych pracowników (w tym pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego) – tabela XIII: 
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 1600 zł do 2500 zł (tj. 56%), − w XIX kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4900 zł (tj. 36,1%), 
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: −  w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 5300 zł (tj. 47,2%),  − w XIX kategorii zaszeregowania z 10 000 zł do 12 000 zł (tj. 20%). 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega, że podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt, że nie obliguje to pracodawcy do jego podwyższenia, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń

Wyżej wskazane zmiany zmiany pozwolą na:
- podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o przewidziany w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej;
- ustalenie pracownikom uprawnionym jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowanego wynagrodzenia na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ważne

Ponadto, projekt przewiduje, że podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 r.

Inne zmiany w tabelach zaszeregowania

Omawiany projekt nowelizacji przewiduje także inne niż "podwyżkowe" zmiany w ww. rozporządzeniu z 30 kwietnia 2008 r. 

W tabeli II. Pracowników zatrudnionych w OHP nastąpić ma: 
1) uchylenie lp. 13, w której określone jest stanowisko duszpasterz, 
2) przeredagowanie lp. 18 w taki sposób, aby dla stanowiska specjalista w KG OHP dodać możliwość posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego i 5 lat stażu pracy. 

W tabeli IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zajdą następujące zmiany: 
1) dodanie stanowiska: główny informatyk (kategoria zaszeregowania XI-XVI, wykształcenie wyższe, 7 lat pracy), starszy informatyk (kategoria zaszeregowania IX-XII, wykształcenie wyższe, 5 lat pracy), informatyk (kategoria zaszeregowania VII–X, wykształcenie wyższe i 3 lata pracy lub średnie i 4 lata pracy).  

2) określenie wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk bibliotekarskich. 
MRPiPS wyjaśnia, że dotąd w zakresie wymagań kwalifikacyjnych funkcjonowało odesłanie do odrębnych przepisów, tj. do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz. U. poz. 1394). Podstawa prawna do wydania wymienionego rozporządzenia, tj. art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) został uchylony przez art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829). Przy czym art. 29 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów stanowi, że pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach, o których mowa w art. 29 ust. 2 (pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich) ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają na tych stanowiskach.

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

Dostajesz podejrzane SMS-y? Twój operator sieci komórkowej je zablokuje

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni podłączyli się do systemu służącego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach – telegraf.cert.pl. System służy do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS.

Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zrób powtórkę z naszymi testami wiedzy

Egzamin ósmoklasisty już coraz bliżej. Uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpią do sprawdzianów wiedzy w dniach 14-16 maja 2024. Przygotowaliśmy małą powtórkę z języka polskiego. 

REKLAMA

Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

Kongresmeni USA: Charków na krawędzi upadku, sytuacja jest rozpaczliwa

Charków jest na krawędzi upadku, historia nas osądzi, czy będziemy Chamberlainem, czy Churchillem - powiedział 16 kwietnia 2024 r. szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Wezwał do przyjęcia ustaw o pomocy Ukrainie i Izraelowi mimo gróźb rewolty skrajnego skrzydła partii.

ZNP interweniuje przeciwko zwolnieniom z pracy nauczycieli albo zmniejszeniu im liczby godzin

W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie przedmiotu HIT oraz edukacja obywatelska. Co z nauczycielami prowadzącymi te przedmioty. Niektórzy dla nich wrócili do pracy w szkole. Czy będą zwolnieni? Co ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycieli, którzy nie zostaną zwolnieni?

Żmije pojawiły się w Tatrach. Co robić, gdy spotkamy je na szlaku?

Na tatrzańskich szlakach pojawiły się żmije zygzakowate. To efekt wyjątkowo ciepłego początku kwietnia. Jak się zachować, gdy natkniemy się na ten jadowity gatunek węża? 

REKLAMA

Nowy wzór legitymacji nauczyciela [Rozporządzenie z 11 kwietnia 2024 r. Dziennik Ustaw poz. 565]

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca 2024 r. nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

Rząd: Nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karty tylko terminowe

Niestety nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację.

REKLAMA