| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Sprawdzian szóstoklasisty zlikwidowany w 2017 r.

Sprawdzian szóstoklasisty zlikwidowany w 2017 r.

W 2017 r. sprawdzian sześcioklasisty ma zostać zlikwidowany. Gimnazja przy wstępnej ocenie wiadomości uczniów będą mogły skorzystać z przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną testów diagnostycznych.

Do rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał po dwóch arbitrów z listy.

Zgodnie z projektem podczas wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej uczeń lub jego rodzice będą mogli wykonać jej zdjęcie. Obecnie można tylko sporządzać notatki z wglądu do pracy.

Zaproponowano także zmiany zasad weryfikacji – na wniosek ucznia lub absolwenta – sumy punktów z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zmianach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do tej weryfikacji innego egzaminatora niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę.

Zobacz również: Nowe przepisy w stołówkach szkolnych od 1 września 2016 r.

Projekt zawiera także zapisy dające możliwość dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów danych klas, które są dostosowane do ich stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka.

Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości tego języka będzie refundowany do wysokości 25 zł na ucznia, ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

W zakresie kształcenia uczniów przybywających z zagranicy projekt doprecyzowuje katalogu jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego takim uczniom oraz daje możliwości wskazania uczniowi przybywającemu z zagranicy, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż ta, w obwodzie której uczeń mieszka.

Doprecyzowane jest też upoważnienia dla ministra edukacji do wydania rozporządzenia w zakresie dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy uczyli się za granicą.

Projektowana nowelizacja ma również umożliwić zbieranie w Systemie Informacji Oświatowej danych o wychowankach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do takiego ośrodka, lecz do niego jeszcze nie przybyli oraz o wychowankach niedoprowadzonych do ośrodka.

W projekcie doprecyzowane zostają też przepisy dotyczących dotowania z budżetów samorządów przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Według resortu edukacji, duży poziom ogólności obecnych przepisów powodował wątpliwości interpretacyjne; w konsekwencji powodowało to ich niejednolite stosowanie w skali kraju. Konieczność doprecyzowania i ujednolicenia przepisów w tym zakresie zgłaszały samorządy, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli. Postulowały to również podmioty prowadzące przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Polecamy serwis: Oświata

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »