reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Spory o właściwość między marszałkiem województwa a starostą

Spory o właściwość między marszałkiem województwa a starostą

Prowadzenie zbiórki odpadów i ich przetwarzania wymaga uzyskania zezwolenia. Organem właściwym do jego wydania jest najczęściej starosta. W wielu sprawach właściwym organem jest jednak marszałek województwa. Spory w tym zakresie rozstrzyga sąd administracyjny.

Zasadę konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wprowadza art. 41 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach). Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być (na wniosek posiadacza odpadów) objęta jednym zezwoleniem - na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Kwestia uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami jest regulowana w dziale IV ustawy o odpadach.

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Ustawodawca wprowadził zasadę, że w większości spraw organem właściwym jest starosta (art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach). Wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach, organem właściwym jest marszałek województwa (art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a-c ustawy o odpadach) bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Marszałek województwa wydaje zezwolenia dla:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • odpadów innych niż niebezpieczne, poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 tys. Mg,
  • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

W pozostałych przypadkach właściwy jest starosta. Przepisy przyznają staroście kompetencję we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do właściwości marszałka województwa na mocy art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach.

Uregulowanych zostało także kilka sytuacji szczególnych:

1) do wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych właściwym organem jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,

2) wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegające na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, wymaga zgody głównego inspektora sanitarnego (art. 95 ust. 7 ustawy o odpadach).

Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżność poglądów dotycząca zakresu działania organów administracji publicznej zachodzi w odniesieniu do rozpatrywania i rozstrzygania tej samej sprawy. Spór ten może mieć wymiar pozytywny lub negatywny. W pierwszym przypadku oba organy twierdzą, że są właściwe do załatwienia sprawy. W drugim żaden z organów, do którego trafiła sprawa, nie uważa się za właściwy. Spory o to, który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów z reguły ma charakter negatywny - zarówno marszałek, jak i starosta nie uznają się za organ właściwy do załatwienia sprawy.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł:

Spory o właściwość między marszałkiem województwa a starostą

W publikacji m.in. szczegółowo omówiono znaczenie terminu „znaczące oddziaływanie na środowisko”.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR LEX Sektor Publiczny

Zdjęcia

Spory o właściwość między marszałkiem województwa a starostą./ fot. Fotolia
Spory o właściwość między marszałkiem województwa a starostą./ fot. Fotolia

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama