Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Egzekucja dochodów poza granicami państwa

Marcin Binaś
Egzekucja dochodów poza granicami państwa/ Fot. Fotolia
Egzekucja dochodów poza granicami państwa/ Fot. Fotolia
Nowe przepisy o egzekwowaniu należności poza granicami Polski nie tylko stanowią dla lokalnych samorządów istotne wsparcie w odzyskiwaniu wierzytelności. Są też źródłem nowych obowiązków, zwłaszcza w zakresie udzielania informacji czy prowadzenia konkretnych czynności w związku z dochodzeniem należności dla innego państwa.

Na gruncie uprawnień nadanych wierzycielowi i organowi egzekucyjnemu przez ustawę z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (dalej: ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków), należy wskazać m.in. na możliwość wystąpienia z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne w sytuacji, gdy ich istnienie lub wysokość nie zostały ustalone, ale postępowanie w sprawie wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej jest w toku i już na tym etapie odrębne przepisy umożliwiają dokonanie zabezpieczenia. W trakcie wykonywania takich wniosków o udzielenie wzajemnej pomocy urzędnik z państwa „wnioskującego” może być obecny przy czynnościach związanych z realizacją zgłoszonego wniosku, w tym może być np. obecny przy przesłuchaniu stron i uczestników postępowania lub przy wykonywaniu konkretnych czynności egzekucyjnych czy też zabezpieczających.

Najbardziej aktualna na rynku książka dotycząca klasyfikacji budżetowej

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków zawiera regulacje w zakresie możliwości wykorzystania nowych uprawnień przez polskie organy egzekucyjne czy też przez polskich wierzycieli. Nakłada na nich również obowiązki związane z odpowiedzią na wnioski z innych krajów UE. W ich realizacji uczestniczy także centralne biuro łącznikowe. To właśnie do niego wpływają wnioski składane przez państwa członkowskie w przedmiocie udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do powiadomienia, dochodzenia lub zabezpieczenia należności pieniężnych. W dalszej kolejności takie wnioski są przekazywane do organów egzekucyjnych (naczelników urzędów skarbowych), którzy są właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy złożony wniosek. Trzeba przy tym pamiętać, że ich rozpatrzenie może nastąpić poprzez odmowę udzielenia informacji:

● których nie można uzyskać do celów egzekucji lub zabezpieczenia tego rodzaju należności pieniężnych powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

● objętych tajemnicą zawodową, handlową lub przemysłową,

● których ujawnienie mogłoby prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub byłoby sprzeczne z jej podstawowymi zasadami porządku prawnego.

Wniosek o powiadomienie państwa członkowskiego

Wśród wniosków o wzajemnej pomocy na pierwszym miejscu warto wskazać wniosek o powiadomienie państwa członkowskiego. Jest on realizowany przez naczelnika urzędu skarbowego, który oprócz jednolitego formularza służącego do powiadamiania doręcza jego adresatowi dokumenty związane z należnościami, których dotyczy powiadomienie. Ma on również obowiązek informowania państwa członkowskiego o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją wniosku.

Wobec doręczenia przez naczelnika urzędu skarbowego określonych dokumentów w ramach realizacji tego wniosku może być wniesiony sprzeciw przez osobę, wobec której naczelnik prowadzi czynności egzekucyjne. Fakt wniesienia sprzeciwu (w terminie miesiąca od doręczenia dokumentu) zobowiązuje naczelnika urzędu do jego rozpatrzenia poprzez wydanie postanowienia w przedmiocie uznania, niedopuszczalności lub odmowy uznania sprzeciwu. Jednak niezależnie od przedmiotu postanowienie rozpatrujące sprzeciw może być wzruszone poprzez złożenie zażalenia. Może on być też w dowolnym momencie wycofany, a przy jego składaniu obligatoryjnie jest załączony oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu, którego wniosek dotyczy.

Zobacz również: Tajemnica skarbowa na podstawie Ordynacji podatkowej

Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych

W ramach realizacji wniosku państwa członkowskiego o odzyskanie należności pieniężnych organ egzekucyjny podejmuje wszelkie niezbędne czynności, a otrzymany z wnioskiem jednolity tytuł wykonawczy nie podlega w Polsce zatwierdzeniu, uzupełnieniu lub zastąpieniu. Same należności egzekwowane są w złotych, a od dnia otrzymania wniosku przez centralne biuro łącznikowe naliczane są odsetki jak od „polskich” zaległości podatkowych.

Złożony wniosek uznany jest za zrealizowany w sytuacji, gdy wskazana w jednolitym tytule wykonawczym kwota, po zastosowaniu wskazanego we wniosku przelicznika, zostanie wyegzekwowana.

Co istotne dla polskich organów egzekucyjnych – przy realizacji takiego wniosku wszelkie spory powstałe w zakresie należności pieniężnych państwa członkowskiego czy też wystawionego w nim jednolitego tytułu wykonawczego nie podlegają rozpatrywaniu w Polsce, tylko w danym państwie członkowskim.

Jeśli w trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych wniosek zostanie zmieniony, to automatycznie zmianie podlega również jednolity tytuł wykonawczy, a w sytuacji, kiedy wyegzekwowana należność okazuje się wyższa, różnica podlega zwrotowi.

Do wniosku o odzyskanie należności pieniężnych dołącza się: zaktualizowany tytuł wykonawczy, odpis pierwotnego tytułu wykonawczego, jeżeli wcześniej nie został doręczony, oraz, ewentualnie, inne dokumenty dotyczące tych należności. W złożonym wniosku państwo członkowskie lub trzecie może zwrócić się o wystawienie zagranicznego tytułu wykonawczego.

Wniosek o zabezpieczenie

Podobnie jak poprzedni, wniosek państwa członkowskiego o zabezpieczenie nie podlega zatwierdzeniu, uzupełnieniu czy też zastąpieniu. Oprócz jego przesłania, państwo członkowskie sporządza, co do zasady, tzw. dokument zabezpieczenia – w przypadku jego braku centralne biuro łącznikowe sporządza zarządzenie zabezpieczenia, w którym wskazuje się kwoty z ich zaokrągleniem (pomija się końcówki mniejsze niż 5 groszy, natomiast końcówki 5 i więcej groszy podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy).

Wniosek o zabezpieczenie może być w dowolnym momencie wycofany, a przy jego składaniu obligatoryjnie jest załączony oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu, którego wniosek dotyczy.

Terminy

W trakcie realizacji otrzymanych wniosków organ egzekucyjny lub centralne biuro łącznikowe przekazują uzyskiwane informacje w miarę ich pozyskiwania, a o wynikach swoich działań informują państwo członkowskie nie później niż w sześć miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Natomiast przekazanie wyegzekwowanych należności następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia ich wyegzekwowania (termin ten może być wydłużony wobec należności o równowartości poniżej 1,5 tys. euro).

Nowe przepisy o egzekucji prowadzonej bez uprzedniego doręczenia upomnienia

31 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1494). Obejmuje ono 11 rodzajów należności, w tym m.in.:

koszty upomnienia i egzekucyjne,

● należności pieniężne wynikające z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności,

● należności, których obowiązek zapłaty powstaje z mocy prawa, a wysokość została potwierdzona w ostatecznym orzeczeniu.

MARCIN BINAŚ

Autor jest specjalistą w zakresie podatków i opłat stanowiących w całości dochody własne gmin, pracownikiem Wydziału Kontroli RIO w Szczecinie

PODSTAWA PRAWNA

● ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289)

O zasadach odzyskiwania należności za granicą pisaliśmy w nr. 22 GSiA z 2014 roku w artykule „Egzekucja samorządowych dochodów poza granicami Polski”.

Polecamy serwis: Finanse

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)
Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Na zmianach w PIT tylko Poznań stracił 600 mln zł
  Zmiany w Polskim Ładzie obniżające podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz inflacja kilkukrotnie wyższa od przewidywanej przed rokiem odbijają się na finansach miast. Ograniczają bowiem ich przychody, pochodzące w największym stopniu z podatku dochodowego, oraz zwiększają wydatki z powodu coraz szybciej rosnących kosztów inwestycji. Sytuacji nie poprawiają też wojna w Ukrainie i napływ uchodźców oraz pandemia, choć nie są to najistotniejsze problemy dla budżetów samorządów.
  UE żąda od Polski oskładkowania umów zlecenia i o dzieło. Polska spełni to żądanie?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin – wskazuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna”.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: język obcy [26 V 2022 r.]
  26 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie pisemny egzamin ósmoklasistów z języka obcego nowożytnego - to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki. Do egzaminu przystąpi ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Podwyżka dla 460 000 pracowników służby zdrowia za 7,2 mld zł od lipca 2022 r.
  Planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.
  Czarnek: W 2023 r. 1 mld 300 tys. zł na etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów. W 2022 r. 700 mln zł
  Od 1 września do polskich szkół trafi 520 mln zł na dodatkowe etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Małpia ospa - objawy, przebieg choroby, leczenie. Jak można się zarazić?
  W ostatnich tygodniach już w dziewięciu krajach Europy: Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, Belgii i Francji, a także w USA, Kanadzie i Australii wykryte zostały przypadki małpiej ospy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że człowiek nie tak łatwo może się nią zarazić. Druga, że charakteryzuje się znacznie mniejszą śmiertelnością niż ospa prawdziwa, która została wyeliminowana w ubiegłym wieku. Co trzeba wiedzieć o małpiej ospie? Jak można się zarazić? Jakie są objawy i przebieg tej choroby? Jak leczyć małpią ospę?
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. Stanie się to 1 stycznia 2023 r. Umowy wykazywane w Rejestrze Umów Publicznych będą miały wartość co najmniej 5000 zł. Sejm zwiększył więc limit minimalny dla umów wynoszący 500 zł.
  500+ dla Ukraińców, którzy w ciągu 3 dni stawią się na wezwanie. Kolejna nowelizacja specustawy
  Informacje o dacie wyjazdu uchodźców ZUS lub gminy będą otrzymywać od Straży Granicznej. Będą mogły też wezwać pobierających pomoc do stawiennictwa.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: matematyka [25 V 2022 r.]
  Dziś pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego.
  WHO: małpią ospę da się powstrzymać
  Choć rozprzestrzenianie się małpiej ospy jest czymś niespotykanym, wirusa da się powstrzymać - powiedziała we wtorek 24 maja 2022 r. Sylvie Briand, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi). Według danych WHO poza Afryką - gdzie zwykle odnotowuje się zakażenia wirusem - potwierdzono dotąd 131 przypadków małpiej ospy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.
  Jak skorygować złożoną deklarację CEEB [termin do 30 czerwca 2022 r.]
  Możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach, ulepszone wyszukiwanie punktów adresowych, możliwość samodzielnego resetu hasła przez gminnego administratora i stopniowania uprawnień użytkowników w danej gminie to tylko część z nowych funkcjonalności wprowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w systemie do składania deklaracji CEEB.
  Rząd pracuje nad zmianą kilometrówki w 2022 r. MF postuluje liczenie kilometrówki od mocy silnika a nie pojemności [Interpelacja]
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w zasadach stosowania kilometrówki. Ministerstwo Finansów postuluje, aby zrezygnować z liczenia kilometrówki według pojemności silnika na rzecz mocy silnika.
  Żaden młody nauczyciel nie otrzyma kredytu hipotecznego [zmiany w Karcie Nauczyciela]
  Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": nauczyciele nie będą mieli szans na kredyt hipoteczny. A doświadczony nauczycieli będzie zarabiał niewiele więcej od początkującego.
  ZUS zawiesi wypłatę 500+ Ukraińcom, którzy wyjechali z Polski
  Rząd przygotowuje kolejną nowelizacją specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
  Polski Fundusz Rozwoju: Polska zrobiła interes życia bo za obligacje, z których wypłacono pomoc antycovidową płacimy tylko 1,5% odsetek [wywiad]
  Na wsparcie ze wszystkich tarcz mieliśmy zarezerwowane 100 mld zł. Okazało się, że wypłaciliśmy - jak było wspomniane - 73 mld zł, a de facto po umorzeniach skończyło się na 44 mld zł. To nie jest nawet 2 proc. PKB. Na pewno dobrze, że firmy dostały realne wsparcie, bo np. wśród beneficjentów tarczy 1.0 mamy 104 proc. utrzymania zatrudnienia. Ale z drugiej strony dobrze, że część tych pieniędzy oddają. To powinno nas cieszyć jako podatników, bo dzięki temu dług publiczny jest niższy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: We wtorek 24 maja rozpoczyna się trzydniowy egzamin
  Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
  Świadczenie motywacyjne dla żołnierzy zawodowych: 1500 zł albo 2500 zł. 900 zł miesięcznie na zakwaterowanie
  Nowość dla żołnierzy zawodowych: świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy z wyższym stażem. A także tzw. gwarancja zakwaterowania.
  Ile zarabia żołnierz zawodowy po zmianach? Dodatki. Urlopy. Odprawy Mieszkania. Emerytura [Kompendium]
  Ile zarabia żołnierz zawodowy. Jakie ma dodatki do pensji, urlopu, mieszkania. Po ilu latach może przejść na emeryturę?
  Dobrowolna służba wojskowa. 4560 zł miesięcznie za cały okres szkolenia. [Poradnik i wzór wniosku o wstąpienie do wojska]
  21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; obejmuje ona 2 etapy: 28-dniowe szkolenie podstawowe i maksymalnie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne; żołnierze w trakcie szkolenia otrzymają wynagrodzenie jak żołnierze zawodowi, będą mieć też prawo do urlopu.
  Prof. Szuster-Ciesielska: spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, potrzebna kolejna kampania szczepień
  Spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, przed nami kolejna, jeszcze trudniejsza kampania szczepień – powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Lublina. Ostrzegła, że wariant Omikron nie jest żadną naturalną szczepionką i wciąż zagraża nam Delta. Specjalistka jest naukowcem, pracuje w Katedrze Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zwraca uwagę, że u wielu zaszczepionych osób minęło ponad pół roku od podania dawki przypominającej, zwłaszcza wśród osób starszych. A po tym okresie odporność znacząco spada, nawet u ludzi młodszych. Nadal jednak część osób, a wśród nich są nawet lekarze, jest przeciwna szczepieniom przeciwko SARS-CoV-2.
  Prof. Pyrć: szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią
  Szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią – twierdzi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewnia natomiast, że jest inna szczepionka, która w znacznym stopniu chroni zarówno przed ospą prawdziwą, jak i małpią. Podkreśla też, że "nie ma powodów do paniki".
  Tunel pod Dworcem Wschodnim w Warszawie. Miasto i PKP PLK podpisały porozumienie
  Miasto sfinansuje projekt tunelu pod Dworcem Wschodnim a PKP PLK włączą ten projekt w dokumentację przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie – poinformował w poniedziałek 23 maja 2022 r. stołeczny ratusz.
  Ostatni dzień matur 2022 r.: egzaminy dwujęzyczne
  W poniedziałek, w ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbywają się pisemne egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych.