Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Niedobór lub nadwyżka dochodów z opłat śmieciowych

Wioletta Kępka
Obliczanie opłat śmieciowych/ Fot. Fotolia
Obliczanie opłat śmieciowych/ Fot. Fotolia
Fotolia
Za źle skalkulowane opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiedzialność ponosi gmina. Dotyczy to sytuacji, gdy wpływy z opłat zarówno nie pokrywają, jak i przekraczają koszty systemu gospodarowania odpadami.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje już ponad rok. W wielu gminach okazało się jednak, że przyjęte stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie pokrywają kosztów systemu. Są także przypadki, gdy wpływy z tych opłat przewyższają koszty. Oboma problemami zajęła się Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO), która w sierpniu br. opublikowała stanowisko w sprawie wykorzystywania nadwyżki przychodów nad kosztami funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych (www.rio.gov.pl).

Kalkulacja opłat śmieciowych

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych ustala rada gminy, mając do dyspozycji cztery sposoby (art. 6j ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g.). Może to być iloczyn przyjętej stawki i liczby mieszkańców danej nieruchomości albo ilości zużytej wody, albo powierzchni lokalu mieszkalnego. Ewentualnie można też ustalić ujednoliconą stawkę dla gospodarstwa domowego. Jednak przed podjęciem decyzji o wybranej metodzie naliczania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami radni powinni wziąć pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo

– art. 6k ust. 2 u.c.p.g.

Artykuł 6r ust. 1 u.c.p.g. przewiduje, że opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy. Jednocześnie jednak art. 6r ust. 2 u.c.p.g. wskazuje, że z opłat tych finansuje się system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Z opłat tych można także finansować koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a u.c.p.g.). Co w takim razie w sytuacji, gdy wpływy z opłat nie pokrywają albo przekraczają koszty funkcjonowania systemu?

Polecamy serwis: Finanse

Odpowiedzialność gminy

Jak przypomina KR RIO, wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ocenia się na podstawie ewidencji księgowej. Podobnie jak w wypadku innych opłat i podatków lokalnych, nawet wtedy, kiedy opłaty są dobrze skalkulowane, w ciągu roku może się pojawić przejściowa nierównowaga dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami. Jeżeli jednak opłata jest skalkulowana źle, to wystąpi na koniec roku trwała nierównowaga, przy czym może to być zarówno niedobór, jak i nadwyżka.

Jeżeli stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalona na zbyt niskim poziomie, a wpływy z jej tytułu nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu, to – jak przypomina KR RIO – „gmina winna dofinansować z dochodów własnych system dla pełnej realizacji zadania oraz zintensyfikować działania windykacyjne”.

Jeżeli natomiast w systemie występuje nadwyżka, to według KR RIO, „zgodnie z zasadą roczności budżetu środki te pozostają do dyspozycji organu stanowiącego, który decyduje, oceniając gospodarność i celowość działania, o przeznaczeniu ich w roku następnym”. Przy czym nadwyżka powinna być „rozliczona w okresie obowiązywania opłaty w wysokości ustalonej przez organ stanowiący w podjętej uchwale lub innym okresie przyjętym przez Radę, np. w okresie obowiązywania umowy z wykonawcą usługi odbierania odpadów komunalnych”.

W obu przypadkach, w sytuacji wystąpienie nierównowagi systemu finansowania gospodarki odpadami, władze gminy muszą przeprowadzić ponowną kalkulację poszczególnych kosztów i zaproponować radnym uchwalenie takich stawek, które zapewniają bilansowanie się systemu.

Monitoring systemu opłat

W swoim stanowisku KR RIO zajęła się także kwestią monitorowania wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jej zdaniem, jest to kwestia umowna, a prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie elektronicznym zapewnia dostęp do bieżących danych, jednak „dla monitorowania sytuacji przez organ stanowiący wystarczy informacja raz na kwartał”.

WAŻNE

Informację o wpływach z tytułu opłaty śmieciowej i kosztach systemu gospodarowania odpadami radni powinni otrzymywać raz na kwartał.

Zdaniem KR RIO, „dopasowanie wysokości stawki opłaty do kosztów funkcjonowania systemu należałoby przeprowadzać nie częściej niż raz w roku, np. w tym samym czasie co uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych”. Natomiast w ramach monitorowania wpływów i kosztów systemu odpadowego należy, według KR RIO, ustalić proporcjonalnie do czasu narastająco:

● po stronie dochodów: wykonane wpływy z opłat, zaległości i przyczyny ich powstawania, podjęte działania w celu ich wyegzekwowania, zaawansowanie postępowania egzekucyjnego,

● po stronie wydatków: koszty systemu, wykonane wydatki, zaległości (zobowiązania), w tym wymagalne, i przyczyny ich powstania,

● wynik z porównania dochodów i wydatków.

Ponadto warto też określić, co można poprawić w działaniu systemu, aby zwiększyć ściągalność opłaty. Na podstawie zebranych danych należy wyciągnąć wnioski, w tym również, w razie potrzeby, przygotować i przedstawić radzie gminy propozycje zmian wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Termin rozliczenia dotacji na podstawie porozumienia międzygminnego

Przepisy nie określają terminu wypłacenia wszystkich środków z tytułu przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) dotacji na realizację zadania publicznego na podstawie porozumienia międzygminnego. Oznacza to, zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (RIO), że termin ten może zostać ustalony w porozumieniu międzygminnym. Zdaniem RIO, nie można tu bowiem zastosować art. 251 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), ponieważ dotyczy on jedynie obowiązku zwrotu dotacji do 31 stycznia następnego roku w sytuacji niewykorzystania jej do końca roku budżetowego. W przypadku porozumienia międzygminnego chodzi m.in. o niewydatkowanie środków z dotacji na cele w nim określone. Nie odnosi się natomiast do niedoboru dotacji na realizację zadania publicznego na podstawie porozumienia międzygminnego. Według RIO, nie można też zastosować art. 252 ust. 1 u.f.p., bo odnosi się on do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranie jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

O opinie w tej sprawie zwróciły się do RIO władze Gdańska. Samorządowcy pytali, czy można pokryć niedobór dotacji w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym na 31 marca następnego roku. Według RIO, porozumienie międzygminne może więc przewidywać, że dotacja zostanie „wyrównana” do 31 marca następnego roku. Izba przypomina jednak, że przyjęty termin może być objęty kontrolą pod względem kryterium gospodarności i rzetelności.

Jednocześnie RIO w Gdańsku przypomina, że zasady wyrównywania dotacji na podstawie porozumienia międzygminnego nie dotyczą udzielania przez JST innych dotacji, zwłaszcza na rzecz placówek oświatowych. Te należy wyrównywać niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 6j ust. 1 i 2, art. 6k ust. 2, art. 6r ust. 1, 2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1593)

Zobacz również: Samorządowy zakład budżetowy jako inkasent opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?
  Wszystko o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze [Kompendium]
  Do 31 sierpnia 2022 r. wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pytaniach i odpowiedziach.
  Obniżka limitu amortyzacji samochodów osobowych ze 150 000 zł na 100 000 zł
  Od 1 stycznia 2026 r. limit amortyzacji samochodów spalinowych zostanie obniżony ze 150 000 zł na 100 000 zł. Dotyczy to samochodów mających emisję CO2 równą lub wyższą niż 50 g na kilometr.