Kategorie

Jak zweryfikować wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Jak zweryfikować wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego /fot. Fotolia
Jak zweryfikować wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego /fot. Fotolia
Fotolia
Zakończył się drugi tegoroczny nabór wniosków producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Procedura rozpatrywania tych wniosków wciąż rodzi w gminach problemy.
Reklama

Minęło 10 lat od wejścia w życie ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: u.z.p.a.), dzięki której producenci rolni posiadający gospodarstwa mogą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nabywanego w celu prowadzenia tych gospodarstw. Oczywiście tryb uzyskania zwrotu został obwarowany kilkoma warunkami, które producent rolny musi spełnić. Oprócz wymogu posiadania gospodarstwa rolnego, to m.in. również dokonanie zakupu oleju napędowego w ściśle określonym czasie przed miesiącem, w którym do siedziby organu wpłynie wniosek.

Ustawodawca umożliwił producentom rolnym składanie wniosków w danym roku w dwóch terminach, do 28(29) lutego oraz 1 do 31 sierpnia (art. 6 ust. 1 u.z.p.a.). Limit zwrotu obliczany dla producenta rolnego na dany rok obowiązuje tylko w tym roku, na który został obliczony/ustalony i nie ma prawnego wymogu do tego, żeby został on wykorzystany w dwóch częściach. Producent rolny może cały roczny limit wykorzystać na podstawie wniosku złożonego np. w lutym i jeśli tak zrobi, to nie będzie miał prawa do złożenia w tym roku kolejnego wniosku w sierpniu. Może również nie składać wniosku w lutym i w całości wykorzystać go na podstawie wniosku złożonego w drugim okresie.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jeżeli producent rolny nie wykorzysta w całości kwoty rocznego limitu w danym roku to kwota niewykorzystana ,,przepada”, tj. producent rolny nie będzie mógł się ubiegać o jej zwrot w następnym roku.

Rozpatrzenie wniosku o zwrot

Reklama

O zwrocie podatku decyduje na wniosek producenta rolnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dalej: wójt) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych w drodze decyzji administracyjnej (art. 5 ust. 1 u.z.p.a.). Decyzja musi być poprzedzona rozpatrzeniem wniosku. W przypadku zwrotu podatku akcyzowego w zakresie nieuregulowanym w u.z.p.a. zastosowanie znajduje ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), co oznacza, że do weryfikacji tych wniosków nie znajduje zastosowania ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

W pierwszej kolejności wójt powinien ustalić, czy producent rolny złożył wniosek na odpowiednim formularzu. Następnie musi zbadać kompletność wniosku. W poszczególnych częściach wniosku producent rolny wskazuje (oprócz roku i miesiąca):

1) miejsce składania wniosku – organ wykonawczy danej gminy (miasta), do którego składa wniosek,

2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy – to nic innego, jak informacje pozwalające organowi na identyfikację producenta rolnego, takie jak: nazwa/dane osobowe oraz, w zależności od formy organizacyjno-prawnej producenta rolnego, numery, takie jak NIP, PESEL lub KRS,

3) miejsce zamieszkania/siedziba i adres,

4) powierzchnię użytków rolnych, które posiada lub współposiada według stanu na 1 lutego danego roku na terenie gminy, w której urzędzie składa wniosek,

5) informacja o załącznikach – w tym miejscu producent rolny wskazuje liczba załączonych do wniosku faktur VAT jako dowodów zakupu oleju napędowego,

6) forma zwrotu – tj. przelew na rachunek bankowy wskazany w części VII wniosku lub wypłata w gotówce w kasie urzędu lub w placówce bankowej prowadzącej bankową obsługę gminy,

7) zgoda współposiadacza na wypłatę zwrotu podatku – poprzez wskazanie w treści wniosku jego imienia i nazwiska, daty oraz własnoręcznego podpisu,

8) oświadczenia – w tym miejscu producent rolny poprzez wskazanie daty i złożenie czytelnego podpisu wskazuje, że zna określone ustawowo zasady zwrotu podatku akcyzowego oraz jest świadomy ewentualnej odpowiedzialności karnej za podanie we wniosku nieprawdziwych danych,

9) uwagi organu – to bardzo istotna część wniosku, w której organ po jego weryfikacji powinien zamieścić odpowiednią adnotację.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł: Jak zweryfikować wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W publikacji zawarto wskazówki dotyczące analizy wniosku o zwrot.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?