| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Zmiany w zasadach sprawozdawczości

Zmiany w zasadach sprawozdawczości

Wprowadzanie w życie przepisów dotyczących finansów publicznych z jednodniowym wyprzedzeniem jest poważnym naruszeniem zasad techniki prawodawczej. Niestety, zaczyna być niedobrą tradycją, co potwierdzają nowe przepisy o sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: r.s.b.) wprowadziło znaczne zmiany w zasadach dotyczących sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządów terytorialnych (JST). Zostało ono opublikowane 23 stycznia 2014 r. i weszło w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia, czyli 24 stycznia 2014 r.

Nowe przepisy określają m.in. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych przez JST i ich jednostki organizacyjne. Do sprawozdań budżetowych zaliczono sprawozdania z wykonania budżetów JST, planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych oraz poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych. Do grupy tej zalicza się też sprawozdanie o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych JST.

Zobacz również: Zasady ogólne sporządzania sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki w zakresie budżetów JST mają:

1) przewodniczący zarządów JST – sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-50, Rb-ST,

2) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych JST – sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50,

3) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – sprawozdanie Rb-30S,

4) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – sprawozdanie Rb-34S,

5) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – sprawozdanie Rb-28 NWS,

6) kierownicy: jednostek podległych i nadzorowanych przez JST, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych lub samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw – jednostkowe sprawozdania w zakresie poniesionych wydatków strukturalnych Rb-WSa,

7) przewodniczący zarządów JST – na podstawie jednostkowych sprawozdań Rb-WSa i własnego sprawozdania jednostkowego sporządzają sprawozdania skonsolidowane zbiorcze,

8) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy PPP na podstawie odrębnych przepisów – sprawozdanie Rb-Z-PPP.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »