reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Polisa ubezpieczeniowa w SIWZ

Polisa ubezpieczeniowa w SIWZ

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa, aby stanowiła dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy? Jakie konsekwencje ma przedłożenie przez wykonawcę polisy, która nie spełnia wszystkich wymogów SIWZ?

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa, aby stanowiła dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy?

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bardzo często zamawiający wprowadza zapis, iż wymaga od wykonawcy, aby składając swoją ofertę, przedłożył polisę ubezpieczeniową, na dowód dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej. Polisa ta ma po prostu zabezpieczać interesy zamawiający. Dzięki tej polisie, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez wykonawcę, zamawiający będzie mógł zaspokoić swoją szkodę poniesioną z tego tytułu od ubezpieczyciela, który wydał tą polisę. Co też w sposób istotny ułatwia zamawiającemu dochodzenie odszkodowania.

Zazwyczaj zamawiający w SIWZ wskazuje, co dana polisa powinna zawierać. Powstaje jednak w praktyce wątpliwość, czy polisa przedłożona przez wykonawcę, nie zawierająca wszystkich zapisów, których wymagał zamawiający, winna stanowić podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy. Przecież sam fakt, iż polisa nie zawiera wszystkich zwrotów wskazanych w SIWZ, nie dyskwalifikuje takiej polisy. Polisa ta nadal jest ważna i umożliwia zamawiającemu dochodzenie odszkodowania od wystawcy tej polisy do kwoty w niej wskazanej.

Redakcja poleca: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt: KIO 2084/15 (LEX nr 1814319) stwierdziła, iż: „nie można kwestionować polisy tylko z tego względu, że w jej treści nie użyto określenia działalności identycznego z określeniem, którym posługuje się zamawiający w danym postępowaniu lub określeń użytych w PKD. Brak użycia takiego określenia lub podania wprost kodu działalności w treści polisy nie dyskwalifikuje polisy jako dokumentu, który potwierdza spełnianie warunku udziału w danym postępowaniu. Umowa ubezpieczenia OC działalności wykonawcy nie jest najczęściej zawierana na potrzeby danego konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, zatem polisa składana na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu może nie zawierać określeń tożsamych z określeniami użytymi przez zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia. Polisa musi dotyczyć działalności jedynie związanej z przedmiotem zamówienia, a zatem wykonawca nie ma obowiązku wykazania posiadania ubezpieczenia działalności identycznej do przedmiotu zamówienia. Po drugie, wszelkie wątpliwości co do treści polisy, w tym - w zakresie działalności przyjętej do ubezpieczenia, podlegają wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 4 p.z.p.”

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama