Kategorie

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. II)

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. II)./ fot. Fotolia
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił wzory oświadczeń oraz dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Drugim opublikowanym dokumentem jest Wezwanie kierowane przez zamawiającego do wykonawcy w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do złożenia oświadczenia / dokumentów wraz z komentarzem.

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. I)

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. III)

Polecamy: e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Podwykonawca niebędący podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca, może być weryfikowany pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania – tak na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp), jak i na etapie realizacji umowy (art. 36ba ustawy Pzp). Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego i powinna być wyartykułowana w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zobacz: Finanse

Ocena podwykonawcy nie będącego podmiotem trzecim na etapie realizacji umowy

Decyzję co do weryfikowania podwykonawców pod kątem braku podstaw do wykluczenia z postępowania podejmuje zamawiający, zatem wezwanie w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp ma charakter fakultatywny. Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w ww. przepisie, wyłącznie na żądanie zamawiającego. W postępowaniu poniżej progów unijnych zamawiający może żądać oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawcy od wykonawcy, natomiast w postępowaniu powyżej progów unijnych zamawiający może żądać takiego oświadczenia od wykonawcy, z tym że oświadczenie to powinno być złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na formularzu JEDZ.

Realizacja uprawnienia, o którym mowa w art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy podwykonawców, którzy nie są podmiotami udostępniającymi swoje zasoby.

Reklama

Wezwanie może dotyczyć także dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36ba ust. 3 ustawy Pzp). Przepis nie dotyczy tych podwykonawców, którzy zastępują podmioty udostępniające swoje zasoby (podmioty trzecie) na etapie realizacji umowy.

Wybór przesłanek wykluczenia, co do których ma zostać złożone oświadczenie (ewentualnie dokumenty na potwierdzenie tego oświadczenia) spoczywa na zamawiającym, który powinien uwzględnić odpowiednio treść art. 24 ustawy Pzp. Katalog przesłanek wykluczenia objętych wezwaniem nie powinien być szerszy niż ten, który został określony na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie złożone w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego winno być aktualne na dzień jego złożenia.

Zamawiający powinien przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mechanizmy, służące realizacji uprawnienia wynikającego z art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp, ale także sankcje z tytułu nieprzedłożenia przez wezwanego wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów (minimum: niedopuszczenie do realizacji zamówienia przez podwykonawcę negatywnie zweryfikowanego przez zamawiającego). Zasadne jest zawarcie ww. regulacji we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

…………………(miejscowość), (data)………………. r.

Zamawiający:

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca[1]:

…………………………………

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wezwanie kierowane przez zamawiającego do wykonawcy

w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

do złożenia oświadczenia / dokumentów[2]

Działając na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, wzywam do złożenia oświadczenia,
że zgłoszony do realizacji części zamówienia publicznego pn.:…..……………………..…(
wskazać nazwę postępowania), podwykonawca/dalszy podwykonawca[3]: ………………....…(podać nazwę/firmę, adres) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. …. ustawy Pzp[4].

Na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp wzywam także do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w oświadczeniu[5].

Wyznaczam termin przekazania oświadczenia / dokumentów[6] na dzień …….  .[7]

                                                                                  …………………………………………

(podpis zamawiającego)

[1] Wezwanie kierowane jest do wykonawcy realizującego zamówienie.

[2] Niepotrzebne skreślić. Patrz przypis 4).

[3] Niepotrzebne skreślić. Odnośnie dalszych podwykonawców ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zamawiający wyraźnie przewidział weryfikację dalszych podwykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36ba ust. 3 ustawy Pzp).

Reklama

[4] Zamawiający wskazuje konkretne przesłanki wykluczenia, jeśli decyduje się na weryfikację wykonawców/dalszych podwykonawców wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i ewentualnie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, odnośnie których oczekuje złożenia oświadczenia od podwykonawcy. Mając na uwadze względy celowościowe, katalog podstaw do wykluczenia nie może być szerszy niż wymagany przez zamawiającego od wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

[5] Wymóg żądania dokumentów ma charakter fakultatywny. Zakres dokumentów, których może żądać zamawiający  wskazano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) i  nie może wykraczać poza katalog wskazany w ww. rozporządzeniu. Zamawiający może żądać dokumentów tylko w zakresie braku wystąpienia przewidzianych przesłanek wykluczenia.

[6] Niepotrzebne skreślić.

[7] Wyznaczony termin powinien uwzględniać czas niezbędny na przekazanie oświadczenia i skompletowanie dokumentów (jeśli są wymagane).

Polecamy: WARSZTAT: Nowe Prawo Zamówień Publicznych Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych po zmianach

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?