Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. II)

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. II)./ fot. Fotolia
Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. II)./ fot. Fotolia
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił wzory oświadczeń oraz dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Drugim opublikowanym dokumentem jest Wezwanie kierowane przez zamawiającego do wykonawcy w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do złożenia oświadczenia / dokumentów wraz z komentarzem.

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. I)

Wzory oświadczeń i dokumentów - zamówienia publiczne 2018 r. (cz. III)

Polecamy: e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Podwykonawca niebędący podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca, może być weryfikowany pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania – tak na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp), jak i na etapie realizacji umowy (art. 36ba ustawy Pzp). Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego i powinna być wyartykułowana w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zobacz: Finanse

Ocena podwykonawcy nie będącego podmiotem trzecim na etapie realizacji umowy

Decyzję co do weryfikowania podwykonawców pod kątem braku podstaw do wykluczenia z postępowania podejmuje zamawiający, zatem wezwanie w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp ma charakter fakultatywny. Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w ww. przepisie, wyłącznie na żądanie zamawiającego. W postępowaniu poniżej progów unijnych zamawiający może żądać oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawcy od wykonawcy, natomiast w postępowaniu powyżej progów unijnych zamawiający może żądać takiego oświadczenia od wykonawcy, z tym że oświadczenie to powinno być złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na formularzu JEDZ.

Realizacja uprawnienia, o którym mowa w art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy podwykonawców, którzy nie są podmiotami udostępniającymi swoje zasoby.

Wezwanie może dotyczyć także dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36ba ust. 3 ustawy Pzp). Przepis nie dotyczy tych podwykonawców, którzy zastępują podmioty udostępniające swoje zasoby (podmioty trzecie) na etapie realizacji umowy.

Wybór przesłanek wykluczenia, co do których ma zostać złożone oświadczenie (ewentualnie dokumenty na potwierdzenie tego oświadczenia) spoczywa na zamawiającym, który powinien uwzględnić odpowiednio treść art. 24 ustawy Pzp. Katalog przesłanek wykluczenia objętych wezwaniem nie powinien być szerszy niż ten, który został określony na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie złożone w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego winno być aktualne na dzień jego złożenia.

Zamawiający powinien przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mechanizmy, służące realizacji uprawnienia wynikającego z art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp, ale także sankcje z tytułu nieprzedłożenia przez wezwanego wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów (minimum: niedopuszczenie do realizacji zamówienia przez podwykonawcę negatywnie zweryfikowanego przez zamawiającego). Zasadne jest zawarcie ww. regulacji we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

…………………(miejscowość), (data)………………. r.

Zamawiający:

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca[1]:

…………………………………

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wezwanie kierowane przez zamawiającego do wykonawcy

w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

do złożenia oświadczenia / dokumentów[2]

Działając na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, wzywam do złożenia oświadczenia,
że zgłoszony do realizacji części zamówienia publicznego pn.:…..……………………..…(
wskazać nazwę postępowania), podwykonawca/dalszy podwykonawca[3]: ………………....…(podać nazwę/firmę, adres) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. …. ustawy Pzp[4].

Na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp wzywam także do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w oświadczeniu[5].

Wyznaczam termin przekazania oświadczenia / dokumentów[6] na dzień …….  .[7]

                                                                                  …………………………………………

(podpis zamawiającego)

[1] Wezwanie kierowane jest do wykonawcy realizującego zamówienie.

[2] Niepotrzebne skreślić. Patrz przypis 4).

[3] Niepotrzebne skreślić. Odnośnie dalszych podwykonawców ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zamawiający wyraźnie przewidział weryfikację dalszych podwykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36ba ust. 3 ustawy Pzp).

[4] Zamawiający wskazuje konkretne przesłanki wykluczenia, jeśli decyduje się na weryfikację wykonawców/dalszych podwykonawców wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i ewentualnie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, odnośnie których oczekuje złożenia oświadczenia od podwykonawcy. Mając na uwadze względy celowościowe, katalog podstaw do wykluczenia nie może być szerszy niż wymagany przez zamawiającego od wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

[5] Wymóg żądania dokumentów ma charakter fakultatywny. Zakres dokumentów, których może żądać zamawiający  wskazano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) i  nie może wykraczać poza katalog wskazany w ww. rozporządzeniu. Zamawiający może żądać dokumentów tylko w zakresie braku wystąpienia przewidzianych przesłanek wykluczenia.

[6] Niepotrzebne skreślić.

[7] Wyznaczony termin powinien uwzględniać czas niezbędny na przekazanie oświadczenia i skompletowanie dokumentów (jeśli są wymagane).

Polecamy: WARSZTAT: Nowe Prawo Zamówień Publicznych Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych po zmianach

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: We wtorek 24 maja rozpoczyna się trzydniowy egzamin
  Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
  Świadczenie motywacyjne dla żołnierzy zawodowych: 1500 zł albo 2500 zł. 900 zł miesięcznie na zakwaterowanie
  Nowość dla żołnierzy zawodowych: świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy z wyższym stażem. A także tzw. gwarancja zakwaterowania.
  Dobrowolna służba wojskowa. 4560 zł miesięcznie za cały okres szkolenia. [Poradnik i wzór wniosku o wstąpienie do wojska]
  21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; obejmuje ona 2 etapy: 28-dniowe szkolenie podstawowe i maksymalnie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne; żołnierze w trakcie szkolenia otrzymają wynagrodzenie jak żołnierze zawodowi, będą mieć też prawo do urlopu.
  Prof. Szuster-Ciesielska: spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, potrzebna kolejna kampania szczepień
  Spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, przed nami kolejna, jeszcze trudniejsza kampania szczepień – powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Lublina. Ostrzegła, że wariant Omikron nie jest żadną naturalną szczepionką i wciąż zagraża nam Delta. Specjalistka jest naukowcem, pracuje w Katedrze Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zwraca uwagę, że u wielu zaszczepionych osób minęło ponad pół roku od podania dawki przypominającej, zwłaszcza wśród osób starszych. A po tym okresie odporność znacząco spada, nawet u ludzi młodszych. Nadal jednak część osób, a wśród nich są nawet lekarze, jest przeciwna szczepieniom przeciwko SARS-CoV-2.
  Prof. Pyrć: szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią
  Szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią – twierdzi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewnia natomiast, że jest inna szczepionka, która w znacznym stopniu chroni zarówno przed ospą prawdziwą, jak i małpią. Podkreśla też, że "nie ma powodów do paniki".
  Tunel pod Dworcem Wschodnim w Warszawie. Miasto i PKP PLK podpisały porozumienie
  Miasto sfinansuje projekt tunelu pod Dworcem Wschodnim a PKP PLK włączą ten projekt w dokumentację przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie – poinformował w poniedziałek 23 maja 2022 r. stołeczny ratusz.
  Ostatni dzień matur 2022 r.: egzaminy dwujęzyczne
  W poniedziałek, w ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbywają się pisemne egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych.
  Nurek, kucharz, kierowca, operator maszyn. Takich osób szuka wojsko do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [od 21 maja 2022 r.]
  WYKAZ UPRAWNIEŃ I KWALIFIKACJI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej [PDF]. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej [PDF]. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 970
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 970
  Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 maja 2022 r. [Tabela, rozporządzenie w PDF]
  WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI od 1 maja 2022 r. [Tabela, rozporządzenie]
  Mapa drogowa rozwoju geotermii w Polsce do 2040 r.
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z informatyki [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z informatyki [PDF]
  Rejestr ciąż: w SIM będzie adnotacja o ciąży pacjentki [projekt rozporządzenia]
  W SIM pojawią się nowe dane odnoszące się do: wyrobów medycznych zaimplantowanych u pacjenta, występujących u niego alergii, wyniku grupy krwi oraz ciąży (w tym ostatnim zakresie tzw. rejestr ciąż). Dane mają identyfikować świadczenie zdrowotne, tym samym ich przekazanie do SIM będzie uzależnione od zakresu świadczenia udzielanego przez placówkę medyczną czy lekarza.
  Jak mediować w postępowaniu administracyjnym
  Mediacja jest alternatywną formą rozwiązywania sporów - również w postępowaniu administracyjnym. Jej największe zalety to możliwość znacznego przyspieszenia postępowania oraz wspólnego znalezienia rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony. Pozwala uniknąć postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego. Choć daje stronom aktywny wpływ na wynik postępowania, zawsze musi zmierzać do podjęcia ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.
  Powołanie zastępcy wójta - obowiązek czy wolna wola
  Władza na poziomie samorządu gminnego została podzielona pomiędzy organ kolegialny, jakim jest rada gminy, oraz organ monokratyczny, którym jest wójt. Ustawodawca, dostrzegając ryzyko związane z realizowaniem władzy wykonawczej jednoosobowo, wprowadził do systemu prawnego funkcję zastępcy wójta. Czy powołanie osoby na takie stanowisko jest jednak obowiązkowe oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z braku powołania zastępcy?
  Kawa jest zdrowa. Lekarze zalecają 3 do 5 filiżanek dziennie. Jakim chorobom zapobiega kawa?
  Wokół kawy przez lata narosło wiele mitów. Część z nich jest wyniesiona jeszcze z czasów PRL-u, kiedy kawa często towarzyszyła papierosom i podejrzewano, że może nawet wywoływać wrzody żołądka. Jednak wieloletnie badania naukowe wykazały, że kawa ma wręcz prozdrowotne właściwości, a regularne, umiarkowane picie kawy wspiera profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych. Trzy–pięć filiżanek dziennie powoduje, że spada m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę, niektóre nowotwory czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Dlatego kawę określa się dziś mianem „wschodzącej gwiazdy profilaktyki” i porównuje do zażywanej profilaktycznie aspiryny.
  86 mln zł od ZUS na żłobkowe
  W piątek 20 maja 2022 r. ZUS przelał na konta placówek w ramach świadczenia żłobkowego ponad 86 mln zł. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys. – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
  Matura 2022 r.: informatyka i język kaszubski [20 maja 2022 r.]
  Na maturze w piątek 20 maja 2022 r. pisemny egzamin z informatyki, a po południu pisemny z języka kaszubskiego. Oba nie są obowiązkowe.
  Pensja minimalna 2023 r.: 3350 zł i 3500 zł [wzrost o 490 zł]
  Podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Wypowiedź padła na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w dniu 19 maja 2022 r.
  Rozporządzenie z 18 maja 2022 r. o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana dodatków i grup zaszeregowania
  Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego wzrasta o kwotę od 130 zł brutto do 178 zł brutto. Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki dotyczące wynagrodzeń.
  Małpia ospa w Szwecji i Hiszpanii. Po chorobie powstają blizny, które utrzymują się przez kilka lat
  Małpia ospa to choroba odzwierzęca. Rezerwuarem i źródłem zakażenia dla ludzi są głównie gryzonie (zwłaszcza wiewiórki), rzadziej małpy (wbrew nazwie choroby).
  Platforma Yoopies rusza z inicjatywą wsparcia dla ukraińskich uchodźców
  Platforma Yoopies pomaga znaleźć pracę uciekinierom przed wojną
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z fizyki [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z fizyki [PDF]
  Egzamin ósmoklasisty 2021/2022. Co uczeń musi wiedzieć o tegorocznym egzaminie, by mieć dobry wynik?
  Egzamin ósmoklasisty potrwa od 24 do 26 maja 2022 r. Jest obowiązkowy, a pojawienie się ucznia na egzaminie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.