| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Centra usług społecznych > Programy usług społecznych 2019 r.

Programy usług społecznych 2019 r.

Centra usług społecznych w gminach powstaną w lipcu 2019 r. Ich działalność uregulowana została w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Prezydencki projekt ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim skierowany został do Sejmu.

Centra usług społecznych powstaną najprawdopodobniej w lipcu 2019 r. Gminy mogą, ale nie muszą utworzyć centrum. Centrum będzie oferować szerszy zakres usług niż ośrodki pomocy społecznej. W tym miejscu należy wyjaśnić jakie usługi mieszczą się w pojęciu usług społecznych. Zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – do usług społecznych należą działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,

Zobacz: Zdrowie

 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,

Zobacz: Kultura

 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej.

Jak widać centra usług społecznych oferować będą znacznie więcej usług niż ośrodki pomocy społecznej. Gmina nie będzie miała jednak obowiązku tworzyć centrum. Jak czytamy w projekcie ustawy jest to fakultatywne.

Zintegrowane usługi społeczne, które w Polsce mają działać od lipca 2019 r., funkcjonują już w kilku państwach. Do państw, o których mowa w zdaniu poprzednim należą m.in. Wielka Brytania, Francja, Finlandia jak również Rumunia. Warto wspomnieć, że w Rumunii usługi te prowadzone są dla ubogich rodzin z dziećmi i finansowane są ze środków unijnych oraz z grantu norweskiego.

Zobacz: Pomoc społeczna

Program usług społecznych 2019 r. przyjąć może rada gminy w drodze uchwały. Podkreślić należy, że rada gminy nie musi ograniczać się do przyjęcia jednego programu, może uchwalić ich kilka. Uchwały te są aktami prawa miejscowego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych omawiany w niniejszym artykule program zawierać powinien:

 • nazwę i cel programu;
 • okres realizacji programu;
 • opis potrzeb uzasadniających realizację programu;
 • charakterystykę i przewidywaną liczbę osób objętych programem;
 • określenie usług społecznych oferowanych w programie;
 • warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie;
 • wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do uzyskania ulg w opłacie za usługi społeczne i wysokość tych ulg, jeżeli program przewiduje opłatę lub ulgi w opłacie za usługi społeczne;
 • sposób dokumentowania spełniania warunków, o których mowa w pkt 6, oraz uprawnień do uzyskania ulg w opłacie, o których mowa w pkt 7;
 • dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 • organizację programu, w tym etapy jego realizacji;
 • sposób monitorowania i oceny programu oraz mierniki efektywności jego realizacji;
 • budżet programu oraz źródła jego finansowania.

Opracowano na podstawie:

Projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »