reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r.

Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych analizuje próg interwencji socjalnej. Po uwzględnieniu badania progu interwencji socjalnej co 3 lata zmianie ulegają kryteria dochodowe. Kryteria dochodowe na 2019 rok uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wchodzi w życie już 1 października 2018 r.

Ostatnia weryfikacja dokonywana była w roku 2018. Do dnia 15 lutego 2018 r. wyniki przeprowadzonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych badania progu interwencji socjalnej przekazane zostały ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, ma obowiązek ustalić:

 • próg interwencji socjalnej,
 • zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji,
 • minimalny zakres wydatków,
 • okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić w badaniu progu interwencji socjalnej.

Następnie do dnia 15 maja 2018 r. Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot omawianych w niniejszym artykule kryteriów, jak również informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zawsze obejmuje:

 • liczbę świadczeniobiorców,
 • liczbę świadczeń,
 • ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

Zobacz: Pomoc społeczna

Kryteria dochodowe 2019 r.

Kryteria zostały ustalone do dnia 15 czerwca 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustalono następujące kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

W omawianym rozporządzeniu ustalono także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego, która wynosi 308 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych 2019 r.

W roku 2019 1763 zł wyniesie kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na:

 • usamodzielnienie,
 • na kontynuowanie nauki
 • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W tym miejscu należy przypomnieć, że o pomoc na usamodzielnienie mogą ubiegać się Ci, którzy przebywali w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok. Podobnie jest oczywiście w przypadku kontynuowania nauki.

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy również pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Należy pamiętać, że pomoc na zagospodarowanie przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Zgodnie z § 1. pkt 2) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej wynosi 647 zł. Maksymalna kwota świadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 1376 zł.

W omawianym rozporządzeniu ustalono również maksymalną kwotę zasiłku stałego. W roku 2019 wynosi ona 645 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wejdzie w życie w dniu 1 października 2018 r. Kwoty w nim ustalone są kwotami obowiązującymi nie tylko w roku 2019, ale również 2020.

Opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r./ fot. Fotolia
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r./ fot. Fotolia

INFORLEX Księgowość225.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama