reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r.

Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych analizuje próg interwencji socjalnej. Po uwzględnieniu badania progu interwencji socjalnej co 3 lata zmianie ulegają kryteria dochodowe. Kryteria dochodowe na 2019 rok uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wchodzi w życie już 1 października 2018 r.

Ostatnia weryfikacja dokonywana była w roku 2018. Do dnia 15 lutego 2018 r. wyniki przeprowadzonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych badania progu interwencji socjalnej przekazane zostały ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, ma obowiązek ustalić:

 • próg interwencji socjalnej,
 • zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji,
 • minimalny zakres wydatków,
 • okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić w badaniu progu interwencji socjalnej.

Następnie do dnia 15 maja 2018 r. Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot omawianych w niniejszym artykule kryteriów, jak również informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zawsze obejmuje:

 • liczbę świadczeniobiorców,
 • liczbę świadczeń,
 • ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

Zobacz: Pomoc społeczna

Kryteria dochodowe 2019 r.

Kryteria zostały ustalone do dnia 15 czerwca 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustalono następujące kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

W omawianym rozporządzeniu ustalono także kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego, która wynosi 308 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych 2019 r.

W roku 2019 1763 zł wyniesie kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na:

 • usamodzielnienie,
 • na kontynuowanie nauki
 • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W tym miejscu należy przypomnieć, że o pomoc na usamodzielnienie mogą ubiegać się Ci, którzy przebywali w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok. Podobnie jest oczywiście w przypadku kontynuowania nauki.

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy również pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Należy pamiętać, że pomoc na zagospodarowanie przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Zgodnie z § 1. pkt 2) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej wynosi 647 zł. Maksymalna kwota świadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 1376 zł.

W omawianym rozporządzeniu ustalono również maksymalną kwotę zasiłku stałego. W roku 2019 wynosi ona 645 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wejdzie w życie w dniu 1 października 2018 r. Kwoty w nim ustalone są kwotami obowiązującymi nie tylko w roku 2019, ale również 2020.

Opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r./ fot. Fotolia
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2019 r./ fot. Fotolia

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama