REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatkowe świadczenia dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego

Beata Naróg
Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

REKLAMA

Zatrudniając bezrobotnego skierowanego przez UP można ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy oraz refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Prezentowana problematyka regulowana jest przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm., art. 44 pkt 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 5, art. 47) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 236, poz. 2002 ze zm.).

Wyposażenie stanowisk pracy

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nakładów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy musi złożyć do starosty wniosek o refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Refundacja ta dokonywana jest ze środków Funduszu Pracy na podstawie pisemnej umowy zawartej między pracodawcą a starostą.

Wniosek o refundację należy złożyć zgodnie z właściwością miejscową, tj. do starosty właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Wniosek ten musi zawierać niżej wymienione informacje:

l oznaczenie pracodawcy, wraz z numerem REGON, numerem NIP, datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz oznaczeniem formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

l liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

l wyliczenie wydatków na poszczególne stanowiska pracy oraz źródła ich finansowania,

l wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

l szczegółowe wyliczenie wydatków, które wiążą się z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska oraz harmonogram ich realizacji (z uwzględnieniem środków, które będą niezbędne do zapewnienia wymogów bhp oraz ergonomii na stanowisku pracy),

l rodzaj pracy, którą będą wykonywać bezrobotni,

l niezbędne kwalifikacje, a także inne wymagania potrzebne do wykonywania pracy, którymi powinni legitymować się bezrobotni,

l kwotę kosztów, które poniesie pracodawca w okresie 24 miesięcy z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych (w tym: wynagrodzenia brutto oraz opłacone od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne),

l informację o liczbie zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) pracowników w dniu złożenia wniosku,

l liczbę zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli natomiast pracodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, powinien podać liczbę zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach prowadzenia tej działalności),

l informację, czy projektowane wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy będzie utworzone w związku z realizacją nowej inwestycji lub dużego projektu inwestycyjnego,

l propozycję zabezpieczenia zwrotu refundacji (poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym - aval, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),

l podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Do wyżej wymienionego wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenia o tym, że pracodawca:

l nie zalega (w dniu złożenia wniosku) z wypłatami wynagrodzeń oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatków oraz innych danin publicznych,

l nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

l w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy (w przypadku natomiast gdy ją otrzymał - o dotrzymaniu warunków umowy i całkowitej spłacie pożyczki),

l prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

l w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Kodeksu karnego.

Ważne!

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami starosta ma obowiązek powiadomienia pracodawcy o tym, czy wniosek zostanie uwzględniony.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dokonywana jest na wniosek pracodawcy. Podstawą dokonania refundacji przez starostę, jest rozliczenie oraz udokumentowanie poniesionych kosztów, od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego, a także spełnienie pozostałych warunków określonych w umowie. Rozliczenie kosztów dokonywane jest w kwocie brutto.

Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, która ustalana jest na dzień zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Pracodawca, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli:

l na utworzonym stanowisku pracy zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 3 lata (a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - 2 lata),

l naruszył inne warunki umowy o refundację.

Refundacja składek ZUS

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca może ubiegać się o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego.

Zwrot kosztów poniesionych składek może nastąpić wówczas, gdy pracodawca zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Wysokość refundowanych składek maksymalnie wynosi 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA