| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Kiedy należy przeprowadzić ocenę okresową pracownika administracyjnego

Kiedy należy przeprowadzić ocenę okresową pracownika administracyjnego

Czy dopuszczalne jest przeprowadzanie ocen okresowych pracowników administracyjnych domu pomocy społecznej (DPS) w terminach co półtora roku? Czy w szczególnych przypadkach dyrektor DPS może przeprowadzić ocenę wybranych pracowników w terminach przez siebie ustalonych? Jak należy postąpić, gdy w wyznaczonym terminie oceny pracownik jest nieobecny w pracy? Zasady dokonywania ocen okresowych wszystkich pracowników naszego DPS wynikają z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Termin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych – pracowników administracyjnych DPS nie może być ustalony rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż co 6 miesięcy. Są to jedyne wytyczne dotyczące terminów takich ocen określone w art. 27 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). W związku z tym ustalenie przeprowadzania procedury oceniania pracowników administracyjnych DPS co półtora roku jest zgodne z przepisami tej ustawy. Jeżeli wyniki pracy lub podejście do obowiązków służbowych danego pracownika lub całej grupy pracowników są niezadowalające lub – co więcej – naganne, pracodawca może w takiej sytuacji wcześniej przeprowadzić ocenę okresową. Ważne jest jedynie, aby była ona dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej oceny.

Ocena pracowników dotyczy wywiązywania się przez nich z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz podstawowych obowiązków pracownika samorządowego. Katalog podstawowych obowiązków został określony w art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych. Jest to katalog zamknięty, który obejmuje obowiązki podlegające ocenie. Mimo że katalog ten dotyczy obowiązkowych ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, może być również stosowany do pracowników jednostek pomocy społecznej niższego szczebla. Sposób i kryteria dokonywania okresowej oceny swoich pracowników dyrektor jednostki pomocy społecznej może określić również w drodze zarządzenia lub regulaminu oceniania. Ustalone zasady oceniania pracowników powinny określać:

● sposób dokonywania okresowych ocen,

● okresy, za które jest sporządzana ocena,

● kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz

● skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki.

Dyrektor jednostki ma dużą swobodę w tym zakresie, ponieważ od jego decyzji zależą kryteria sporządzania ocen, a także ich skala. Jednak ustalony przez dyrektora system ocen pracowniczych powinien uwzględniać regulacje zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych, w tym – dotyczące zakresu podmiotowego, przedmiotowego oraz wytyczne w sprawie procedury sporządzania ocen. Dyrektor w tym zakresie działa w granicach przysługujących mu uprawnień kierowniczych, uwzględniając przy tym potrzebę prawidłowego dokonywania ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki, którą kieruje.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »