Kategorie

Kiedy należy przeprowadzić ocenę okresową pracownika administracyjnego

Magdalena Kasprzak
Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
Czy dopuszczalne jest przeprowadzanie ocen okresowych pracowników administracyjnych domu pomocy społecznej (DPS) w terminach co półtora roku? Czy w szczególnych przypadkach dyrektor DPS może przeprowadzić ocenę wybranych pracowników w terminach przez siebie ustalonych? Jak należy postąpić, gdy w wyznaczonym terminie oceny pracownik jest nieobecny w pracy? Zasady dokonywania ocen okresowych wszystkich pracowników naszego DPS wynikają z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
Reklama

Termin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych – pracowników administracyjnych DPS nie może być ustalony rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż co 6 miesięcy. Są to jedyne wytyczne dotyczące terminów takich ocen określone w art. 27 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). W związku z tym ustalenie przeprowadzania procedury oceniania pracowników administracyjnych DPS co półtora roku jest zgodne z przepisami tej ustawy. Jeżeli wyniki pracy lub podejście do obowiązków służbowych danego pracownika lub całej grupy pracowników są niezadowalające lub – co więcej – naganne, pracodawca może w takiej sytuacji wcześniej przeprowadzić ocenę okresową. Ważne jest jedynie, aby była ona dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej oceny.

Ocena pracowników dotyczy wywiązywania się przez nich z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz podstawowych obowiązków pracownika samorządowego. Katalog podstawowych obowiązków został określony w art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych. Jest to katalog zamknięty, który obejmuje obowiązki podlegające ocenie. Mimo że katalog ten dotyczy obowiązkowych ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, może być również stosowany do pracowników jednostek pomocy społecznej niższego szczebla. Sposób i kryteria dokonywania okresowej oceny swoich pracowników dyrektor jednostki pomocy społecznej może określić również w drodze zarządzenia lub regulaminu oceniania. Ustalone zasady oceniania pracowników powinny określać:

● sposób dokonywania okresowych ocen,

● okresy, za które jest sporządzana ocena,

● kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz

● skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki.

Reklama

Dyrektor jednostki ma dużą swobodę w tym zakresie, ponieważ od jego decyzji zależą kryteria sporządzania ocen, a także ich skala. Jednak ustalony przez dyrektora system ocen pracowniczych powinien uwzględniać regulacje zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych, w tym – dotyczące zakresu podmiotowego, przedmiotowego oraz wytyczne w sprawie procedury sporządzania ocen. Dyrektor w tym zakresie działa w granicach przysługujących mu uprawnień kierowniczych, uwzględniając przy tym potrzebę prawidłowego dokonywania ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki, którą kieruje.

Dyrektor jednostki pomocy społecznej, tworząc zasady dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na innych niż urzędnicze stanowiskach, może, ale nie musi, uwzględniać przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie trybu dokonywania takich ocen wobec urzędników. Może tym samym ustalić inne okresy dokonywania ocen i tryb ich przeprowadzania niż obowiązują przy dokonywaniu oceny pracy urzędników. Swoboda dyrektora w tym zakresie wynika z faktu, że ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje żadnych zasad dokonywania ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze.

Jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy w terminie dokonania oceny okresowej, co uniemożliwia jej przeprowadzenie, ocena powinna zostać przeprowadzona w innym terminie. Przełożony wyznacza wówczas nowy termin na przeprowadzenie oceny pracownika. O zmianie takiego terminu pracownik powinien zostać poinformowany. Nieobecność pracownika w dniu przeprowadzania ocen jest przyczyną niezawinioną przez pracodawcę, na którą nie ma on żadnego wpływu. W takim przypadku uzasadnione będzie późniejsze ocenienie nieobecnego pracownika bez dodatkowych konsekwencji prawnych.

MAGDALENA KASPRZAK

prawnik, wykładowca, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Podstawa prawna

● art. 24, art. 27 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645)

Polecamy serwis: Pracownicy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?