reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Błędy w decyzji administracyjnej

Błędy w decyzji administracyjnej

W decyzji administracyjnej popełniliśmy drobną omyłkę, błąd pisarski, błędnie pouczyliśmy stronę o prawie odwołania, wskazując niewłaściwy organ. Co zrobić w tej sytuacji? Czy można wydać we wszystkich tych sprawach postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego?

Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (art. 113 § 1 k.p.a.).

Błędne pouczenie strony nie jest jednak błędem pisarskim ani rachunkowym, który należałoby prostować w trybie art. 113 k.p.a. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że sprostowanie w trybie art. 113 k.p.a. może nastąpić jedynie na podstawie art. 111 k.p.a.

W tej sprawie należy wydać decyzję na wniosek złożony przez stronę. Sprostowania takiego nie można dokonać z urzędu. 

Zgodnie z art. 111 k.p.a. strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

Z ORZECZNICTWA

Błędne pouczenie strony nie stanowi ani błędu pisarskiego, ani rachunkowego, nie jest też oczywistą omyłką. Sprostowanie dotyczące mylnego pouczenia co do zasad i trybu zaskarżenia decyzji może być dokonane wyłącznie na podstawie art. 111 k.p.a. i tylko na wniosek strony złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje możliwości dokonania tego rodzaju prostowania z urzędu.

Wyrok z 8 lutego 2007 r. WSA w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa2085/06

 

Uzupełnienie decyzji następuje w formie decyzji, odmowa uzupełnienia rozstrzygnięcia w formie postanowienia. Niezależnie od formy prawnej, złożenie tego typu wniosku wstrzymuje określony w art. 129 § 2 k.p.a. termin do wniesienia odwołania.

Wyrok z 23 października 1998 r. NSA w Lublinie, sygn. akt I SA/Lu 977/97

 

Czytaj także: Odszkodowanie za złe decyzje organów administracyjnych>>

O tym, czy w sprawie został złożony wniosek o uzupełnienie decyzji o treści określonej w art. 111 § 1 k.p.a., decyduje nie nazwa pisma strony ani też powołanie takiej czy innej podstawy prawnej, lecz żądany przedmiot uzupełnienia.

Wyrok z 22 lutego 2001 r. NSA w Warszawie, sygn. akt. V SA 2415/00

Dorota Wołoszyn

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 229, poz. 1539)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama