reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Zaświadczenie w Kodeksie postępowania administracyjnego

Zaświadczenie w Kodeksie postępowania administracyjnego

Zaświadczenie administracyjne jest jednym z aktów, których wydanie przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak od czynności prawnych organu związanych z postępowaniem administracyjnym na zasadach ogólnych odróżnić trzeba czynności faktyczne, do których należy wydawanie zaświadczeń. Taka klasyfikacja wynika z faktu, że zaświadczenie nie rozstrzyga sporu ani nie jest wynikiem postępowania, a potwierdza jedynie pewne fakty lub stan prawny, które są organowi wydającemu wiadome.

Normy prawne dotyczące wydawania zaświadczeń znajdują się w art. 217-220 Kodeksu postępowania administracyjnego. Pierwszy z przepisów (art. 217) stanowi, iż organ administracyjny wydaje zaświadczenie zawsze na żądanie strony, czyli osoby, która wnosi o wydanie takiego dokumentu. Może to zrobić w dwóch sytuacjach:

  • kiedy przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonego stanu faktycznego lub prawnego;
  • kiedy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zobacz również: Zwolnienie od kosztów sądowych ze względu na niemożność ich poniesienia

Terminy i podstawa wydania

Kolejne paragrafy tego artykułu informują o terminie wydania zaświadczenia oraz o możliwości zastosowania formy dokumentu elektronicznego na wniosek strony. Zaświadczenie powinno zostać wydane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Należy podkreślić, iż niezwłocznie nie oznacza natychmiast – w wyjątkowych sytuacjach organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia dostępnych organowi faktów lub stanu prawnego, co przewiduje art. 218. Ten sam przepis stwierdza, że organ może wydać zaświadczenie dotyczące danych będących w jego posiadaniu. Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 października 2010 roku (sygn. akt II SA/Wa 724/10), stwierdzając, że fakty lub stan prawny, które ma potwierdzić organ, muszą znajdować się w dokumentacji będącej w posiadaniu tego organu – nie jest to jednak równoznaczne ze stwierdzeniem, że fakty te mają wynikać z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez ten konkretny organ. Jeśli organ wydający jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej danych z innych rejestrów i ewidencji – może wydać zaświadczenie na jej podstawie. Ważnym jest, iż zaświadczenie musi być zgodne z danymi znanymi organowi wydającemu. Oznacza to, że wydanie zaświadczenia będzie zawsze pozytywnym rozpatrzeniem wniosku strony o potwierdzenie danego stanu faktycznego lub prawnego.

Ograniczenia w wydawaniu zaświadczeń

Orzecznictwo sądów administracyjnych formułuje wiele ograniczeń w wydawaniu zaświadczeń. Wyraźnie odróżnia zaświadczenie od aktów administracyjnych, podkreślając, że zaświadczenie nie może rozstrzygać sporów, tworzyć nowych praw i faktów. Organy nie mogą również opierać się na danych przyszłych, dokonywać wykładni przepisów, ocen ani ustaleń.

Odmowa wydania zaświadczenia

Kiedy wniosek o wydanie zaświadczenia zostaje złożony, a organ stwierdza, że tryb zaświadczeniowy nie jest właściwym do załatwienia danej sprawy (ze względu na wymienione wyżej ograniczenia) lub uzna się za niewłaściwy (nie jest w posiadaniu odpowiednich danych), może odmówić wydania takiego dokumentu. Robi to w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

Polecamy serwis: Prawo administracyjne

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama