| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Zobowiązania wyłączone z limitu zadłużania

Zobowiązania wyłączone z limitu zadłużania

Samorządy w swoich dokumentach planistycznych muszą uwzględniać wyłączenia z limitu zadłużenia wydatków związanych z projektami dofinansowanymi ze środków unijnych. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że finansowanie takiego projektu nie zagraża przekroczeniem dopuszczalnego poziomu długu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach opublikowała wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania wyłączeń niektórych zobowiązań z indywidualnego wskaźnika zadłużenia (pismo RIO w Katowicach z 1 kwietnia 2014 r., zn. WA-0250/20/14). Opinia dotyczy przede wszystkim art. 243 ust. 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (u.f.p.).

Artykuł 243 ust. 3 u.f.p. przewiduje, że do limitu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (opisanego w art. 243 ust. 1 u.f.p.) nie zalicza się zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych lub innych bezzwrotnych środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (czyli Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię). Do zobowiązań tych należą:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,

2) wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

3) poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST.

Wyłączenia te obowiązują w terminie nie dłuższym niż cały okres realizacji programu, projektu lub zadania i nie dłużej niż do 90 dni po otrzymaniu refundacji ze środków pomocowych. Wyjątkiem są odsetki i dyskonto związane ze zobowiązaniami wynikającymi z konieczności zapewnienia wkładu własnego. Są one wyłączone z limitu zadłużenia przez cały okres spłaty.

Zobacz również: Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Według RIO, samorząd musi stosować te wyłączania każdorazowo, gdy zaciąga zobowiązania związane z projektami unijnymi. Nawet wtedy, gdy z punktu widzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia zaciągnięte zobowiązania nie zagrażają przekroczeniem dopuszczalnego limitu. Oznacza to, że zawsze, gdy JST zaciąga kredyt, pożyczkę lub emituje obligację w związku z koniecznością prefinansowania przyznanej jej dotacji unijnej lub zapewnienia wkładu własnego musi uwzględnić to w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. Przy czym, jak przypomniała RIO, zaplanowanie otrzymania refundacji w danym roku budżetowym wyklucza możliwość zastosowania opisanych wyłączeń w kolejnych latach.

Jednocześnie RIO przypomniała, że w odniesieniu do umów o dofinansowanie ze środków unijnych zawartych po 1 stycznia 2013 r. okres stosowania wyłączeń z limitu zadłużenia został wydłużony. Zobowiązania te, w części dotyczącej wkładu własnego, nie zaliczają się do zadłużenia przez cały okres spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem (art. 243 ust. 3a u.f.p.). Warunkiem skorzystania z tego wyłączenia jest to, że program, projekt lub zadanie, w związku z którym zostało zaciągnięte zobowiązanie, jest w co najmniej 60% finansowany ze środków unijnych. Oznacza to, że JST ujmuje w swoich dokumentach planistycznych kwotę refundacji, aż do momentu faktycznego otrzymania środków z tego tytułu.

WIOLETTA KĘPKA

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

● art. 243 ust. 1, 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379)

O zmianach w obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia pisaliśmy w nr. 23 z 2013 roku GSiA w artykule „Projekty uchwał budżetowych na 2014 rok do poprawki”.

Polecamy serwis: Finanse

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Zobowiązania a zadłużanie się samorządu/ Fot. Fotolia
Zobowiązania a zadłużanie się samorządu/ Fot. Fotolia

Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »