Kategorie

Zobowiązania wyłączone z limitu zadłużania

Wioletta Kępka
Zobowiązania a zadłużanie się samorządu/ Fot. Fotolia
Zobowiązania a zadłużanie się samorządu/ Fot. Fotolia
Fotolia
Samorządy w swoich dokumentach planistycznych muszą uwzględniać wyłączenia z limitu zadłużenia wydatków związanych z projektami dofinansowanymi ze środków unijnych. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że finansowanie takiego projektu nie zagraża przekroczeniem dopuszczalnego poziomu długu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach opublikowała wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania wyłączeń niektórych zobowiązań z indywidualnego wskaźnika zadłużenia (pismo RIO w Katowicach z 1 kwietnia 2014 r., zn. WA-0250/20/14). Opinia dotyczy przede wszystkim art. 243 ust. 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (u.f.p.).

Artykuł 243 ust. 3 u.f.p. przewiduje, że do limitu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (opisanego w art. 243 ust. 1 u.f.p.) nie zalicza się zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych lub innych bezzwrotnych środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (czyli Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię). Do zobowiązań tych należą:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,

2) wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

3) poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST.

Wyłączenia te obowiązują w terminie nie dłuższym niż cały okres realizacji programu, projektu lub zadania i nie dłużej niż do 90 dni po otrzymaniu refundacji ze środków pomocowych. Wyjątkiem są odsetki i dyskonto związane ze zobowiązaniami wynikającymi z konieczności zapewnienia wkładu własnego. Są one wyłączone z limitu zadłużenia przez cały okres spłaty.

Zobacz również: Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Reklama

Według RIO, samorząd musi stosować te wyłączania każdorazowo, gdy zaciąga zobowiązania związane z projektami unijnymi. Nawet wtedy, gdy z punktu widzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia zaciągnięte zobowiązania nie zagrażają przekroczeniem dopuszczalnego limitu. Oznacza to, że zawsze, gdy JST zaciąga kredyt, pożyczkę lub emituje obligację w związku z koniecznością prefinansowania przyznanej jej dotacji unijnej lub zapewnienia wkładu własnego musi uwzględnić to w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. Przy czym, jak przypomniała RIO, zaplanowanie otrzymania refundacji w danym roku budżetowym wyklucza możliwość zastosowania opisanych wyłączeń w kolejnych latach.

Jednocześnie RIO przypomniała, że w odniesieniu do umów o dofinansowanie ze środków unijnych zawartych po 1 stycznia 2013 r. okres stosowania wyłączeń z limitu zadłużenia został wydłużony. Zobowiązania te, w części dotyczącej wkładu własnego, nie zaliczają się do zadłużenia przez cały okres spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem (art. 243 ust. 3a u.f.p.). Warunkiem skorzystania z tego wyłączenia jest to, że program, projekt lub zadanie, w związku z którym zostało zaciągnięte zobowiązanie, jest w co najmniej 60% finansowany ze środków unijnych. Oznacza to, że JST ujmuje w swoich dokumentach planistycznych kwotę refundacji, aż do momentu faktycznego otrzymania środków z tego tytułu.

WIOLETTA KĘPKA

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

● art. 243 ust. 1, 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379)

O zmianach w obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia pisaliśmy w nr. 23 z 2013 roku GSiA w artykule „Projekty uchwał budżetowych na 2014 rok do poprawki”.

Polecamy serwis: Finanse

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?