reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Łączenie środków unijnych z PPP

Łączenie środków unijnych z PPP

Unia Europejska daje zielone światło realizowaniu w latach 2014-2020 projektów hybrydowych, czyli łączących PPP ze środkami unijnymi.

Dla możliwości realizacji projektów hybrydowych istotna jest definicja beneficjenta. Rozporządzenie ogólne przewiduje dla tego typu przedsięwzięć odstęp­stwo od definicji podstawowej, przewidując, że „beneficjentem środków UE w projekcie PPP może być podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za rozpoczęcie lub rozpoczynający i realizujący projekt". Przy czym podmiot publiczny może jedynie inicjować prace nad projektem, ale musi zawrzeć umowę o dofinansowanie ze środków unijnych jeszcze przed przystąpieniem do procedury wyboru partnera prywatnego, ale dopiero wte­dy, kiedy przygotowanie projektu jest już dość zaawan­sowane. Jak piszą autorzy publikacji, „projekt powinien mieć zamknięty etap testów rynkowych oraz jasno zde­finiowany, w ramach studium wykonalności, zakres rze­czowy. Wówczas instytucja oceniająca projekt może za­kładać, że na etapie wyboru partnera prywatnego koszty inwestycyjne, a tym samym wartość dotacji, nie ulegną znaczącej modyfikacji".

W przypadku beneficjenta, którym jest partner pry­watny, sprawa jest bardziej skomplikowana. Rozporządze­nie ogólne przewiduje, że beneficjentem środków unijnych w projektach hybrydowych może być partner prywatny, „który został wybrany lub zostanie wybrany do realizacji projektu". Pierwszy przypadek jest prosty. Umowę o do­finansowanie ze środków unijnych podpisze partner pry­watny wybrany z postępowaniu o zamówienie publiczne, z którym podmiot publiczny podpisał umowę o PPP.

W drugim przypadku nie jest już tak prosto, ponieważ podmiot publiczny prowadzi zazwyczaj negocjacje (często długotrwałe) z kilkoma zainteresowanymi podmiotami i dopóki nie wybierze zwycięskiej oferty, nie ma żadnych podstaw do wskazania beneficjenta. Gwarancją realizacji projektu nie jest też sam wybór partnera, a dopiero pod­pisanie z nim umowy o PPP. Dlatego autorzy publikacji przestrzegają, aby nie interpretować przepisów w ten sposób, że rolę beneficjenta projektu UE może odgry­wać jakikolwiek podmiot, który ubiega się o pełnienie funkcji partnera prywatnego w projekcie. Wskazują też, że ostateczną decyzję w sprawie dopuszczenia do podpisa­nia umowy o dofinansowanie ze środków unijnych partnera prywatnego, który jeszcze nie zawarł kontraktu z podmio­tem publicznym, podejmą instytucje zarządzające.

Rozporządzenie ogólne przewiduje też sytuację, w któ­rej przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej to pod­miot publiczny składa wniosek o środki unijne z zastrzeże­niem, że beneficjentem będzie wybrany partner prywatny. Taka umowa będzie miała charakter warunkowy - środki unijne zostaną przyznane tylko wtedy, gdy wybrany przed­siębiorca będzie spełniał wymagania dla programu.

Ostatecznie każdy partner prywatny, będący beneficjen­tem środków unijnych, będzie podpisywał trzy umowy, czyli:

  • umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (zawarta z instytucją odpowiedzialną za przyznanie dofinansowania),
  • umowa o PPP (zawarta z podmiotem publicznym),
  • umowa finansowania projektu (zawarta z dostawcą ka­pitału, najczęściej bankiem lub konsorcjum banków). Rozporządzenie ogólne bierze pod uwagę także sytua­cję, gdy w trakcie realizacji projektu hybrydowego trzeba zmienić partnera prywatnego, a tym samym beneficjenta środków unijnych. Taka możliwość będzie istniała pod wa­runkiem uwzględnienia jej w umowie o PPP albo umowie finansowania i uzyskania zgody instytucji zarządzającej.

Czytaj więcej w: Nowe przepisy unijne w zakresie PPP - PDF

Polecamy serwis: Współpraca

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama