reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Łączenie środków unijnych z PPP

Łączenie środków unijnych z PPP

Unia Europejska daje zielone światło realizowaniu w latach 2014-2020 projektów hybrydowych, czyli łączących PPP ze środkami unijnymi.

Dla możliwości realizacji projektów hybrydowych istotna jest definicja beneficjenta. Rozporządzenie ogólne przewiduje dla tego typu przedsięwzięć odstęp­stwo od definicji podstawowej, przewidując, że „beneficjentem środków UE w projekcie PPP może być podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za rozpoczęcie lub rozpoczynający i realizujący projekt". Przy czym podmiot publiczny może jedynie inicjować prace nad projektem, ale musi zawrzeć umowę o dofinansowanie ze środków unijnych jeszcze przed przystąpieniem do procedury wyboru partnera prywatnego, ale dopiero wte­dy, kiedy przygotowanie projektu jest już dość zaawan­sowane. Jak piszą autorzy publikacji, „projekt powinien mieć zamknięty etap testów rynkowych oraz jasno zde­finiowany, w ramach studium wykonalności, zakres rze­czowy. Wówczas instytucja oceniająca projekt może za­kładać, że na etapie wyboru partnera prywatnego koszty inwestycyjne, a tym samym wartość dotacji, nie ulegną znaczącej modyfikacji".

W przypadku beneficjenta, którym jest partner pry­watny, sprawa jest bardziej skomplikowana. Rozporządze­nie ogólne przewiduje, że beneficjentem środków unijnych w projektach hybrydowych może być partner prywatny, „który został wybrany lub zostanie wybrany do realizacji projektu". Pierwszy przypadek jest prosty. Umowę o do­finansowanie ze środków unijnych podpisze partner pry­watny wybrany z postępowaniu o zamówienie publiczne, z którym podmiot publiczny podpisał umowę o PPP.

W drugim przypadku nie jest już tak prosto, ponieważ podmiot publiczny prowadzi zazwyczaj negocjacje (często długotrwałe) z kilkoma zainteresowanymi podmiotami i dopóki nie wybierze zwycięskiej oferty, nie ma żadnych podstaw do wskazania beneficjenta. Gwarancją realizacji projektu nie jest też sam wybór partnera, a dopiero pod­pisanie z nim umowy o PPP. Dlatego autorzy publikacji przestrzegają, aby nie interpretować przepisów w ten sposób, że rolę beneficjenta projektu UE może odgry­wać jakikolwiek podmiot, który ubiega się o pełnienie funkcji partnera prywatnego w projekcie. Wskazują też, że ostateczną decyzję w sprawie dopuszczenia do podpisa­nia umowy o dofinansowanie ze środków unijnych partnera prywatnego, który jeszcze nie zawarł kontraktu z podmio­tem publicznym, podejmą instytucje zarządzające.

Rozporządzenie ogólne przewiduje też sytuację, w któ­rej przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej to pod­miot publiczny składa wniosek o środki unijne z zastrzeże­niem, że beneficjentem będzie wybrany partner prywatny. Taka umowa będzie miała charakter warunkowy - środki unijne zostaną przyznane tylko wtedy, gdy wybrany przed­siębiorca będzie spełniał wymagania dla programu.

Ostatecznie każdy partner prywatny, będący beneficjen­tem środków unijnych, będzie podpisywał trzy umowy, czyli:

  • umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (zawarta z instytucją odpowiedzialną za przyznanie dofinansowania),
  • umowa o PPP (zawarta z podmiotem publicznym),
  • umowa finansowania projektu (zawarta z dostawcą ka­pitału, najczęściej bankiem lub konsorcjum banków). Rozporządzenie ogólne bierze pod uwagę także sytua­cję, gdy w trakcie realizacji projektu hybrydowego trzeba zmienić partnera prywatnego, a tym samym beneficjenta środków unijnych. Taka możliwość będzie istniała pod wa­runkiem uwzględnienia jej w umowie o PPP albo umowie finansowania i uzyskania zgody instytucji zarządzającej.

Czytaj więcej w: Nowe przepisy unijne w zakresie PPP - PDF

Polecamy serwis: Współpraca

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama